• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 28.12.2021 № 1392
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.12.2021
 • Номер: 1392
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.12.2021
 • Номер: 1392
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2021 р. № 1392
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 "Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1612; 2020 р., № 23, ст. 843) і від 17 квітня 2019 р. № 328 "Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1210; 2021 р., № 31, ст. 1781) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1392
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту";
2) вступну частину після слів " Кодексу законів про працю України" доповнити словами і цифрами "та частини першої статті 23 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";
3) абзаци перший - четвертий постановляючої частини замінити абзацами такого змісту:
"Установити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.
За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі.
Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".";
4) додаток до постанови викласти в такій редакції:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1392)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту ".
2. Пункт 16 Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 328, доповнити абзацом такого змісту:
"Форма витягу, зазначеного у цьому пункті, затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики.".