• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 27.02.2024 № 213
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.02.2024
 • Номер: 213
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.02.2024
 • Номер: 213
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 лютого 2024 р. № 213
Київ
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 536 від 10.05.2024 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184; 2024 р., № 11, ст. 687), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2024 р. № 213
ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
1. Абзац другий пункту 9 після слів "затверджений МОЗ" доповнити словами ", а також фармацевтичними спеціальностями у порядку, передбаченому цими Ліцензійними умовами".
2. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 18-1 такого змісту:
"18-1. Проводити профілактичні щеплення в аптечних закладах дозволяється за умови дотримання таких вимог:
1) наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, відкриття медичного кабінету без дотримання вимог підпункту 1 пункту 12 цих Ліцензійних умов, що діє відповідно до положення про такий кабінет;
2) наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
3) проходження фармацевтичними працівниками (фармацевтами, фармацевтами клінічними) спеціальних щорічних навчань з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також набуття навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах.".
3. У додатку 2 до Ліцензійних умов:
1) пункт 1 після слів
"фахівці з реабілітації:
_________________________________________";
доповнити словами
"фармацевтичні __________________________";
2) у пункті 2 назву графи "Лікарські спеціальності, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації" викласти в такій редакції:
"Лікарські спеціальності і спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації, фармацевтичні спеціальності";
3) доповнити додаток пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. Відомості про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (необхідне позначити):
так див. зображення
ні див. зображення
";
4) у пункті 7 назву графи "Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей, спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації, що провадять в ньому господарську діяльність з медичної практики, та його площа" викласти в такій редакції:
"Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей, спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації, фармацевтичних спеціальностей, що провадять в ньому медичну практику, та його площа";
5) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони здоров’я, реабілітаційного закладу), фармацевтів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я
Порядковий номер Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано) Основна робота або робота за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким виданий) Сертифікат спеціаліста (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким виданий) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким видано, категорія) (за наявності)";
6) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, фахівців з реабілітації
Порядковий номер Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано) Основна робота або робота за сумісництвом Диплом (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким виданий) Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата видачі, ким видано) Посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким видано, категорія) (за наявності) Сертифікат щодо проходження спеціальних щорічних навчань з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах".
( Підпункт 6 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 536 від 10.05.2024 )