• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 28.03.2012 № 256
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 28.03.2012
 • Номер: 256
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 28.03.2012
 • Номер: 256
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2012 р. № 256
Київ
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. № 256
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про порядок корпоратизації підприємств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 508 (ЗП України, 1993 р., № 11, ст. 250; 1994 р., № 7, ст. 169; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38; 2011 р., № 35, ст. 1451):
1) в абзаці другому пункту 11 та пункті 13 слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку";
2) у першому реченні абзацу першого пункту 17 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 358 від 04.06.2015 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 87 від 18.02.2016 )
4. У пункті 1 Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 4), від 2 жовтня 2003 р. № 1564 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2171) та від 1 липня 2009 р. № 669 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1696), слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку," виключити.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1010 від 02.12.2015 )( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 87 від 18.02.2016 )( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1334 від 19.12.2023 )( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 920 від 29.08.2023 )( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 87 від 18.02.2016 )
10. У пункті 6 Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об’єктів незавершеного будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 270 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 242; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38; 2004 р., № 34, ст. 2245), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
11. У пункті 6 Положення про порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв’язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 810 (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 401; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
12. У Положенні про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959 (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 451; Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1889; 2003 р., № 23, ст. 1078; 2004 р., № 52, ст. 3452; 2007 р., № 30, ст. 1208; 2008 р., № 19, ст. 541; 2011 р., № 14, ст. 584):
1) в абзаці десятому пункту 3 слова "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";
2) у пункті 12 слово "Мінтрансзв’язку" замінити словом "Мінінфраструктури".
( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 552 від 11.07.2018 )( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 897 від 12.08.2022 )( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 897 від 12.08.2022 )( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1000 від 28.10.2020 )
17. У підпункті "ж" пункту 8 та підпункті 16 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1280; 1999 р., № 21, ст. 951; 2000 р., № 4, ст. 117; 2001 р., № 52, ст. 2345; 2002 р., № 18, ст. 941; 2003 р., № 29, ст. 1476; 2006 р., № 9, ст. 553, № 14, ст. 989; 2010 р., № 68, ст. 2465; 2012 р., № 11, ст. 401), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 344 від 29.03.2024 )
19. У пункті 5 додатка 1 до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2362; 2004 р., № 17, ст. 1174; 2010 р., № 100, ст. 3555), у складі виконавців слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)".
1) пункт 3 постанови викласти в такій редакції:
"3. Взяти до відома, що контроль за порядком депонування та виплати коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв’язку з непред’явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
у тексті Порядку слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР";
у назві додатка 3 до Порядку слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
у тексті додатка 4 до Порядку слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015 )
22. У Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 435 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 849; 2012 р., № 7, ст. 249):
1) у пункті 12:
у першому реченні абзацу третього слово "обов’язково" виключити;
слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";
2) у пункті 19 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
23. У Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. № 1724 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2345; 2002 р., № 18, ст. 941; 2006 р., № 14, ст. 989; 2007 р., № 10, ст. 368; 2008 р., № 89, ст. 2983; 2010 р., № 50, ст. 1650):
1) у підпункті "д" пункту 4 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР";
2) у пункті 17 слова "Державного казначейства" замінити словом "Казначейства".
24. У пункті 9 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371; 2006 р., № 9, ст. 553, № 11, ст. 748, № 14, ст. 989; 2007 р., № 10, ст. 368; 2008 р., № 89, ст. 2983; 2009 р., № 43, ст. 1451; 2010 р., № 50, ст. 1650), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
25. У тексті переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" слова "Держфінпослуг", "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" і "НКРЗ" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг", "НКЦПФР" і "НКРЗІ".
26. У Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834; 2011 р., № 51, ст. 2034):
1) у пункті 28 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";
2) у пункті 29 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)", а слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" - словами "НКЦПФР (за згодою)";
3) у пункті 47 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";
4) у пункті 48 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)".
( Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 344 від 29.03.2024 )( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 299 від 14.05.2015 )( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 30 від 19.01.2022 )
30. У пункті 1 розділу VII Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 155 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 6, ст. 327; 2011 р., № 35, ст. 1451), у складі виконавців слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстат" замінити словами "НКЦПФР (за згодою), Держстат".
