• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про введення мораторію на примусову реалізацію майна

Верховна Рада України  | Закон від 29.11.2001 № 2864-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про введення мораторію на примусову реалізацію майна
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.77 ) ( Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду N 11-рп/2003 від 10.06.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2103-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.31 N 3385-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.493 N 4212-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 32-33, ст.413 N 627-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, N 36, ст.365№ 1630-IX від 13.07.2021 ) ( У тексті Закону слова "статутні фонди" в усіх відмінках замінено словами "статутні капітали" у відповідному відмінку згідно із Законом N 627-VIII від 16.07.2015 )
Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, а також господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 1630-IX від 13.07.2021 )
Стаття 1. Встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (далі - підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1630-IX від 13.07.2021 )
Дія мораторію, встановлена частиною першою цієї статті, не поширюється на застосування примусової реалізації майна (за виключенням об’єктів, що відповідно до закону не підлягають приватизації, а також підприємств, перед якими у держави є підтверджена в установленому порядку заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню) для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії. Порядок реалізації майна встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 627-VIII від 16.07.2015 )
Стаття 2. Для цілей цього Закону під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних капіталів цих підприємств, акцій (часток) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", якщо таке відчуження здійснюється шляхом:
( Абзац перший статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1630-IX від 13.07.2021 )
звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами, та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості із сплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011 року, та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. <comment>( Абзац другий статті 2 в редакції Закону N 2103-IV від 21.10.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3385-VI від 19.05.2011 )( Абзац третій статті 2 виключено на підставі Закону N 4212-VI від 22.12.2011 ).
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити неухильне виконання цього Закону;
у місячний термін подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в якому передбачити вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
29 листопада 2001 року
N 2864-III