Щодо надання індивідуальної податкової консультації. Індивідуальна податкова консультація від 29.05.2017 №396/Ч/99-99-14-05-01-14/ІПК

Державна фіскальна служба України Наказ, Запит, Рекомендації, Реєстр, Перелік, Довідка, План, Форма, Акт, Форма типового документа від 01.06.2017 №396
Остання редакція від 08.05.2019. Внесення змін
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Наказ, Запит, Рекомендації, Реєстр, Перелік, Довідка, План, Форма, Акт, Форма типового документа

Дата 01.06.2017

Номер 396

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2017 № 396
Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної фіскальної служби України від 8 травня 2019 року № 358
З метою уніфікації та підвищення якості оформлення результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до статті 86 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, частини п'ятої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" , Положення про Державну фіскальну службу У країни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1300/27745,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень.
2. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС забезпечити дотримання вимог цього наказу при проведенні документальних перевірок та оформленні їх результатів.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державної податкової адміністрації України від 11.09.2008 № 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення";
наказ Державної податкової адміністрації України від 27.11.2008 № 738 "Про затвердження Змін до зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення";
наказ Державної податкової адміністрації України від 31.12.2009 № 756 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 11.09.2008 № 584 та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок, затверджених цим наказом";
наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.01.2014 № 70 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо якості податкового та митного аудиту юридичних осіб".
4. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України, відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. ГоловиМ.В. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС 01.06.2017 № 396
(із змінами, внесеними
наказом ДФС
08.05.2019 № 358)
ЗРАЗОК ФОРМИ АКТА (ДОВІДКИ)
документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
( Див. текст )( Додатки 1-4 до Зразка акта (довідки) перевірки )( Див. текст )( Додатки 5-15 до Зразка акта (довідки) перевірки )( Див. текст )( Додатки 1-7 до Зразка Довідки про загальну інформацію щодо платника податків та його діяльність )( Див. текст )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС 01.06.2017 № 396
(із змінами, внесеними
наказом ДФС
08.05.2019 № 358)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень (далі - Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, з метою надання методичної і практичної допомоги головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників ДФС стосовно належної організації роботи з проведення та реалізації матеріалів документальних перевірок (крім перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи).
Метою розроблення Методичних рекомендацій є запровадження уніфікованих підходів та поліпшення якості оформлення результатів перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів (далі - платники податків), забезпечення всебічного вивчення під час проведення документальних перевірок діяльності платників податків та їх взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання та документування виявлених порушень.
Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі - Зразок акта (довідки) перевірки) розроблений відповідно до статей 77 - 79, 81 - 86 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1300/27745 (далі - Порядок № 727), та інших нормативно-правових актів.
Методичні рекомендації та Зразок акта (довідки) перевірки рекомендовані для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні матеріалів документальних перевірок платників податків, розпочатих після видання цього наказу.
Методичні рекомендації мають рекомендаційний характер, не містять нових правових норм, не встановлюють новий порядок оформлення документальних перевірок, оскільки зазначені норми вже встановлені Кодексом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Кодексу.
Методичні рекомендації не є вичерпними і можуть змінюватись та/або доповнюватись у випадках, якщо такі зміни чи доповнення затверджуються відповідними наказами ДФС.
У матеріалах перевірок (за необхідності) можливе викладення більш розширеної інформації щодо перевірених даних за наявності відповідного обґрунтування.
Зразок акта (довідки) перевірки та Методичні рекомендації не рекомендовані для застосування при оформленні результатів перевірок платників податків з питань дотримання ними законодавства при проведенні розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (крім випадків, коли ці питання досліджуються при проведенні документальних перевірок), дотримання законодавства з питань державної митної справи, а також перевірок з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій відповідно до статті 39 Кодексу.
Оформлення результатів документальних невиїзних позапланових електронних перевірок за заявою платника податків здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Кодексом.
У Методичних рекомендаціях слова "додаток", "акт", "довідка", "реєстр", "відомості" і "форма" у відповідних відмінках застосовуються у розумінні "зразок додатка", "зразок акта", "зразок довідки", "зразок реєстру", "зразок відомостей", "зразок форми" у відповідних відмінках.
I. Методичні рекомендації щодо оформлення акта (довідки) перевірки
1. Загальні рекомендації щодо оформлення акта (довідки) перевірки
За результатами проведення документальних планових/позапланових виїзних/невиїзних перевірок, у разі встановлення порушень податкового, валютного та іншого законодавства, оформляється акт, а в разі відсутності порушень - довідка (далі - акт (довідка) перевірки).
При оформленні результатів документальних планових перевірок та позапланових перевірок платників податків з усіх питань (які носять комплексний характер) рекомендується забезпечити відображення інформації з усіх питань, передбачених Зразком акта (довідки) перевірки, а також переліком питань перевірки.
