• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

Міністерство фінансів України  | Наказ від 26.12.2023 № 720
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.12.2023
 • Номер: 720
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.12.2023
 • Номер: 720
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.12.2023 м. Київ № 720
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2024 р. за № 54/41399
Про затвердження Змін до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
Відповідно до Закону України від 01 грудня 2022 року № 2823-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", Закону України від 10 червня 2023 року № 3157-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування сум, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи в результаті реструктуризації зобов'язання за споживчим кредитом під час воєнного стану", Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року № 773), що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Міністр
соціальної політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

Президент Спілки
орендарів і підприємців України

Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ

Заступник директора
Державного центру зайнятості

Станіслав ПАВЛЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 грудня 2023 року № 720
Зміни
до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року № 773)
1. В абзаці третьому пункту 3 розділу II цифри "032" замінити цифрами "033".
2. У пункті 4 розділу IV:
в абзаці дев'ятому підпункту 1 слова "Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад" замінити словами та цифрами "у рядку 032 зазначається Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад";
у другому реченні абзацу двадцять четвертого підпункту 2 цифру "8" замінити цифрою "9".
3. Додаток 1 цього Порядку доповнити новими рядками такого змісту:
"
81 Особи, які мають спеціальне звання Бюро економічної безпеки України Сума нарахованого грошового забезпечення % 22 Не утримується
  Коротка назва: особи зі спеціальним званням Бюро економічної безпеки України Коротка назва: грошове забезпечення      
".
4. У розділі 1 додатка 2 до цього Порядку:
1) графу D_END рядків ознак доходів фізичних осіб 111, 112, 189, доповнити цифрами "31.12.2023";
2) графу D_END рядка ознак доходів фізичних осіб 156 "Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року" доповнити цифрами "31.12.2023";
3) графу D_END рядка ознак доходів фізичних осіб 193 "Суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику - фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" або пунктом 5 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)" доповнити цифрами "31.12.2023";
4) після рядка ознаки доходів фізичних осіб 111 "Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)" доповнити рядком ознаки доходів фізичних осіб 111 такого змісту:
"
111 Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею 01.01.2024  
";
5) після рядка ознаки доходів фізичних осіб 112 "Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV цього Кодексу (підпункт 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу)" доповнити рядком ознаки доходів фізичних осіб 112 такого змісту:
"
112 Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV цього Кодексу (підпункт 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу) Інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами 01.01.2024  
";
6) після рядка ознаки доходів фізичних осіб 156 "Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року" доповнити рядком ознаки доходів фізичних осіб 156 такого змісту:
"
156 Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року (підпункт 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України, які надаються платнику податку професійною спілкою та/або роботодавцем 01.01.2024  
";
7) після рядка ознаки доходів фізичних осіб 189 "Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року. Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених(ої) (анульованих(ої)) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності (підпункт 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)" доповнити рядком ознаки доходів фізичних осіб 189 такого змісту:
"
189 Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Сума боргу платника податку за договором про споживчий кредит або іншим договором (у тому числі сума процентів, комісій та інших платежів), анульована згідно з пунктами 12 і 16 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування", а також сума процентів, комісій та інших платежів за таким договором, що не підлягають сплаті платником податків згідно з пунктом 11 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (підпункт 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням 01.01.2024  
";
8) після рядка ознаки доходів фізичних осіб 193 "Суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику - фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" або пунктом 5 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)" доповнити рядком ознаки доходів фізичних осіб 193 такого змісту:
"
193 Суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику - фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" або пунктом 5 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства; суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов'язань, передбачених кредитним договором, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, встановлених пунктом 7-1 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Сума, на яку зменшено борг 01.01.2024  
";
9) доповнити новими рядками такого змісту:
"
210 Сума допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Сума допомоги по частковому безробіттю 01.01.2024  
211 Сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об'єкт нерухомого майна відповідно до Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" (підпункт 165.1.66 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Компенсація за пошкоджений/знищений об'єкт нерухомого майна 01.01.2024  
".
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО