• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Заходи, План від 25.10.2017 № 1106
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 жовтня 2017 р. № 1106
Київ
Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
1. Затвердити план заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю інших суб’єктів, відповідальних за виконання затвердженого цією постановою плану заходів, забезпечити його виконання у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 55
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 1106
ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Найменування завданняПоложення Угоди/
рішення органу асоціації
Акт права ЄСНайменування заходуСтрок виконанняВідповідальні за виконання
Політичний діалог, національна безпека та оборона
1. Створення правових передумов для початку реформи місцевого
самоврядування і територіальної організації влади
статті 4, 6 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України
(щодо
децентралізації влади)"
до 20 березня 2018 р.*Мінрегіон
Мінфін
Мін’юст
2. Ухвалення базових законів щодо реформування системи державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування
статті 4, 6 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
нової редакції Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
до 20 березня 2018 р.*НАДС
Мінфін
Мінрегіон
Мінсоцполітики
3. Впровадження реформи державного управліннястатті 4, 6 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо внесення відповідних змін до Законів України "Про Кабінет Міністрів України"
та "Про центральні органи виконавчої влади"
щодо організації роботи з питань
стратегічного планування та аналізу державної політики
до 20 березня 2018 р.*Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін’юст
НАДС
Мінфін
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
4) забезпечення контролю та координації процесу впровадження
реформи державного управління на основі Стратегії реформування
державного управління на 2016—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474
4. Законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування і
територіальної організації влади
статті 4, 6 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо управління земельними ресурсами в межах
території об’єднаних територіальних громад (реєстраційний номер
7118)
до 20 березня 2018 р.*Мінрегіон
Мінфін
Мінагрополітики
2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо
добровільного об’єднання територіальних громад)"
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про засади адміністративно-територіального устрою
України
4) опрацювання законопроекту з експертами ЄС та Ради Європи
5) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
5. Забезпечення ефективної координації у сфері міжнародного
технічного співробітництва з донорами
стаття 4 розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
проекту постанови щодо утворення Ради з питань міжнародного
технічного співробітництва
до 20 березня 2018 р.Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін
МЗС
Мін’юст
6. Подальше законодавче забезпечення реформи місцевого
самоврядування і територіальної організації влади
статті 4, 6 1) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"
(щодо добровільного об’єднання
територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст
обласного значення)
до 20 березня 2018 р.Мінрегіон
2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту щодо порядку утворення, ліквідації районів,
встановлення і зміни їх меж
7. Гармонізація виборчого законодавства шляхом його
кодифікації
статті 4, 6 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроектів щодо удосконалення виборчого законодавства
до прийняття ЗаконуМін’юст
8. Затвердження концепції реформи СБУстатті 4, 6, 7 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
проекту нової редакції концепції реформування СБУ
2) вжиття заходів щодо затвердження проекту концепції рішенням
Ради національної безпеки і оборони України
до 20 березня 2018 р.СБУ (за згодою)
9. Удосконалення системи державного експортного контролюстатті 7, 11, 12 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"
до 20 березня 2018 р.Держекспорт-контроль
Мінекономрозвитку
Міноборони
2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
проекту постанови щодо внесення відповідних змін до Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання
10. Реформування процедури скасування депутатської
недоторканності
статті 4, 6 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України
(щодо
недоторканності народних депутатів України та суддів)"
до прийняття ЗаконуМін’юст
Юстиція, свобода, безпека, права людини
11. Удосконалення законодавства про захист персональних даних з
метою приведення його у відповідність з Регламентом (ЄС)
2016/679
стаття 15Регламент (ЄС) 2016/6791) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про захист персональних даних"
до 25 травня 2018 р.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
Мінфін
Мін’юст
Мінекономрозвитку
МВС
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
4) ресурсне забезпечення впровадження Закону України
5) посилення інституційної спроможності Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини як незалежного інституту з нагляду за
дотриманням законодавства про захист персональних даних
12. Приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи
про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання
наркотиками та їх незаконним обігом (Група ПОМП)
стаття 21 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про приєднання України до Розширеної часткової Угоди
Ради Європи про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти
зловживання наркотиками та їх незаконним обігом
до 20 березня 2018 р.*МОЗ
МВС
Мінфін
2) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
13. Забезпечення функціонування Національного агентства з питань
запобігання корупції
стаття 22 1) забезпечення кадрової, організаційної та
матеріально-технічної спроможності Національного агентства з питань
запобігання корупції виконувати покладені на нього функції
до 20 березня 2018 р.*Національне агентство з питань запобігання корупції
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
МВС
СБУ (за згодою)
Держгеокадастр
ДФС
2) забезпечення доступу Національного агентства з питань
запобігання корупції до необхідних реєстрів та інформаційних баз
державних органів
14. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для
інтегрованого управління кордонами
стаття 16 1) обладнання пунктів пропуску через державний кордон
автоматизованими робочими місцями для здійснення прикордонного
контролю осіб з біометричними документами
постійноАдміністрація Держприкордон-служби
МВС
2) забезпечення належної реалізації Концепції інтегрованого
управління кордонами та взаємодії зі стороною ЄС щодо отримання
відповідної фінансової допомоги на її реалізацію
15. Розвиток інфраструктури для прийому та утримання іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
стаття 16 1) завершення реконструкції пункту тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні, в селі Журавичі Ківерцівського району Волинської
області
до 20 березня 2018 р.*ДМС
МВС
Адміністрація Держприкордон-служби
Мін’юст
Мінфін
2) завершення реконструкції першого пускового комплексу пункту
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні, в селі Розсудів Ріпкинського
району Чернігівської області
перше півріччя 2018 р.
