• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України  | Закон від 06.09.2005 № 2806-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.09.2005
 • Номер: 2806-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.09.2005
 • Номер: 2806-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;
в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.
Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.
Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви.
( Статтю 4-1 доповнено новою частиною згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 )
15. Документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, вважаються такими, що подовжили строк своєї дії на період проведення антитерористичної операції, про що дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законом.
( Частину п'ятнадцяту статті 4-1 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2320-VIII від 13.03.2018 )( Статтю 4-1 доповнено частиною згідно із Законом № 1669-VII від 02.09.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 )
16. Рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до цього Закону, підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 4-1 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 )
17. Документ дозвільного характеру відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
( Статтю 4-1 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 )( Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом № 1869-VI від 11.02.2010 )( Статтю 5 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 6. Відомості про документи дозвільного характеру в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про документи дозвільного характеру, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", та декларації.
2. Дозвільні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
1) рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, - у день їх прийняття;
2) заяви та декларації, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію про документи дозвільного характеру та декларації, необхідну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання дозвільними органами.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1869-VI від 11.02.2010, № 191-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 )( Статтю 7 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
1. Дозвільні органи забезпечують оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують створення та функціонування в мережі Інтернет веб-сторінок, які містять інформацію, необхідну суб'єктам господарювання для провадження ними господарської діяльності.
Дозвільні органи подають для розміщення на веб-сторінках інформацію, необхідну для провадження господарської діяльності, зокрема, про перелік об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.
( Абзац другий частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3993-VI від 03.11.2011, № 191-VIII від 12.02.2015 )
3. Адміністратор та дозвільні органи забезпечують безоплатне консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб'єкта господарювання.
Стаття 9. Уповноважений орган
1. Уповноважений орган:
( Абзац другий статті 9 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
узагальнює практику застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;
здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів;
( Абзац четвертий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )
( Абзац шостий статті 9 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 9-1. Контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
1. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, порядку .
( Частина перша статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.
( Абзац перший частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Законів № 1252-VII від 13.05.2014, № 191-VIII від 12.02.2015 )
Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік.
( Абзац другий частини другої статті 9-1 в редакції Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
Уповноважений орган проводить позапланові перевірки додержання дозвільним органом вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру:
( Абзац третій частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )
1) на підставі письмової заяви про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, поданої суб'єктом господарювання;
2) за письмовими зверненнями або запитами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), адміністраторів, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
3) за письмовими зверненнями або запитами народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
4) за рішенням Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
( Абзац сьомий частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )
5) якщо дозвільним органом до уповноваженого органу не подана інформація про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
( Абзац восьмий частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )
6) з метою перевірки виконання дозвільним органом припису уповноваженого органу про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, зазначеного в акті перевірки.
( Абзац дев'ятий частини другої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )( Абзац десятий частини другої статті 9-1 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
До участі у проведенні перевірки можуть залучатися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій за погодженням з їх керівниками.
Строк проведення планових чи позапланових перевірок не може перевищувати п'яти робочих днів.
3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа) під час проведення перевірки зобов’язаний забезпечити надання документів, що стосуються предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки.
( Частина третя статті 9-1 в редакції Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
4. Результати проведення планової чи позапланової перевірки оформлюються відповідним актом, який складається в довільній формі у двох примірниках (у разі залучення працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ та організацій, представники яких брали участь у проведенні перевірки), підписується головою і членами комісії та затверджується керівником уповноваженого органу.
В акті перевірки зазначаються:
інформація про діяльність дозвільного органу;
( Абзац третій частини четвертої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )
відомості про виявлені факти порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (якщо такі мають місце) з посиланням на статті та пункти законодавчих і нормативно-правових актів, вимоги яких порушені;
дані про складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у разі складення протоколу);
припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, виявлених під час проведення перевірки, та строк їх усунення, що є обов'язковим для виконання.
Інформація про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру подається до уповноваженого органу у строки, встановлені у приписі, але не пізніше ніж протягом 30 днів з дня отримання дозвільним органом акта перевірки.
( Абзац сьомий частини четвертої статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )
Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), другий примірник зберігається уповноваженим органом.
( Абзац восьмий частини четвертої статті 9-1 в редакції Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
5. Контроль за наявністю документів дозвільного характеру у суб'єктів господарювання, необхідність одержання яких встановлена законом, здійснюють органи виконавчої влади та/або органи місцевого самоврядування (їх виконавчі органи) в межах повноважень та в порядку, передбачених законом.
( Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом № 3261-VI від 21.04.2011 )
Стаття 10. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру
1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом.
( Частина перша статті 10 в редакції Законів № 3720-VI від 08.09.2011, № 191-VIII від 12.02.2015 )
2. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
( Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015 )
3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам посадовими особами дозвільного органу внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.
4. У разі застосування дозвільним органом нормативно-правових актів, прийнятих з порушенням вимогчастини першої статті 4 цього Закону, суб'єкт господарювання, законні права якого були порушені у зв'язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди.
Стаття 11. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крімчастини першої статті 4, яка набирає чинності через один рік з дня опублікування цього Закону.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
( Пункт 2-1 статті 11 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
2-1. Документи дозвільного характеру, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), вважаються такими, дію яких продовжено на період карантину та обмежувальних заходів і протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення.
( У статтю 11 включено пункт 2-1 згідно із Законом № 1071-IX від 04.12.2020 )
3. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
статтю 164 викласти в такій редакції:
"Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або державному адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства -
тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
главу 12 доповнити статтею 166-10 такого змісту:
"Стаття 166-10. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом або державним адміністратором суб'єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі такого документа у строк, встановлений законом, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Безпідставна відмова дозвільним органом суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "166-7-166-9" замінити цифрами "166-7-166-10";
в абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 255 слово та цифри "(стаття 183)" замінити словом та цифрами "(статті 164, 183)";
2) частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити словами "а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць".
( Підпункт 3 пункту 3 статті 11 втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010 )
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо:
внесення змін до законів України "Про пожежну безпеку", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону праці"та інших для їх приведення у відповідність із цим Законом;
внесення змін до законодавчих актів стосовно визначення переліку дій, права на провадження яких набуваються за декларативним принципом.
5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону провести моніторинг законодавства з метою визначення доцільності застосування деяких документів дозвільного характеру та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо скасування документів дозвільного характеру, застосування яких є недоцільним.
6. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності змінами до відповідних законів привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами цього Закону та відповідних законів, а також забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
7. Органам місцевого самоврядування протягом шести місяців з дня набрання чинності змінами до відповідних законів привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами цього Закону та відповідних законів.
8. Кабінету Міністрів України та уповноваженому органу протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
6 вересня 2005 року
№ 2806-IV