Оформлення результатів документальних позапланових (як виїзних, так і невиїзних) перевірок за окремими видами податків, зборів та з окремих питань податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, здійснюється відповідно до Зразка акта (довідки) перевірки з урахуванням особливостей діяльності платника податків, виду перевірки і переліку питань, що підлягають перевірці. При цьому при складанні акта (довідки) перевірки можливе викладення більш розширеної інформації, ніж передбачена Зразком акта (довідки) перевірки, або її відображення в іншому форматі за наявності відповідного обґрунтування, що зазначене сприятиме більш чіткому викладенню інформації щодо перевірених даних та більш повному відображенню доказової бази щодо наявності (відсутності) порушень вимог законодавства.
Акт (довідка) перевірки (разом із додатками) має містити вичерпну інформацію щодо відпрацювання конкретних ризиків у діяльності платника податків із посиланням на фактично перевірені відповідні документи бухгалтерського обліку, первинні документи тощо за відповідний звітний період.
При цьому у відповідних пунктах акта (довідки) перевірки або додатках до акта (довідки) перевірки відображаються показники поданих декларацій (звітів, інших документів) та показники, встановлені при проведенні перевірки регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності платника податків, первинних та інших документів тощо в ході опрацювання ризикових операцій, виявлених при проведенні доперевірочного аналізу та під час перевірки. Встановлені дані (показники) декларацій (звітів, розрахунків) відображаються у розрізі визначених законодавством звітних періодів та в грошових одиницях, передбачених звітністю, а встановлені порушення, які описуються у висновках до акта (довідки) перевірки - у гривнях.
Усі вартісні показники в актах (довідках) перевірок відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню з одночасною вказівкою їх еквівалента у гривнях за курсом валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законодавством.
Зібрана під час перевірки інформація може бути систематизована у відповідних довідках, реєстрах, відомостях та інших регістрах, які додаються до акта (довідки) перевірки та можуть складатися за формами, примірні зразки яких наведено у додатках до Методичних рекомендацій та Зразка форми акта (довідки) перевірки.
2. Структура акта (довідки) перевірки
Акт (довідка) перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку.
До акта (довідки) перевірки додаються передбачені Порядком № 727 інформативні додатки. Рекомендації щодо оформлення додатків наведено у розділі II Методичних рекомендацій.
Структура акта (довідки) перевірки
3. Рекомендації щодо оформлення розділу I "Вступна частина" акта (довідки) перевірки
У розділі I "Вступна частина" акта (довідки) перевірки наводиться інформація, передбачена Зразком акта (довідки) перевірки.
У тому числі зазначається підстава для проведення перевірки (відповідний підпункт, пункт та стаття Кодексу, вид проведеної перевірки (виїзна або невиїзна, планова або позапланова), з яких питань та період, за який проведено перевірку. При цьому, якщо перевіркою з питань дотримання вимог податкового законодавства (у т. ч. з урахуванням вимог статті 102 Податкового кодексу України) охоплено різні податкові (звітні) періоди щодо окремих видів податків (зборів), у вступній частині акта (довідки) перевірки доцільно зазначати систематизовану інформацію з урахуванням чіткого визначення відповідних видів податків та періодів, охоплених перевіркою щодо цих податків. При проведенні перевірки з питань дотримання вимог валютного та іншого законодавства та повноти нарахування і сплати до бюджету єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у вступній частині зазначається чіткий перелік питань та періодів діяльності платника податків, за які проведено перевірку.
У разі якщо проводиться документальна планова перевірка, додатково зазначається, що перевірка проведена відповідно до плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків, якщо проводиться позапланова перевірка на виконання рішення (ухвали) суду (слідчого судді), то вказуються реквізити такого рішення або ухвали.
Зазначаються реквізити наказу контролюючого органу про призначення проведення перевірки (зупинення, продовження або перенесення строків її проведення (у разі наявності).
Також у вступній частині акта (довідки) перевірки зазначається інформація про надсилання (вручення) платнику податків копії наказу про проведення документальної перевірки, дати та номера письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки, дату їх надіслання платнику податків поштою з повідомленням про вручення, дату їх вручення під розписку посадовій особі платника податків (із зазначенням посади особи такого платника податків та його П. І. Б.).
Зазначається найменування контролюючого органу (адреса, номер телефону, телефаксу, електронна пошта), який виписав направлення на проведення документальної планової/позапланової виїзної перевірки, назви структурних підрозділів, посади, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводили перевірку. У разі продовження термінів перевірки та виписки нового направлення зазначаються його реквізити.
У вступній частині акта (довідки) перевірки наводиться:
інформація про вручення під підпис або надсилання копії наказу про проведення перевірки, про ознайомлення під підпис з направленням(и) на право проведення перевірки (вручення їх копій у випадках, передбачених законом);
інформація про відмову платника податків (керівника платника податків або уповноваженої ним особи) розписатися у направленні на проведення перевірки та про факт складання посадовими особами контролюючого органу акта про таку відмову;
інформація про відмову у допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки із зазначенням періодів недопуску та про складені акти, що засвідчують такі факти, із зазначенням пояснень та заявлених причин відмови;
інформація про підписання або відмову у підписанні (отриманні) актів, що засвідчують факт відмови у допуску до проведення перевірки (складених посадовими особами контролюючого органу) та/або надання письмових пояснень платником податків до складених посадовими особами контролюючого органу актів.
У вступній частині акта (довідки) перевірки зазначається інформація про затверджений керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу план (перелік питань) перевірки, який додається до акта (довідки) перевірки та є його (її) невід'ємною частиною (у разі складання такого плану (переліку питань) перевірки). Зразок плану (переліку питань) документальної перевірки наведено у додатку 1 до Зразка акта (довідки) перевірки. Примірний перелік питань для включення до плану документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства наведено в додатку 1 до Методичних рекомендацій.
В акті (довідці) перевірки також вказується інформація про посадових осіб або уповноваженого представника платника податків, з відома та/або у присутності яких проведено перевірку, та про вчинення запису в журналі реєстрації перевірок платника податків (за його наявності). Факт ненадання платником податків журналу реєстрації перевірок фіксується в акті (довідці) перевірки.
У вступній частині зазначається інформація про попередню документальну планову (документальну позапланову перевірку з усіх питань) перевірку платника податків та про перевірки, результати яких вплинули на проведення та висновки цієї перевірки, проведену(і) контролюючим(и) органом(ами), та усунення виявлених недоліків. У разі проведення адміністративного (судового) оскарження податкових повідомлень-рішень коротко зазначається інформація про стан такого оскарження та усунення платником податків встановлених попередньою перевіркою порушень в періоді, що перевіряється цією перевіркою.
Інформація про попередні проведені перевірки містить назву органу, який проводив перевірку, номер та дату акта (довідки) перевірки, період, який охоплено перевіркою, встановлені порушення (суми донарахованих податків, зборів (у розрізі податків, зборів), зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування (від'ємного значення суми ПДВ), дані про розмір застосованих штрафних (фінансових) санкцій), відомості про сплату донарахованих попередньою перевіркою сум до бюджету.
Також вказується інформація про внесення платником податків змін до бухгалтерського та податкового обліку, фінансової звітності (як саме вони внесені, чи відображено це у бухгалтерському (податковому) обліку і податковій (фінансовій) звітності).
У випадку якщо результати будь-яких інших попередніх перевірок платника податків впливають на висновки та результати перевірки, що проводиться, необхідно також зазначити їх результати.
4. Рекомендації щодо оформлення розділу II "Загальні положення" акта (довідки) перевірки
У розділі II "Загальні положення" акта (довідки) перевірки зазначаються такі дані:
1) строк проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки).
Якщо строк проведення перевірки продовжувався або переносився, вказується строк такого продовження (перенесення), а також дата та номер наказу контролюючого органу про продовження (перенесення) перевірки.
Якщо за рішенням керівника контролюючого органу (заступника керівника або уповноваженої особи) здійснювалось зупинення проведення перевірки, вказується строк такого зупинення, а також дата та номер наказу контролюючого органу про зупинення (якщо до закінчення терміну, на який здійснювалось зупинення, перевірку було поновлено, вказується також дата та номер наказу та терміни поновлення перевірки);
2) про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність платника податків за період, що перевірявся, та на дату підписання акта (довідки) перевірки. При цьому зазначаються дата та номери розпорядчих документів про їх призначення та звільнення із займаних посад;
3) дані про реєстрацію (перереєстрацію) платника податків та взяття на облік в контролюючому органі:
дані реєстрації в органах державної реєстрації (назва органу, дата і номер реєстрації). Для державних підприємств також зазначається код та найменування органу управління);
податковий номер платника податків;
місцезнаходження платника податків відповідно до реєстраційних даних.
Якщо фактичне місцезнаходження платника податків та місцезнаходження відповідно реєстраційних даних не співпадають, в акті (довідці) перевірки вказується також фактично встановлене місцезнаходження платника податків та документи, відповідно до яких платник податків знаходиться за встановленою адресою.
інформація про взяття на облік у контролюючому органі (найменування контролюючого органу, дата та номер взяття на облік).
