• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Міністерство фінансів України  | Наказ від 08.02.2023 № 71
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.02.2023
 • Номер: 71
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.02.2023
 • Номер: 71
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2023 м. Київ № 71
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2023 р. за № 497/39553
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей", Закону України від 18 липня 2022 року № 2421-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом", Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", статті 8 та пункту 9-8 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 508/26953 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року № 790), що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 1 пункту 2, підпункту 1 пункту 3 Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджених цим наказом, які набирають чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Тетяна МИХАЙЛЕНКО

Голова Державної
казначейської служби України

Тетяна СЛЮЗ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Міністр соціальної
політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

Президент Громадської
організації "Спілка орендарів
і підприємців України"

В. М. ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

В. ІЛЛІЧОВ

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Олександр ШУБІН

Директор Державного
центру зайнятості

Юлія ЖОВТЯК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 лютого 2023 року № 71
Зміни
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 508/26953 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року № 790)
1. У пункті 2 розділу III:
в абзацах сьомому, восьмому підпункту 5 слова та цифри "в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього розділу цієї Інструкції", "абзацами другим - четвертим пункту 3 цього розділу цієї Інструкції" замінити словами "в абзацах третьому - п'ятому цього підпункту", "абзацами третім - п'ятим цього підпункту";
абзац восьмий підпункту 6 викласти у такій редакції:
"заробітної плати (доходів) працівників, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом.".
2. У розділі IV:
1) у пункті 2:
в абзаці третьому підпункту 3 після слів "подають до податкових органів" доповнити словами "у паперовому або електронному вигляді";
доповнити після підпункту 5 підпунктом 6 такого змісту:
"6) обчислення єдиного внеску платниками, зазначеними в пунктах 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пункті 5-1 частини першої статті 4 Закону у разі встановлення відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" факту позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
За платників, зазначених у пунктах 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пункті 5-1 частини першої статті 4 Закону, єдиний внесок за весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та протягом шести місяців після їх звільнення сплачується у розмірі, порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бюджету. Водночас сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;".
У зв'язку із цим підпункти 6 - 8 вважати відповідно підпунктами 7 - 9;
у підпункті 7:
в абзаці першому слова "та на період їх незаконного позбавлення волі" замінити словами "та на період позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, факт стосовно яких встановлено відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей"";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України - з першого календарного дня місяця позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення.";
абзац восьмий викласти у такій редакції:
"фізичної особи - підприємця (особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, члена фермерського господарства) після її звільнення та/або після закінчення її лікування (реабілітації), яка подається до податкового органу протягом 90 днів після звільнення або після закінчення лікування (реабілітації).";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"члена сім'ї фізичної особи - підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, або члена фермерського господарства, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.";
2) пункт 7 виключити.
3. У розділі V:
1) абзац перший підпункту 1 пункту 3 після слів "місцем проживання" доповнити словами "в паперовому або електронному вигляді";
2) у пунктах 3 - 5 цифри та слова "3. Обчислення", "4. Оформлення", "5. Особливості" замінити цифрами та словами "4. Обчислення", "5. Оформлення", "6. Особливості" відповідно;
3) у підпункті 1 пункту 6:
абзац перший викласти у такій редакції:
"1) платники, визначені частиною першою статті 10 Закону, протягом особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", та на весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, факт стосовно яких встановлено відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей", звільняються від виконання обов'язків щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені цим договором і Законом, у разі:";
в абзаці третьому слова "незаконного позбавлення волі в районах проведення антитерористичної операції та/або операції Об'єднаних сил та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" замінити словами "позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України";
в абзаці четвертому слова "особи, яка" виключити;
в абзаці п'ятому слова "бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінити словами "особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування";
абзац шостий замінити двома абзацами такого змісту:
"особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та яку було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що подається до податкового органу протягом 90 днів після звільнення або після закінчення лікування (реабілітації);
члена сім'ї особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та яку було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.".
У зв'язку із цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
в абзаці восьмому слова "(крім договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата внеску))" виключити;
в абзаці одинадцятому слова "або яких незаконно позбавлено волі в районах проведення антитерористичної операції та/або операції Об'єднаних сил та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" замінити словами "або яких позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України";
в абзаці тринадцятому слова "та копії документів, що підтверджуються даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника" виключити.
4. У розділі VI:
1) в абзаці десятому пункту 3 слова "інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС (далі - ІТС)" замінити словами "інформаційно-комунікаційних систем ДПС (далі - ІКС)";
2) пункт 14 викласти у такій редакції:
"14. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними пунктом 9-8 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.".
5. Пункт 16 розділу VII викласти у такій редакції:
"16. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними пунктом 9-8 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.".
6. У тексті цієї Інструкції слово "ІТС" замінити словом "ІКС".
7. Додатки 1, 4 та 5 до цієї Інструкції викласти у новій редакції, що додається.
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
Додаток 1
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2023 року № 71)
(підпункт 3 пункту 2 розділу IV)
_____________________________________________
(найменування відповідного податкового органу)
______________________________________________,
(власне ім'я та прізвище у родовому відмінку)
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті згідно із законом))
що проживає за адресою: ________________________
______________________________________________,
______________________________________________
Заява
Прошу звільнити мене та/або члена моєї сім'ї від виконання обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", відповідно до:
абзацу першого пункту 9-2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
|__| 
абзацу третього пункту 9-2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
|__| 
|__|
|__| 
Був призваний на військову службу під час мобілізації  |__| або за призовом осіб із числа резервістів з
 |__| "___" ____________ 20__ року,
демобілізований  |__| або звільнений з військової служби  |__| "___" ____________ 20__ року,
був нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20___ року в сумі ______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                        (сума цифрами та словами)
Стосовно мене та/або члена моєї сім'ї було встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" з "___" ____________ 20__ року, визволений "___" ____________ 20__ року.
|__| 
Мене та/або члена моєї сім'ї було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України* _____________________________________________________________________________
                                                                                    (власне ім'я та прізвище у родовому відмінку)
                   