3) завершення будівництва та облаштування в Донецькій і
Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема
будівництво зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту
РЕАДМІТ-1
16. Розвиток інфраструктури для забезпечення біженцям гідних
умов перебування
стаття 16 1) введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення
біженців у місті Яготині Київської області
2) створення центру прийому та перебування дітей-біженців,
дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та
дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем
або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту
тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської
області
перше півріччя 2018 р.ДМС
МВС
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінфін
3) утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту, в містах Києві, Харкові, Одесі
17. Відновлення співпраці з Європейським моніторинговим центром
з питань наркотиків та наркотичної залежності
стаття 21 1) відновлення співпраці з Європейським моніторинговим
центром
до 20 березня 2018 р.*МОЗ
МВС
МЗС
Національна поліція
2) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу МОЗ щодо
моніторингу наркоситуації в Україні за показниками Європейського
моніторингового центру
18. Включення до професійних програм, програм короткострокових
семінарів, тренінгів з підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування, модулів з вивчення
положень Конвенції ООН про права інвалідів
стаття 14 1) забезпечення постійного моніторингу ефективності виконання
плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до
першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб
з інвалідністю на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073
до 20 березня 2018 р.*Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
НАДС
МТОТ
Мінмолодьспорт
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
2) запровадження механізму забезпечення внутрішньо переміщених
осіб з інвалідністю житлом, придатних для проживання маломобільних
громадян
3) розроблення та затвердження порядку проведення безоплатної
психологічної реабілітації військовослужбовців, учасників бойових
дій та прирівняних до них осіб, звільнених з військової служби, у
відповідних центрах
4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо відповідальності за обстеження та паспортизацію
об’єктів громадського та цивільного призначення)
5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
19. Організація спільної оперативної охорони державного кордону
та обміну інформацією у контактних пунктах з державами —членами
ЄС
стаття 16 1) розроблення та затвердження плану заходів з організації
спільної оперативної охорони державного кордону з державами
—членами ЄС – Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією
та Угорщиною, а також з Республікою Молдова
до 20 березня 2018 р.*Адміністрація Держприкордон-служби
МЗС
МВС
ДФС
ДМС
2) забезпечення обміну статистичною та аналітичною інформацією
відповідно до Протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та
Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ
Молдови про обмін статистичною та аналітичною інформацією
3) укладення договорів між Кабінетом Міністрів України та
Урядами Словацької Республіки, Румунії та Угорщини про
співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і
транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон
України із зазначеними державами
4) укладення угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного
кордону
5) підписання протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби
та Міністерством внутрішніх справ Румунії щодо виконання Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне
патрулювання українсько-румунського державного кордону.
6) визначення порядку спільного обстеження державного кордону,
зокрема з використанням технічних засобів
7) залучення до роботи контактних (консультаційних) пунктів на
державному кордоні працівників МВС, ДМС та ДФС
8) приєднання до Угоди між Урядом Румунії та Урядом Республіки
Молдова про створення та функціонування Спільного контактного
центру "Галац" від 31 травня 2011 р.