Інформація наводиться відповідно до довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру (Форма № 34-ОПП, додаток 2 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588, у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2012 № 462 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2014 за № 503/25280). Також у цьому пункті наводиться інформація про контролюючий орган, в якому знаходиться платник податків на обліку на дату підписання акта (довідки) перевірки;
перелік податків, зборів, платником яких був платник податків у перевіреному періоді (для планових перевірок). Якщо сплата податків здійснювалась консолідовано, вказуються види таких податків;
дані про реєстрацію (перереєстрацію) платником податку на додану вартість у періоді, за який проводилась перевірка, а саме: найменування контролюючого органу, яким прийнято рішення про реєстрацію (перереєстрацію), дати та номера таких рішень, індивідуальний податковий номер, період, в якому був зареєстрований платником податку, дати закінчення строку реєстрації;
4) наводиться інформація про складання Довідки про загальну інформацію щодо платника податків та його діяльність, яка додається до акта (довідки) перевірки та є невід'ємним додатком до акта (довідки) перевірки (додаток 2 до Зразка акта (довідки) перевірки);
5) наводиться інформація про складання Довідки про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків та виявлені ризики недотримання ним вимог податкового та іншого законодавства (далі - Довідка про результати проведеного аналізу, яка додається до першого примірника акта (довідки) перевірки, який залишається в контролюючому органі) (додаток 3 до Зразка акта (довідки) перевірки);
6) наводиться інформація про узагальнений перелік документів, які були використано при проведенні перевірки, який додається до акта (довідки) перевірки та є невід'ємним додатком до акта (довідки) перевірки (додаток 4 до Зразка акта (довідки) перевірки);
7) наводиться інформація про складання Реєстру направлених запитів/отриманих результатів проведення зустрічних звірок з питань підтвердження отриманих від платника податків відомостей стосовно відносин з суб'єктами господарювання - контрагентами, який додається до першого примірника акта (довідки) перевірки (додаток 5 до Зразка акта (довідки) перевірки);
8) наводиться інформація про проведені платником податків у перевіреному періоді інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо, їх результати та відображення в обліку платника податків.
У цьому ж пункті наводиться інформація про інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо, яка проведена платником податків в ході проведення цієї перевірки за ініціативою працівників контролюючих органів (у разі її проведення).
При цьому в разі встановлення розбіжностей між показниками бухгалтерського обліку і встановленими фактичними обсягами залишків товарно-матеріальних цінностей, коштів та інших активів інформація про такі розбіжності детально і змістовно описується у відповідних пунктах акта (довідки) перевірки.
У відповідних пунктах акта (довідки) перевірки також наводиться інформація про встановлення у платника податків основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо з ознаками безхазяйних (у випадку їх виявлення).
5. Рекомендації щодо оформлення розділу III "Описова частина" акта (довідки) перевірки
Розділ III акта (довідки) перевірки містить дані щодо задекларованих показників, загальні підсумки встановлених порушень при проведенні перевірки повноти обчислення та своєчасності сплати податків, зборів, а також дотримання вимог валютного та іншого законодавства, детальний опис використаних при проведенні перевірки документів із зазначенням періодів, що підлягали перевірці, встановлених порушень та реєстрів встановлених однотипних порушень.
При проведенні перевірки певних питань плану (переліку питань) перевірки відбір податкових періодів в межах періоду, що підлягає перевірці, здійснюють посадові особи контролюючих органів, які проводять перевірку платника податків, на підставі встановлених ризиків в діяльності платника податків шляхом проведення аналізу податкової звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків, даних та інформації, отриманої від інших суб'єктів інформаційних відносин, які свідчать про можливість ухилення від оподаткування, заниження податків, зборів тощо.
При цьому слід звернути увагу на те, що при оформленні результатів перевірок в акті (довідці) перевірки необхідно чітко визначити, які податкові періоди (в межах періоду, що перевірявся) або які операції та/або документи у відповідних періодах перевірені суцільним порядком, а які вибірково.
5.1. Загальні рекомендації щодо документування виявлених порушень
Під час опису виявлених порушень та їх документування в актах (довідках) перевірок слід дотримуватись таких рекомендацій.
5.1.1. Будь-який висновок акта (довідки) перевірки щодо оцінки повноти та своєчасності виконання платником зобов'язань перед бюджетом, дотримання вимог іншого законодавства має ґрунтуватись на визначених статтею 83 Кодексу належних та допустимих доказах, отриманих безпосередньо від платника податків, а також з інших джерел у встановленому законом порядку. Доведення правомірності висновків перевірки повинно бути переконливим, логічним, аргументованим.
Відображення в акті (довідці) перевірки необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень перевіряючих, які не мають підтверджуючих доказів, та різного роду висновків щодо дій посадових осіб платника податків (наприклад, "приховування об'єкта оподаткування", "розкрадання", "привласнення", "описка" тощо) при оформленні встановлених порушень не допускається.