31. В абзаці п’ятому розділу 1 Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 208 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 14, ст. 976; 2007 р., № 32, ст. 1294), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
32. В абзаці першому пункту 2 та абзаці четвертому пункту 7 Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1043; 2005 р., № 8, ст. 436; 2011 р., № 35, ст. 1451), слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
33. У тексті Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 693 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1440; 2009 р., № 72, ст. 2477; 2012 р., № 11, ст. 403), слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР".
( Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 5 від 15.01.2020 )
"4. Міністерству внутрішніх справ, Державній податковій службі, Національній академії наук, Національній академії правових наук за участю Служби безпеки, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Національного банку, Генеральної прокуратури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій сприяти Центру у виконанні його завдань шляхом надання методичної, консультаційної та інформаційної допомоги в розробленні навчальних програм і планів, підготовці та проведенні занять (семінарів, лекцій, консультацій), опрацюванні методів виявлення схем відмивання коштів.".
36. У пункті 2 Порядку проведення тендерного відбору організаторів торгівлі цінними паперами для продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2005 р. № 414 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1272, № 30, ст. 1814), слова "Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністр економіки" замінити словами "Голова НКЦПФР (за згодою), Міністр економічного розвитку і торгівлі".
37. У пункті 2 Порядку утворення наглядової ради з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 594 "Питання створення, накопичення та використання фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 18, ст. 1339), слова "Мінекономіки, Мінпаливенерго" і "НКРЕ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також представника експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор)" замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку, Міненерговугілля" і "експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор), а також за згодою представників НКРЕ та НКЦПФР".
( Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 773 від 22.08.2012 )( Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 81 від 03.02.2021 )
"Взяти до відома, що відповідальною за забезпечення участі у Міжнародній асоціації органів страхового нагляду (ІАІС) та Міжнародній організації органів нагляду за пенсійними фондами (ІОПС) є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а заходи щодо забезпечення участі у зазначених організаціях здійснюються в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.".
( Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 259 від 24.03.2023 )
42. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення системи моніторингу фондового ринку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 851 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 73, ст. 2455; 2010 р., № 82, ст. 2878; 2011 р., № 35, ст. 1457):
1) в абзаці першому пункту 1 слова "(далі - Комісія)" виключити;
2) у пункті 3 слово "Комісія" замінити словом "НКЦПФР";
3) у тексті Порядку слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР".
( Пункт 43 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 904 від 03.10.2012 )
44. У Положенні про постійного представника Кабінету Міністрів України на загальних зборах акціонерного товариства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 434 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1148):
1) у підпункті 1 пункту 6 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР";
2) у тексті Положення слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".
"НКРЕ 552**
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 234 450
264* 455*";
"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 293
НКРЗ 310".
( Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013 )( Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1054 від 18.12.2019 )( Пункт 48 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 613 від 08.09.2016 )( Пункт 49 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 897 від 12.08.2022 )
50. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 378), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
51. У підпункті 7 пункту 6 та другому реченні пункту 11 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 512), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словом "НКЦПФР".
52. У пунктах 5 і 7 Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 402 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1186), слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словом "НКЦПФР".
( Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1000 від 28.10.2020 )( Пункт 54 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1146 від 03.11.2023 )
1) абзац перший пункту 3 постанови після слів "державним адміністраціям" доповнити словами "за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:
у пункті 4 додатка 1 слова "ДКЦПФР, Держфінпослуг," виключити;
у пункті 46 додатка 2 у графі "Відповідальні за виконання" слова "Держфінпослуг, ДКЦПФР" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою)".
56. У додатку 1 до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3139), у графі "Відповідальні за виконання":
у пункті 34 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";
у пункті 35 слова "Держфінпослуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)" та "НКЦПФР (за згодою)";
у пункті 36 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "НКЦПФР (за згодою)";
у пункті 37 слова "Держфінпослуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)" та "НКЦПФР (за згодою)";
у пункті 38 слова "Держфінпослуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити відповідно словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)" та "НКЦПФР (за згодою)".
57. У пункті 13 плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1206, у графі "Відповідальні за виконання" слово "Держфінпослуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг (за згодою)".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. № 256
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність