Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР. Закон від 06.05.1993 №3187-XII

Верховна Рада України Закон від 06.05.1993 №3187-XII
Остання редакція від 06.05.1993. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.05.1993

Номер 3187-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 24, ст.258 )
Внести до Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573; 1986 р., N 21, ст.414; 1988 р., N 45, ст. 1070; 1991 р., N 9, ст. 89; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.169) такі зміни і доповнення:
1. У статті 4:
абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:
"жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд)".
2. Частини першу, другу і третю статті 9 викласти в такій редакції:
"Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних кооперативів.
Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
3. У статті 10:
у частині першій виключити слова "і правила соціалістичного співжиття";
у частині другій виключити слова "з метою особистої наживи, одержання нетрудових доходів та в інших корисливих цілях, а також".
4. Статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Управління житловим фондом
Управління житловим фондом здійснюється власником або уповноваженим ним органом у межах, визначених власником".
5. Статті 19 і 20 виключити.
6. У статті 33:
у назві і тексті слова "в особистій" замінити словами "(квартиру) у приватній" та доповнити назву і частину першу після слова "будинках" словом "(квартирах)";
частини другу і третю виключити.
7. Пункт 5 частини першої статті 34 викласти в такій редакції:
"5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності".
8. Частину першу статті 45 після абзацу четвертого доповнити двома абзацами такого змісту:
"особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;
медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим, дванадцятим і тринадцятим.
9. Частину першу статті 48 викласти в такій редакції:
"Жиле приміщення надається громадянам у межах норми жилої площі, але не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів України і Федерацією професійних спілок України. При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.
При передачі громадянами житла, яке перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої площі.
Громадяни, які одержали житло у державному фонді на цих умовах, мають право на його приватизацію відповідно до вимог чинного законодавства".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.
10. Доповнити Кодекс статтею 65-1 такого змісту:
"Стаття 65-1. Придбання громадянами займаних ними жилих приміщень у приватну власність
Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у власність на підставах, передбачених чинним законодавством".
11. Статтю 66 викласти в такій редакції:
"Стаття 66. Плата за користування житлом
Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку).
Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21 квадратного метра на одну особу.
Розмір плати за користування житлом (квартирної плати) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
В одинарному розмірі оплачується загальна площа, що має належати наймачеві та членам його сім'ї за встановленими нормами, а також зайва площа, якщо розміри її на всю сім'ю не перевищують половини норми загальної площі, яку належить мати одній особі. Плата за користування рештою зайвої загальної площі береться в підвищеному розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Загальна площа, право користування якою зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім'ї, не вважається зайвою".
12. У частині першій статті 69 виключити слова "Союзу РСР".
13. Пункт 1 частини третьої статті 71 після слів "призову на дійсну строкову військову службу" доповнити словами "або направлення на альтернативну (невійськову) службу", а слова "дійсну" і "дійсній" виключити.
14. Назву глави 6 розділу III викласти в такій редакції:
"КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ)
ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ".
15. Статтю 150 викласти в такій редакції:
"Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою),
що належить громадянинові
Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди".
16. У статті 162:
у частині першій виключити слова "(квартирна плата)" та "але не може перевищувати граничних ставок, установлених для цих будинків Радою Міністрів Української РСР";
частини четверту та п'яту виключити.
17. У главі 6:
у назвах і текстах статей глави (крім статей 171, 172, 173) після слів "жилого будинку", "жилий будинок", "жилі будинки", "жилим будинком", "жилих будинків", а також після слів "будинку", "будинків", "будинках" доповнити відповідно словами "(квартири)", "(квартиру)", "(квартири)", "(квартирою)", "(квартир)", "(квартирах)";
у текстах статей глави слова "в особистій власності", "в особисту власність", "на праві особистої власності" замінити відповідно словами "у приватній власності", "у приватну власність", "на праві приватної власності".
18. Назву і текст статті 179 викласти в такій редакції:
"Стаття 179. Додержання вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями
Користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з обов'язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються Кабінетом Міністрів України".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 6 травня 1993 року
N 3187-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР
Внести до Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573; 1986 р., N 21, ст.414; 1988 р., N 45, ст. 1070; 1991 р., N 9, ст. 89; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.169) такі зміни і доповнення:
1. У статті 4:
абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:
"жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд)".
2. Частини першу, другу і третю статті 9 викласти в такій редакції:
"Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних кооперативів.
Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
3. У статті 10:
у частині першій виключити слова "і правила соціалістичного співжиття";
у частині другій виключити слова "з метою особистої наживи, одержання нетрудових доходів та в інших корисливих цілях, а також".
4. Статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Управління житловим фондом

30 днiв передплати безкоштовно!