5.1.2. З метою забезпечення належної доказовості висновків за кожним відображеним в описовій частині акта (довідки) документальної перевірки фактом порушення в обов'язковому порядку необхідно:
а) чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових актів, якими встановлено відповідні норми, що були порушені.
При цьому при обґрунтуванні виявлених порушень матеріали перевірки можуть містити посилання лише на нормативно-правові акти ( Кодекс, закони, постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної влади, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України), норми яких були чинними на момент вчинення такого порушення. Неприпустимо здійснювати посилання на внутрішні (методичні, оглядові, рекомендаційні, тощо) документи ДФС (ДПА, ДПС, Міндоходів).
Листи судових органів вищого рівня, судові рішення можуть використовуватися в матеріалах перевірки лише як інструментарій для підтвердження справедливості висновків;
б) зазначити період (календарний день, місяць, квартал, півріччя, три квартали, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків та господарську операцію, при здійсненні якої вчинено це порушення;
в) при проведенні перевірки своєчасності, достовірності та повноти нарахування і сплати передбачених Кодексом податків та зборів зазначити встановлений безпосередній зв'язок (його відсутність) між виявленими порушеннями, показниками відповідних рядків податкових декларацій (звітів, розрахунків) та регістрами бухгалтерського обліку (первинними документами), які використовувались при проведенні перевірки суб'єктів господарювання.
У випадку якщо перевіркою можливо визначити конкретний первинний документ або обліковий регістр, невикористання, використання, або некоректне використання якого вплинуло на правильність визначення конкретних показників декларацій, акт (довідки) перевірки має містити посилання на такий первинний документ або обліковий регістр.
У разі якщо перевірка свідчить про неправильне визначення платником податків об'єктів оподаткування, але неможливо встановити конкретні причини відхилення та визначити конкретні документи, що необґрунтовано вплинули (не вплинули) на розмір відповідних задекларованих показників, в акті (довідці) перевірки робиться про це запис та здійснюється посилання на норми законодавства, які регулюють загальний порядок обчислення конкретного податку.
При цьому у матеріалах перевірки рекомендовано детально викласти розрахунки та матеріали, на підставі яких визначено об'єкти оподаткування, та відхилення обчислених таким чином об'єктів від задекларованих платником податків. Такі розрахунки мають бути законодавчо обґрунтованими.
Слід зазначити, що у разі виявлення в ході проведення перевірки порушень у певному податковому періоді, які можуть бути допущені в інших податкових періодах, рекомендується перевірити такі операції за весь період, за який проводиться перевірка платника податків. Одночасно кожен факт неправильного обчислення певних об'єктів оподаткування доцільно розглянути щодо того, як він вплинув на порядок та механізм формування показників суміжних об'єктів оподаткування та податків.
Суміжними об'єктами оподаткування (податками) доцільно вважати такі, зміна яких відбувається під час здійснення однієї і тієї ж господарської операції і оцінка правомірності формування одного з об'єктів оподаткування впливає на оцінку іншого.
Крім того, в акті (довідці) перевірки доцільно сформувати висновок щодо обґрунтованості здійснених платником податків коригувань податкової звітності, а також наслідків такого коригування, у тому числі на суміжні об'єкти оподаткування.
г) зазначити первинні документи, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, та інші докази, що підтверджують наявність факту порушення, наприклад:
При наведенні фактів щодо укладених контрактів (договорів, угод, правочинів) рекомендовано висвітлити:
дату та номер контракту;
місце укладання;
осіб, які підписали контракт від імені всіх сторін, що є сторонами контракту, із зазначенням документів, що надавали особам відповідні повноваження;
відомості (за наявності таких фактів) щодо укладення контракту (за зовнішньоекономічними контрактами) із нерезидентом, який зареєстрований на територіях офшорних зон, територіях з пільговим режимом оподаткування, або на територіях держав (територій), визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 39 Кодексу;
предмет контракту (договору);
умови розрахунків, відвантаження та постачання товарів, наявність у контрактах умов щодо надання сертифікатів якості на товар, спеціальних дозволів тощо;
способи забезпечення виконання контракту та відповідальність за порушення контрактних умов;
відомості про умови постачання товарів згідно з ІНКОТЕРМС (за зовнішньоекономічними контрактами).
У випадку якщо факти, які викладаються в акті (довідці) перевірки, потребують наявності інформації про розрахунки, такі дані рекомендовано викласти в редакції, яка виключає будь-які можливості щодо неоднозначного розуміння обставин їх проведення та засобів здійснення платежу. При цьому, не доцільно визначення обставин розрахунків стислими фразами, наприклад, "розрахунки проведено в безготівковій формі", "розрахунки проведено у вексельній формі" тощо.
У випадку якщо характер розрахунків є безготівковим, доцільно визначати обставини розрахунків із зазначенням загальної суми проведених розрахунків, сум ПДВ та періоду, протягом якого проведено розрахунки.
