Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати

Верховна Рада України Закон від 21.10.2004 №2103-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.10.2004

Номер 2103-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.31 )
З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 97 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229; 2004 р., N 6, ст. 38) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці".
2. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
1) частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці";
2) статтю 24 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості".
3. Абзац другий статті 2 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 77) викласти в такій редакції:
"звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2103-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 97 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229; 2004 р., N 6, ст. 38) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці".
2. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
1) частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці";
2) статтю 24 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості".
3. Абзац другий статті 2 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 77) викласти в такій редакції:
"звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!