• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101

Міністерство фінансів України  | Наказ від 13.03.2023 № 130
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 13.03.2023
 • Номер: 130
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 13.03.2023
 • Номер: 130
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.03.2023 м. Київ № 130
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2023 р. за № 451/39507
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 березня 2023 року за № 412/39468, такі зміни:
1) заголовок після слова "підприємств" доповнити словами та цифрами ", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467)";
2) пункт 1 після слова "підприємств" доповнити словами та цифрами ", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467),";
3) у пункті 2:
у підпункті 5:
абзац четвертий після слова "рядок" доповнити цифрами "4.1.22";
абзац п'ятий після слова "рядок" доповнити цифрами "4.1.23";
підпункт 6 викласти у такій редакції:
"6) додаток ПП до цієї Декларації доповнити новими графами такого змісту:
"
Сума податкової пільги, що використана не за цільовим призначенням, гривень Сума податкової пільги, що залишилася невикористаною на кінець звітного періоду, гривень
7 8
";";
4) у заголовку Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101), слова "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ" замінити словами "Податкова декларація";
5) у додатку ТЦ до цієї Податкової декларації:
у примітці 1 слово "підпунктів" замінити словом "підпункту";
примітку 2 після цифр "28317" доповнити словами та цифрами "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841)";
6) у відмітці до додатка ВП до цієї Податкової декларації:
слово та цифри "рядків 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42" виключити;
доповнити після слова "підприємств" словом та цифрами "(рядки 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42)";
7) у відмітці до додатка ОВ до цієї Податкової декларації:
слова та цифри "рядка 26 ОВ" виключити;
доповнити після слова "підприємств" словами та цифрами "(рядок 26 ОВ)".
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

В. о. Міністра

Роман ЄРМОЛИЧЕВ