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))
перебував на лікуванні (реабілітації):
з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.
До заяви додаю:**
копію військового квитка;
 |__| 
копію відповідного військово-облікового документа; 
 |__| 
копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або із зазначенням даних про його призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
|__| 
копію документа, що підтверджує родинні зв'язки з платником єдиного внеску, якого позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України***
|__| 
"___" ____________ 20__ року _________________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)
____________
* Заповнюється платником єдиного внеску та/або членом сім'ї платника єдиного внеску, позбавленого особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
** Копії документів додаються платниками єдиного внеску відповідно до пунктів 9-2 та 9-18 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
*** Копія документа додається членом сім'ї платника єдиного внеску відповідно до пункту 9-8 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
 
Додаток 4
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2023 року № 71)
(підпункт 3 пункту 3 розділу V)
Типовий договір
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
від "___" ____________ 20__ року _____________________________
(місце складання)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування відповідного податкового органу)
в особі начальника (заступника начальника) відповідного податкового органу
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (власне ім'я та прізвище)
що діє на підставі _______________________________________________________, з однієї сторони
                                                                            (положення про відповідний податковий орган)
(далі - Сторона 1), та __________________________________________________________________,
                                                                                                        (власне ім'я та прізвище)
з іншої сторони (далі - Сторона 2) (далі - Сторони), уклали цей Договір, а саме у системі:
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
|__|
 