9) укладення міжурядової угоди про обмін інформацією щодо осіб,
товарів і транспортних засобів, що перетинають
українсько-молдовський державний кордон
10) підписання протоколу між прикордонними та митними органами
України і Республіки Молдова про утворення та функціонування
контактних (консультаційних) пунктів на українсько-молдовському
державному кордоні
11) приєднання українських інформаційно-телекомунікаційних
систем до баз даних Інтерполу та Європолу
12) підписання протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби
та Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства
внутрішніх справ Румунії про порядок обміну статистичною та
аналітичною інформацією про обстановку на державних кордонах
України і Румунії
13) запровадження проведення разом з прикордонними органами
Республіки Польща, Словацької Республіки, Румунії, Угорщини,
Республіки Молдова аналізу ризиків на територіальному рівні; обміну
інформаційними повідомленнями про види характерних правопорушень на
державному кордоні; тематичного аналізу ризиків за характерними
загрозами прикордонній безпеці
20. Забезпечення ефективної імплементації Стратегії діяльності
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері
запобігання та протидії дискримінації на 2014—2017 роки
стаття 14 1) посилення інституційної спроможності Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері
протидії дискримінації
2) завершення здійснення заходів, передбачених Стратегією
до 20 березня 2018 р.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
Мінфін
21. Удосконалення антидискримінаційного законодавства в частині
протидії множинній дискримінації
стаття 14 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання
та протидії дискримінації із правом ЄС)" (реєстраційний номер 3501
від 20 листопада 2015 р.)
до 20 березня 2018 р.Мін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
22. Ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами
(Стамбульська конвенція)
стаття 14 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)"
до 20 березня 2018 р.Мінсоцполітики
Мін’юст
МЗС
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
23. Надання стороні ЄС повного списку громадян України,
незаконно затриманих у Російській Федерації, та забезпечення його
оновлення за потреби
стаття 14 надання Стороні ЄС повний список громадян України, незаконно
затриманих у Російській Федерації
до 20 березня 2018 р.МЗС
24. Створення інституту Урядового уповноваженого з питань
гендерної політики
стаття 14 1) призначення Урядового уповноваженого з питань гендерної
політики
2) забезпечення інституційної спроможності Урядового
уповноваженого з питань гендерної політики виконувати покладені
функції
до 20 березня 2018 р.Секретаріат Кабінету Міністрів України
Урядовий уповноважений з питань гендерної політики
(після призначення)
25. Приведення умов утримання засуджених та осіб, взятих під
варту, у відповідність з міжнародними нормами і стандартами
стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління
Військової служби правопорядку
стаття 14 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу
Міноборони щодо внесення змін до Інструкції про порядок і умови
тримання засуджених, узятих під варту та затриманих
військовослужбовців
до 31 грудня 2019 р.Міноборони
Мін’юст
Мінфін
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
2) здійснення переобладнання приміщень, де утримуються засуджені
та особи, узяті під варту, відповідно до міжнародних норм і
стандартів
26. Реалізація Національної стратегії у сфері прав людини та
плану дій з реалізації Національної стратегії прав людини на період
до 2020 року
стаття 14 розроблення та затвердження методології та методики проведення
моніторингу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини
до 2020 року та плану дій з її реалізації
до 30 червня 2018 р.Мін’юст
Мінфін
МВС
Національна поліція
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
27. Запровадження системи статистики судової практики з питань
дискримінації
стаття 14 розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказів Державної
судової адміністрації щодо внесення змін до інструкцій із ведення
судової статистики
до 20 березня 2018 р.Державна судова адміністрація
(за згодою)
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
28. Удосконалення державної політики щодо захисту прав та
задоволення інтересів внутрішньо переміщених осіб
стаття 14 1) завершення виконання заходів Комплексної державної програми
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян
України, які переселилися з тимчасово окупованої території України
та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони
України, на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094
до 20 березня 2018 р.Мінсоцполітики
МТОТ
Мінфін
2) розроблення проекту аналогічної програми на період після 2017
року
3) опрацювання проекту програми з експертами ЄС
2018 рікМТОТ
Мінсоцполітики
Мінфін
4) подання проекту програми на розгляд Кабінету Міністрів
України
29. Гармонізація реєстраційних процедур для внутрішньо
переміщених осіб
стаття 14 1) створення та тестування Єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб
до 20 березня 2018 р.Мінсоцполітики
МТОТ
Мін’юст
МВС
ДМС
2) введення Єдиного реєстру внутрішньо переміщених осіб в
експлуатацію
30. Забезпечення виконання плану заходів, спрямованих на
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих
районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 8
стаття 14 завершення виконання передбачених на 2017 рік заходівдо 31 березня 2018 р.МТОТ
31. Удосконалення механізмів протидії катуванню та жорстокому
поводженню з людьми
стаття 14 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про приведення визначення терміна "катування" у
відповідність із міжнародними стандартами
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
до 20 березня 2018 р.Мін’юст
МВС
Національна поліція
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
4) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо
превентивних і компенсаторних заходів з метою протидії катуванню та
жорстокому поводженню
5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами
ЄС
6) прийняття нормативно-правового акта
7) надання підкомітету ООН з питань попередження катувань
інформацію про виконання його рекомендацій
8) розроблення та впровадження механізму реєстрації в режимі
он-лайн затриманих осіб та фіксації імовірних порушень їх прав під
час затримання
32. Скасування судового збору, пов’язаного з порядком визнання
судом факту народження або смерті на тимчасово окупованих
територіях
стаття 14 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проектів:
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо полегшення доступу до правосуддя внутрішньо
переміщених осіб та інших категорій осіб, права, свободи чи
інтереси яких були порушені внаслідок збройного конфлікту,
тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру" (реєстраційний номер 5183 від 26 вересня
2016 р.);
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судовий збір"
(щодо
уточнення переліку процесуальних документів, за подання яких
судовий збір не справляється) (реєстраційний номер 4394 від 12
квітня 2016 р.)