Опис готівкових розрахунків рекомендовано здійснювати із зазначенням порядку проведення розрахунків (РРО, КОРО, каса), дат та обсягів проведення розрахунків та осіб, які виступили від імені суб'єкта, з яким здійснювались розрахунки.
У випадку якщо розрахунки проведено векселями, у матеріалах перевірки доцільно зазначати відповідні відомості, передбачені для опису операцій із цінними паперами.
При зазначені в акті (довідці) перевірки відомостей про наявність заборгованості по укладених контрактах (договорах) доцільно зазначити:
реквізити осіб, з якими виникла відповідна заборгованість;
реквізити та правову природу договорів, на підставі яких виникла відповідна заборгованість;
дату здійснення юридичних дій, внаслідок яких утворилась заборгованість, та договірну дату виконання відповідних зобов'язань, посилання на первинні документи, що підтверджують здійснення відповідних юридичних дій;
наявність або відсутність судових позовів або процедур позасудового врегулювання заборгованості (зокрема, заборгованості, яка на кінець періоду, що охоплено перевіркою, тривалий час перебуває на балансі без змін або збільшується);
аналіз матеріалів попередньої перевірки на предмет відомостей про заборгованість з певним контрагентом та співставлення їх із заборгованістю за даними бухгалтерського обліку на відповідну дату;
наявність або відсутність фактів простроченої заборгованості суб'єктів господарювання;
віднесення простроченої кредиторської заборгованості до складу доходу.
При зазначенні в акті (довідці) перевірки відомостей про наявність та рух основних фондів, товарів та запасів рекомендовано вказати інформацію, пов'язану з обліком основних фондів, товарів та запасів:
принципи бухгалтерського обліку (бухгалтерські рахунки, методи амортизації або вибуття) основних фондів, товарів та запасів, які застосовуються платником податків;
балансова вартість за даними бухгалтерського обліку;
достовірність формування складових первісної вартості, за якою придбані (створені) основні фонди обліковуються на балансі підприємства;
відомості про проведення протягом періоду, який підлягає перевірці, переоцінки основних засобів із визначенням підстав такої переоцінки, вартостей до і після проведення переоцінки та відомостей про незалежного оцінювача, який підтверджував ринкову вартість для цілей переоцінки;
правильність визначення строку корисного використання (експлуатації) об'єкта та дати початку (припинення) амортизації основних засобів і нематеріальних активів, передачі в господарське відання іншому суб'єкту господарювання;
правомірність застосування у податковому обліку мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів;
перевірка правильності формування податкових різниць, які виникають при нарахуванні амортизації.
У випадку якщо факти, що вказуються в акті (довідці) перевірки, пов'язані з рухом або зберіганням основних фондів, товарів та запасів, доцільно вказувати реквізити товарно-супровідних документів (карток складського обліку матеріалів), осіб, які здійснювали відповідне транспортування (переміщення), реквізити осіб, які здійснювали зберігання.
Рекомендовано також відобразити повноту використання платником податків виробничих потужностей, а також наявності не виробничих потужностей та наявність складських приміщень, використання/невикористання їх можливостей.
У випадку якщо факти порушень, що вказуються в акті (довідці) перевірки, стосуються відомостей про операції з цінними паперами рекомендовано, щоб інформація про них містила дані щодо:
виду цінних паперів та їх реквізитів (форми цінних паперів (документарна, бездокументарна), найменування емітента, його код ЄДРПОУ, дати видачі, номінальної вартості);
отримання (купівлі, погашення) цінних паперів (найменування суб'єкта господарювання, від якого отримано цінні папери, його коду за ЄДРПОУ; суми, за яку отримано (придбано) цінні папери, дати отримання (купівлі), форми розрахунків за отримані (придбані) цінні папери, а також щодо заборгованості перед продавцем, заборгованості емітента по цінних паперах, дати погашення;
передачі (продажу) цінних паперів (найменування суб'єкта господарювання, якому передані (продані) цінні папери, його код ЄДРПОУ, суми, за яку передано (продано) цінні папери, дати передачі (продажу), форми розрахунків, дати погашення);
заборгованість по цінних паперах станом на кінець періоду, що перевіряється;
отримання прибутку (збитків) від операцій з цінними паперами;
відомостей про ринок, на якому придбавалися та реалізовувалися цінні папери (біржовий/позабіржовий);
відомостей про включення цінних паперів до біржового реєстру однієї з бірж, що функціонують в Україні.
У випадку якщо законодавство про цінні папери передбачає реєстрацію умов випуску цінних паперів, в акті (довідці) перевірки доцільно зазначити відповідні умови випуску та відомості про реєстрацію такого випуску.
