• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 16.09.2019 № 379
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 16.09.2019
 • Номер: 379
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 16.09.2019
 • Номер: 379
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2019 № 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1065/34036
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрО. Маркарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16 вересня 2019 року № 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1065/34036
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В абзаці другому пункту 12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 (із змінами), слова ", на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою" замінити словами "відображається в балансі за її".
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 750/4043 (із змінами):
розділ "Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами" виключити;
у тексті Положення (стандарту) слова "підприємство/установа" у всіх відмінках і числах замінити словом "підприємство" у відповідних відмінках і числах.
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 (із змінами):
у пункті 6:
в абзаці третьому слова "в установах," виключити;
в абзаці четвертому слова "в установі," виключити;
розділ "Особливості бухгалтерського обліку запасів установами" виключити;
у тексті Положення (стандарту) слова "підприємство/установа" у всіх відмінках замінити словом "підприємство" у відповідних відмінках.
4. В абзаці першому розділу "Клас 5. Довгострокові зобов’язання" Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами), слова ", на які нараховуються відсотки" виключити.
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за № 85/4306 (із змінами):
пункт 8 виключити.
У зв’язку з цим пункти 9–22 вважати відповідно пунктами 8–21;
у першому реченні пункту 9 слова ", на які нараховуються відсотки," виключити;
пункт 19 викласти в такій редакції:
"19. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу "Інші довгострокові зобов’язання", "Інші поточні зобов’язання".".
6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами):
в абзаці восьмому пункту 4 слова "виробництва/діяльності" замінити словом "виробництва";
абзац четвертий пункту 16 виключити;
розділ "Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами" виключити;
у тексті Положення (стандарту) слова "підприємство/установа" у всіх відмінках замінити словом "підприємство" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського облікуЮ. Романюк