Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу

Верховна Рада України Закон від 09.04.2015 №322-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.04.2015

Номер 322-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.194)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 85-1:
а) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу";
б) в абзаці першому частини першої слова "чи збут" замінити словами "збут чи зберігання", а після слова "добування" доповнити словом "(збирання)";
в) доповнити частиною другою такого змісту:
"Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) текст статті 88-1 викласти в такій редакції:
"Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу.
Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої";
3) пункт 9 частини першої статті 255 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, статті 88-1, 91)".
2. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112; 2014 р., № 23, ст. 873):
1) у статті 3:
а) абзац третій частини першої після слів "зоологічні парки" доповнити словами "пам’ятки природи";
б) абзац третій частини третьої доповнити реченням такого змісту: "Пам’ятки природи можуть розташовуватися на території інших об’єктів природно-заповідного фонду";
2) частину першу статті 15 після слова "компонентів" доповнити словами "підтримання природних спонтанних процесів і явищ".
3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) пункт 37 частини першої статті 26 доповнити словами "прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу";
2) підпункт 3 пункту "а" частини першої статті 33 доповнити словами "підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу";
3) пункт 24 частини першої статті 43 доповнити словами "прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу";
4) пункт 14частини першої статті 44 доповнити словами "підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу".
4. У частині четвертій статті 33 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132; 2010 р., № 10, ст. 108) слова "і сойок" виключити.
5. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2011 р., № 45, ст. 480):
1) у статті 39:
а) частину першу доповнити реченням такого змісту: "При цьому зазначені суб’єкти спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органом місцевого самоврядування вживають заходів щодо визначення місць розмноження диких тварин та своєчасно інформують населення про правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях";
б) частину п’яту викласти в такій редакції:
"У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах)";
2) частину першу статті 52-1 після слова "(електровудок)" доповнити словами "електрогону, петель, самоловів, самострілів".
6. У статті 20 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230):
абзац третій частини третьої після слова "обладнання" доповнити словами "газ, дим, струм";
частину четверту доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"що зазнають лиха (переправляються кригою, рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потерпають від голоду, потрапляють на ожеледицю, наст, до глибокого снігу, на обмерзлих птахів, які знаходяться в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій); на тварин, які знаходяться у безпорадному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), молодняк звірів)";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Забороняється розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
9 квітня 2015 року
№ 322-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 85-1:
а) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу";
б) в абзаці першому частини першої слова "чи збут" замінити словами "збут чи зберігання", а після слова "добування" доповнити словом "(збирання)";
в) доповнити частиною другою такого змісту:
"Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) текст статті 88-1 викласти в такій редакції:
"Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу.
Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах -

30 днiв передплати безкоштовно!