Якщо об'єктом купівлі або продажу є дольові цінні папери, в акті (довідці) перевірки рекомендовано зазначити інформацію про співставлення ціни придбання (продажу) цінних паперів та вартості частки у чистих активах емітента, яка відповідає придбаному пакету цінних паперів.
Якщо об'єктом купівлі або продажу є боргові цінні папери, в акті (довідці) перевірки рекомендовано зазначити інформацію про співставлення ціни придбання (продажу) цінних паперів та їх номіналу, збільшеному на суму нарахованих процентів або купонного доходу на дату придбання або продажу цінних паперів;
д) у разі необхідності зазначити перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, проведеної зустрічної звірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків тощо);
є) вказати посадових осіб платника податків, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (з урахуванням термінів перебування їх на займаній посаді) та чиї дії (або бездіяльність) призвели до порушень законодавства.
5.1.3. У разі виявлення фактів однотипних порушень та порушень, які повторюються, кожне виявлене однотипне порушення описується на двох чи трьох характерних прикладах, підводиться загальний підсумок виявлених порушень, а решта порушень групується у відповідний реєстр (який формується по кожному однотипному порушенню окремо).
5.1.4. У разі відсутності первинних документів, документів податкового або бухгалтерського обліку, інших документів, що підтверджують факт порушення, або у разі ненадання їх для перевірки необхідно зазначити перелік цих документів із зазначенням причин їх відсутності, вказати реквізити повідомлення надісланого платником податків контролюючому органу про втрату документів (у разі його надсилання), іншу наявну інформацію.
При цьому з метою забезпечення належної доказової бази доцільно наводити інформацію про вжиті під час перевірки заходи з метою отримання від платників податків документів (копій документів), пояснень, довідок, інформації тощо, які необхідні для проведення перевірки, а також вживати заходи щодо документування фактів надання або ненадання документів (їх копій), інформації до перевірки.
Для цього рекомендується надавати платнику податків письмові запити щодо надання документів (копій документів), пояснень, довідок, інформації тощо, які необхідні для проведення перевірки (відповідно до пункту 3 розділу III Порядку № 727 ), про що обов'язково вказувати в акті (довідці) перевірки.
У таких запитах рекомендується зазначати:
дату складання запиту;
підставу для його надання (зокрема, підпункт 20.1.6 пункту 20.1 статті 20, пункт 85.2 статті 85 Кодексу (для документів) / підпункт 20.1.14 пункту 20.1 статті 20, пункти 85.4, 85.8 статті 85 Кодексу (для копій документів);
чіткий перелік документів (копій документів), які необхідно надати платнику податків;
чіткий термін надання документів (копій документів) (з урахуванням тривалості перевірки);
попередження платника податків про відповідальність за ненадання документів (копій документів) (стаття 121 глави 10 розділу II Кодексу), про передбачену пунктом 44.1 статті 44 глави 1 розділу II Кодексу заборону формування показників податкової звітності, не підтверджених даними первинних та інших документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також пунктом 44.6 статті 44 глави 1 розділу II Кодексу, відповідно до якого у разі, якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 статті 44 глави 1 розділу II Кодексу, платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності;
посаду, П. І. Б. посадової особи, що проводить перевірку.
Такі запити підписуються посадовими особами, що проводять перевірку. Слід звернути увагу, що нормами Порядку № 727 не передбачено складання такого запиту на бланку контролюючого органу, скріплення підпису посадової особи, що його склала, печаткою та реєстрацію у контролюючому органі.
Зразок запиту про надання документів (копій документів) наведено в додатку 2 до Методичних рекомендацій.
Такі запити доцільно вручати посадовим особам платника податків або його законним представникам під розписку із обов'язковою фіксацією дати та часу отримання запиту та особи, що його отримала.
У разі неможливості вручення таких запитів безпосередньо посадовим особам платника податків (керівнику платника податків або уповноваженій(им) ним особі(ам)) під підпис (відсутність таких осіб за місцезнаходженням платника податків, їх відмови отримати запит або розписатися у його отриманні, тощо), відповідно до Порядку № 727 вони можуть бути належним чином оформлені та підписані керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) та надіслані платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу.
При отриманні посадовими особами, що проводять перевірку, на їх запит від платника податків документів, про це робиться відповідний запис в акті (довідці) перевірки із відображенням реквізитів запиту та переліку цих документів (якщо документи надано із супровідним документом, вказуються також реквізити цього документа).
У разі ненадання у визначений у запиті строк (відмови від надання) або надання не в повному обсязі документів, пояснень, довідок, інформації тощо посадова особа контролюючого органу складає акт у довільній формі, що засвідчує такі факти, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові посадової особи (керівника або уповноваженої ним особи) платника податків здійснювати від його імені юридичні дії (його законного представника), та переліку документів, які йому запропоновано подати, а також причин такої відмови стосовно кожного документа. Зазначений акт підписується посадовою особою контролюючого органу та керівником платника податків або уповноваженою ним особою. Інформація про складання такого акта та факт відмови керівника платника податків або уповноваженої ним особи від підписання зазначеного акта також відображається в акті (довідці) перевірки.