до 20 березня 2018 р.МТОТ
Мін’юст
33. Забезпечення реалізації комплексу заходів з адаптації
учасників антитерористичної операції до цивільного життя
стаття 14 1) забезпечення незалежного фінансування заходів, передбачених
планом заходів щодо медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної
операції
до 20 березня 2018 р.Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
МОЗ
Мінфін
2) виконання в повному обсязі передбачених планом заходів
3) розроблення проекту Державної цільової програми медичної та
психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції на період до 2022 року
4) опрацювання проекту Державної цільової програми з експертами
ЄС
5) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про
затвердження Державної цільової програми на розгляд Кабінету
Міністрів України
34. Законодавче закріплення гарантій свободи мирних зібраньстатті 4, 6, 14 забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проектів:
Закону України "Про гарантії свободи мирних зібрань" (реєстраційний
номер 3587 від 7 грудня 2015 р.);
Закону України "Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні"
(реєстраційний номер 3587-1 від 11 грудня
2015 р.)
до прийняття ЗаконуМін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
35. Оновлення законодавства у сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у
зв’язку із змінами актів права ЄС
стаття.20 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
до 20 березня 2018 р.Мінфін
Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінінфраструктури
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Національна поліція
36. Оновлення національної антикорупційної стратегії та
державної програми з її виконання
стаття 22 1) проведення дослідження кількісних та якісних показників
корупції в Україні та стану виконання антикорупційної стратегії
до 20 березня 2018 р.Національне агентство з питань запобігання корупції
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро
(за згодою)
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів
МВС
Національна поліція
Генеральна прокуратура
(за згодою)
2) розроблення на основі проведеного аналізу проекту нової
Антикорупційної стратегії з урахуванням актуальних корупційних
ризиків
3) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС
4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Стратегії
5) розроблення проекту оновленої Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
6) опрацювання проекту оновленої Державної програми з
громадськістю та міжнародними експертами
7) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про
затвердження оновленої Державної програми на розгляд Кабінету
Міністрів України
37. Оновлення стратегії реформування органів внутрішніх
справ
стаття 22 1) розроблення проекту Стратегії розвитку системи МВС до 2020
року
до 20 березня 2018 р.МВС
Мін’юст
Мінфін
2) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС
3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про
затвердження Стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України
4) розроблення проекту плану заходів щодо реалізації
Стратегії
5) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС
6) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про
затвердження плану заходів із реалізації Стратегії на розгляд
Кабінету Міністрів України
38. Посилення інституційної спроможності Національного агентства
з питань запобігання корупції щодо перевірки електронних декларацій
осіб, уповноважених на здійснення функцій держави та місцевого
самоврядування
стаття 22 розроблення та впровадження програмного забезпечення для
автоматизації процесу перевірки електронних декларацій
до 20 березня 2018 р.Національне агентство з питань запобігання корупції
Мін’юст
39. Внесення змін до законодавства щодо права Національного
антикорупційного бюро знімати інформацію з каналів зв’язку
стаття 22 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро)
до 20 березня 2018 р.Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Мін’юст
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
40. Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування з питань запобігання та протидії корупції
стаття 22 організування підвищення кваліфікації посадових осіб з питань
запобігання та виявлення корупції
до 20 березня 2018 р.Національне агентство з питань запобігання корупції
НАДС
41. Сприяння розвитку національної команди реагування на
комп’ютерні надзвичайні події (CERT)
стаття 22 1) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу
Адміністрації Держспецзв’язку щодо заходів із розвитку CERT та
Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам (ДЦКЗ)
до 20 березня 2018 р.Адміністрація Держспецзв’язку
2) затвердження відповідного комплексу заходів
42. Формування нового складу Верховного Суду Українистаття 14 забезпечення початку виконання обов’язків новим складом
Верховного Суду України
до 20 березня 2018 р.Вища кваліфікаційна комісія суддів
(за згодою)
43. Ухвалення законодавства щодо Вищого антикорупційного суду
України
стаття 14 1) забезпечення участі у розробленні Радою з питань судової
реформи як консультативно-дорадчим органом при Президентові України