загальнообов'язкового державного соціального страхування
|__|
 
про таке.
I. Предмет Договору
Цей Договір згідно зі статтею 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір, у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
II. Права та обов'язки Сторін
1. Сторона 2 має право:
1) отримувати від Сторони 1 підтвердження сплати єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;
2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, її посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;
3) достроково розірвати цей Договір у випадках, визначених Законом;
4) інші права відповідно до Закону.
2. Сторона 2 зобов'язується:
1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;
2) протягом 10 днів повідомляти Сторону 1 про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, про обставини, що спричиняють зміну свого статусу, та про бажання припинити дію цього Договору за умови дії цього Договору не менше одного року;
3) сплачувати єдиний внесок у порядку, строки та терміни, визначені цим Договором та Законом;
4) подавати за себе звітність, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;
5) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.
3. Сторона 1 має право:
1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Стороною 2;
2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;
3) отримувати від Сторони 2 підтвердження сплати нею єдиного внеску;
4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.
4. Сторона 1 зобов'язується:
1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім'ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;
2) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
3) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2.
III. Порядок сплати єдиного внеску
1. Сторона 2 сплачує єдиний внесок у сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску, встановленого законом на місяць.
На момент укладання Договору:
розмір мінімальної заробітної плати становить _____________________________________________;
                                                                                                                                             (сума цифрами та словами)
розмір єдиного внеску становить                                                                                            _________ %;
мінімальний страховий внесок становить                                                                              ________ грн;
максимальний розмір єдиного внеску становить                                                             _______ гривень.
2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок згідно з графіком сплати* в терміни, визначені цим Договором та Законом:
N з/п Місяць, за який сплачується єдиний внесок Рік, за який сплачується єдиний внесок Термін сплати Сума єдиного внеску, що підлягає сплаті (грн)**
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
на рахунок ___________________________________________________________________________,
                                                                             (номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)
відкритий у ___________________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування банку)
код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
або на єдиний рахунок _________________________________________________________________
                                                                                                                   (номер рахунку)
3. Про зміну показників, зазначених у пункті 1 цього розділу, Сторона 1 повідомляє Сторону 2 в строк з дати виникнення змін та надсилає Стороні 2 повідомлення з новим графіком сплати.
4. Сторона 2, яка сплачує мінімальний страховий внесок, сплачує його у новому розмірі на підставі повідомлення, отриманого від Сторони 1, новий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у такому разі не укладається.
5. Сторона 2 сплачує єдиний внесок:
щомісяця в розмірі, встановленому в цьому Договорі за кожний місяць, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується.
____________
* Кількість рядків у графіку сплати може змінюватись залежно від кількості періодів, за які сплачується єдиний внесок.
** Сума єдиного внеску може змінюватись у разі зміни показника мінімальної заробітної плати відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
IV. Умови набуття Стороною 2 права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
1. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на врахування сплачених сум відповідно до цього Договору при призначенні пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Пенсії призначаються відповідно до статей 26 - 45, 114 та 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на такі страхові виплати:
допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, догляд за дитиною віком до 14 років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років на весь період надання реабілітаційної допомоги, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною;
допомога по вагітності та пологах;
допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві).
Страхові виплати надаються в порядку та на умовах, встановлених статтями 11 - 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
3. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку.
Призначення, перерахування та проведення страхових виплат, надання соціальних послуг Стороні 2, а в разі її смерті - непрацездатним членам її сім'ї проводяться відповідно до статей 29 - 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на таке матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги:
допомога на випадок безробіття, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
допомога на випадок часткового безробіття;
матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
профорієнтація;
пошук відповідної роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;
фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.
Матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги надаються Стороні 2 за умови виконання умов цього Договору відповідно до статей 21 - 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".
V. Відповідальність Сторін
1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.
2. Усі спори, пов'язані з цим Договором, його укладенням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленими підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними законодавством України.
VI. Строк дії Договору
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до __________ (не менше одного року), але не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
VII. Порядок розірвання Договору
Цей Договір може бути достроково розірвано:
1. Стороною 2:
за її бажанням, якщо цей Договір діяв не менше одного року;
у разі систематичного порушення умов цього Договору Стороною 1.
2. Стороною 1 у разі:
набуття Стороною 2 відповідно до Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
систематичного порушення Стороною 2 умов цього Договору;
смерті Сторони 2.
3. За згодою Сторін, якщо цей Договір діяв не менше одного року.
В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.
Про розірвання цього Договору Сторони повідомляють одна одну в місячний строк з моменту прийняття рішення щодо розірвання.
VIII. Місцезнаходження і реквізити Сторін
Сторона 1 Сторона 2
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
                    (власне ім'я та прізвище)
_________________________________________
                       (паспорт, серія (за наявності), номер)
_________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))
Керівник (заступник керівника)
_____________               _____________________
           (підпис)                           (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)
 