Якщо в подальшому платником податків відповідні документи не надано, в акті (довідки) перевірки вказується перелік таких документів та реквізити запиту на їх надання.
У разі отримання під час перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням передбачених Кодексом (стаття 85) підстав для їх отримання, а також переліку цих документів.
У разі відмови посадових осіб платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій особі контролюючого органу доцільно скласти акт у довільній формі, що засвідчує факт такої відмови (із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові посадової особи платника податків, уповноваженої здійснювати від його імені юридичні дії (його законного представника), та переліку документів, копії яких йому запропоновано подати). Факт складання такого акта відображається в акті (довідці) документальної перевірки.
У разі повідомлення платником у встановлені терміни про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів та у разі неможливості здійснення перевірок платникові може бути надано термін на відновлення втрачених первинних документів у порядку, встановленому пунктом 44.5 статті 44 Кодексу.
У разі відсутності первинних документів, документів податкового або бухгалтерського обліку, інших документів, що підтверджують факт порушення, або у разі ненадання їх для перевірки необхідно зазначити перелік цих документів, запити до платника щодо їх надання до перевірки.
У випадку, якщо платником податків взагалі не надано документів для проведення перевірки, складається акт у довільній формі, що фіксує такий факт. При цьому платнику податків надсилається (вручається) лист-роз'яснення щодо можливості застосування норми пункту 44.6 статті 44 Кодексу.
При цьому, слід враховувати норми пункту 38.11 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу та інших законодавчих актів щодо особливостей здійснення перевірок платників податків у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на окремих територіях України.
5.1.5. З метою дотримання передбачених підпунктом 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 Кодексу прав платника податків надавати пояснення з питань, що виникли у ході перевірки, необхідно забезпечити своєчасне інформування (можливо у письмовому вигляді) такого платника про виявлені порушення та питання, що виникають під час перевірок та щодо яких необхідно отримати пояснення або інформацію.
У зв'язку з цим, відповідно до пункту 4 розділу III Порядку № 727 , у разі надання посадовими особами платника податків або його законними представниками посадовим особам контролюючого органу письмових пояснень щодо встановлених порушень законодавства та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення (або їх копій), факти надання таких пояснень та їх короткий зміст необхідно відобразити в акті перевірки. При цьому письмові пояснення посадових осіб додаються до акта перевірки.
Факт відмови посадових осіб платника податків надати посадовим особам, що здійснюють перевірку, письмові пояснення щодо встановлених фактів порушень та (або) причин ненадання документів також відображається в акті.
5.2. Рекомендації щодо оформлення пункту 3.1 "Результати перевірки дотримання податкового законодавства" розділу III акта (довідки) перевірки
5.2.1. Рекомендації щодо оформлення підпункту 3.1.1 "Податок на прибуток" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки
В акті (довідці) перевірки необхідно відобразити інформацію про обрану платником податків облікову політику у перевіреному періоді.
Доцільно отримати копію розпорядчого документа, який повинен бути доданий до акта (довідки) перевірки, визначити в акті (довідці) перевірки основні принципи, методи і процедури, які використовуються платником для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.
Зокрема, рекомендується відобразити з урахуванням специфіки діяльності платника такі дані:
методи оцінки вибуття запасів;
порядок обліку і розподілу транспортних-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку таких витрат;
методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів;
методи обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби - спосіб визначення коефіцієнта сумнівності);
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);
дата визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;
порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом;
підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду інші відомості.
При цьому у ході перевірки складаються Реєстри кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників фінансового результату до оподаткування в Податковій декларації з податку на прибуток і Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форма № 2), які складаються за відповідні звітні періоди, що підлягають перевірці, на підставі даних регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності платника податків. Зазначені реєстри підписуються посадовими особами платника податків та посадовими особами контролюючого органу, що здійснювали перевірку, та додаються до акта перевірки.
Зразок реєстрів кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників фінансового результату до оподаткування в Податковій декларації з податку на прибуток і Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форма № 2) наведено у додатку 6 до Зразка акта (довідки) перевірки.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2017 № 396
Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок
З метою уніфікації та підвищення якості оформлення результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до статті 86 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, частини п'ятої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" , Положення про Державну фіскальну службу У країни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1300/27745,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень.
2. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС забезпечити дотримання вимог цього наказу при проведенні документальних перевірок та оформленні їх результатів.
3. Визнати такими, що втратили чинність:

30 днiв передплати безкоштовно!