Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.12.2021 №1392
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.12.2021

Номер 1392

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2021 р. № 1392
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 "Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1612; 2020 р., № 23, ст. 843) і від 17 квітня 2019 р. № 328 "Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1210; 2021 р., № 31, ст. 1781) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1392
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про порядок повідомлення Державній податковій службі та
її територіальним органам про прийняття працівника
на роботу/укладення гіг-контракту";
2) вступну частину після слів " Кодексу законів про працю України" доповнити словами і цифрами "та частини першої статті 23 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";
3) абзаци перший  четвертий постановляючої частини замінити абзацами такого змісту:
"Установити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.
За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі.
Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".";
4) додаток до постанови викласти в такій редакції:
"Додаток
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1392)
№ аркуша повідомлення _______
ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту
1Тип повідомлення початкове
скасовуюче
2Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*
3Найменування / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
страхувальника
4. Порядковий номер5. Категорія особи**6. Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта*
7. Унікальний номер запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі (за наявності)
8. Прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності) застрахованої особи
9. Номер наказу або розпорядження про прийняття на
роботу/укладення
гіг-контракту
10. Дата видання наказу або розпорядження про
прийняття на роботу/укладення
гіг-контракту
11. Дата початку роботи/початку виконання робіт
(надання послуг)
гіг-спеціалістом
12. Дата формування повідомлення у страхувальника
__________
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.
** Категорія особи: 1  наймані працівники за основним місцем роботи; 2  працівники за сумісництвом; 3  гіг-спеціалісти за гіг-контрактом; 4  працівники на підставі цивільно-правових договорів.
13. Керівник (уповноважена особа)

__________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта*)
__________________________
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
14. Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта*)
__________________________
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)".
2. Пункт 16 Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 328, доповнити абзацом такого змісту:
"Форма витягу, зазначеного у цьому пункті, затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2021 р. № 1392
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 "Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1612; 2020 р., № 23, ст. 843) і від 17 квітня 2019 р. № 328 "Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1210; 2021 р., № 31, ст. 1781) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1392
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про порядок повідомлення Державній податковій службі та
її територіальним органам про прийняття працівника
на роботу/укладення гіг-контракту";
2) вступну частину після слів " Кодексу законів про працю України" доповнити словами і цифрами "та частини першої статті 23 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";
3) абзаци перший  четвертий постановляючої частини замінити абзацами такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!