 
 
М. П.
_________________________________________
(номер посвідчення застрахованої особи)
_________________________________________
(дата народження)
_________________________________________
(громадянство)
_________________________________________
(місце проживання)
_________________________________________
(телефон)
 
Додаток 5
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2023 року № 71)
(підпункт 4 пункту 3 розділу V)
Типовий договір
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)
від "___" ____________ 20__ року ______________________________
(місце складання)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування відповідного податкового органу)
в особі начальника (заступника начальника) відповідного податкового органу
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                     (положення про відповідний податковий орган)
з однієї сторони (далі - Сторона 1), та ____________________________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи)
з іншої сторони (далі - Сторона 2) (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке.
I. Предмет Договору
Цей Договір згідно з частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір про одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
II. Права та обов'язки Сторін
1. Сторона 2 має право:
1) отримувати від Сторони 1 підтвердження сплати єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;
2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, її посадових осіб;
3) інші права відповідно до Закону.
2. Сторона 2 зобов'язується:
1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;
2) сплачувати єдиний внесок у порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;
3) подавати за себе звітність, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь;
4) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.
3. Сторона 1 має право:
1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Стороною 2;
2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;
3) отримувати від Сторони 2 підтвердження сплати нею єдиного внеску;
4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.
4. Сторона 1 зобов'язується:
1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім'ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;
2) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2;
3) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
III. Порядок одноразової сплати єдиного внеску
1. Сторона 2 сплачує одноразово єдиний внесок у сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску на дату укладення цього Договору, помножений на коефіцієнт 2, але не більше суми єдиного внеску, обчисленого з огляду на максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену на дату укладення цього Договору.
На момент укладання цього Договору:
розмір мінімальної заробітної плати становить ______________________________________________;
                                                                                                                                             (сума цифрами та словами)
розмір єдиного внеску становить _____ %;
мінімальний страховий внесок становить _____________ грн;
максимальний розмір єдиного внеску становить _____________ гривень.
2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок за попередній період згідно з графіком сплати*:
N з/п Місяць, за який сплачується єдиний внесок Рік, за який сплачується єдиний внесок Сума єдиного внеску, що підлягає сплаті (грн)
       
       
3. Загальна сума єдиного внеску за попередній період з урахуванням коефіцієнта 2 становить ____________ грн і сплачується на рахунок ________________________________________________,
                                                                                                                    (номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)
відкритий у __________________________________________________________________________,
                                                                                                        (найменування банку)
код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
або на єдиний рахунок _________________________________________________________________.
                                                                                                                 (номер рахунку)
4. Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з дати підписання цього Договору.
____________
* Кількість рядків у графіку сплати може змінюватись залежно від кількості періодів, за які сплачується єдиний внесок.
IV. Умови набуття Стороною 2 права на пенсійні виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням
Право на призначення пенсії.
За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору Сторона 2 має право на врахування страхового стажу при призначенні пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Пенсії призначаються відповідно до статей 26 - 45, 114 та 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
V. Відповідальність Сторін
1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.
2. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладенням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленими підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними законодавством України.
VI. Строк дії Договору
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє 10 календарних днів.
VII. Порядок розірвання Договору
Цей Договір може бути достроково розірвано:
1. Стороною 2 за умови невиконання пункту 4 розділу III цього Договору.
2. Стороною 1 у разі:
невиконання пункту 4 розділу III цього Договору Стороною 2;
виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
смерті Сторони 2.
В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.
VIII. Місцезнаходження і реквізити Сторін
Сторона 1 Сторона 2
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
                    (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_________________________________________
                       (паспорт, серія (за наявності), номер)
_________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті згідно із законом))
Керівник (заступник керівника)
_____________               _____________________
           (підпис)                           (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)
 
 
М. П.
_________________________________________
(номер посвідчення застрахованої особи)
_________________________________________
(дата народження)
_________________________________________
(громадянство)
_________________________________________
(місце проживання)
_________________________________________
____________