законопроекту про антикорупційні суди
до прийняття ЗаконуМін’юст
Вища рада правосуддя
(за згодою)
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
44. Проведення кваліфікаційного оцінювання суддівського корпусу
судів
стаття 14 проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, призначених на
посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)"
, повноваження яких
припинилися із закінченням строку, на який їх було призначено,
суддів, обраних безстроково, та суддів, які подали заяви про
проведення кваліфікаційного оцінювання
до 31 грудня 2018 р.Вища кваліфікаційна комісія суддів
(за згодою)
45. Створення та забезпечення функціонування Служби судової
охорони
стаття 14 1) утворення державної установи "Служба судової охорони" та
затвердження положення про неї
2) розроблення та затвердження порядку охорони судів, органів та
установ системи правосуддя
3) забезпечення кадрової, організаційної та
матеріально-технічної спроможності Служби судової охорони
виконувати покладені на неї функції
до 20 березня 2018 р.Державна судова адміністрація
(за згодою)
Вища рада правосуддя
(за згодою)
МВС
Національна поліція
Мінфін
46. Проведення оцінювання працівників Генеральної прокуратури
України та регіональних прокуратур
стаття 14 1) розроблення та затвердження порядку оцінювання працівників
прокуратури
2) проведення оцінювання працівників Генеральної прокуратури
України та регіональних прокуратур України
до 20 березня 2018 р.Генеральна прокуратура України
(за згодою)
Мін’юст
47. Створення та забезпечення функціонування Державного бюро
розслідувань
стаття 14 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо роботи
Державного бюро розслідувань
2) опрацювання проектів підзаконних нормативно-правових актів з
експертами ЄС
до I кварталу 2018 р.Мін’юст
Мінфін
Державне бюро розслідувань
Секретаріат Кабінету Міністрів України
3) внесення проектів відповідних нормативно-правових актів на
розгляд Кабінету Міністрів України
4) завершення роботи щодо призначення керівництва Державного
бюро розслідувань
5) забезпечення кадрової, організаційної та
матеріально-технічної спроможності Державного бюро розслідувань
виконувати покладені на нього функції
48. Удосконалення правил та процедур в’їзду на тимчасово
окуповану територію України та виїзду з неї
стаття 16 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"
до 20 березня 2018 р.Адміністрація Держприкордон-служби
МВС
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо
внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію
України та виїзду з неї
5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС
6) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів
України
49. Створення національної системи біометричної верифікації та
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без
громадянства
стаття 16 1) розроблення проекту плану заходів із запровадження
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний
електронний носій, і створення національної системи біометричної
верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб
без громадянства на 2014—2017 роки
2) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС
3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про
затвердження плану заходів на розгляд Кабінету Міністрів
України
4) розроблення проекту Концепції створення національної системи
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без
громадянства
5) опрацювання проекту Концепції з експертами ЄС
до 20 березня 2018 р.ДМС
МВС
МЗС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордон- служби
Адміністрація Держспецзв’язку
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
Мінекономрозвитку
6) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про
затвердження Концепції на розгляд Кабінету Міністрів України
7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію ЄС
візового режиму для України
8) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
9) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України
законопроекту
10) розроблення та опрацювання технічних завдань на розбудову
інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та
створення національної системи і відповідних відомчих інформаційних
систем
11) забезпечення виготовлення та персоналізації бланків
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство
України чи спеціальний статус особи, в які імплантовано
безконтактний електронний носій
12) розроблення архітектури та складових частин інфраструктури
відкритих ключів у Реєстрі
13) розроблення та опрацювання з Мін’юстом та IКAO регламентів
взаємодії інфраструктури відкритих ключів
14) розроблення техноробочих проектів щодо розбудови
інфраструктури Реєстру та створення інфраструктури національної
системи і відповідних відомчих інформаційних систем
15) розроблення типової специфікації програмно-технічних засобів
Реєстру та національних систем, а також вузлів уповноважених
суб’єктів ведення Реєстру
16) затвердження довідників (класифікатори), які
використовуються в Реєстрі, та забезпечення їх підтримки в
актуальному стані
17) створення Реєстру та національної системи, проведення їх
дослідної експлуатації