Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків. Форма типового документа від 28.12.2015 №1204

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа, Реєстр, Форма, Рішення, Повідомлення, Порядок від 28.12.2015 №1204
Остання редакція від 19.09.2017. Внесення змін (наказ від 21.07.2017 N 658 /z1021-17/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа, Реєстр, Форма, Рішення, Повідомлення, Порядок

Дата 28.12.2015

Номер 1204

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2015 № 1204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 124/28254
Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016 № 658 від 21.07.2017 )
Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України , статті 354 Митного кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" , законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою встановлення єдиного порядку надіслання податкових повідомлень-рішень платникам податків
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року № 1236 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2135/22447;
наказ Державної митної служби України від 11 травня 2006 року № 370 "Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов’язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за № 613/12487;
наказ Державної митної служби України від 02 листопада 2009 року № 1050 "Про вдосконалення порядку підготовки митними органами податкових повідомлень платникам податків та дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов’язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 100/17395.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
ПОГОДЖЕНО:

Голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України

Голова
Державної регуляторної служби України

Голова
Державної фіскальної служби УкраїниЛ.П. Козаченко


К.М. Ляпіна


Р.М. Насіров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2015 № 1204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 124/28254
ПОРЯДОК
надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Митного кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" , законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, згідно з якими контролюючим органам надано право визначати суми податкових та грошових зобов’язань, зменшувати (збільшувати) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшувати від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємне значення суми податку на додану вартість, застосовувати передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог законодавства з питань державної митної справи, податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
2. Цей Порядок визначає форму та порядок надіслання (вручення) контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.
ІІ. Порядок складання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень
1. Контролюючий орган визначає суму нарахування (зменшення) грошових, податкових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, що передбачені Кодексом або іншим законодавством, і складає податкове повідомлення-рішення у випадках, якщо:
( Абзац перший пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
1) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявність показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Кодексу, та наявність діючих (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;
2) дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, податкового кредиту, суми бюджетного відшкодування та/або завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, що заявлені у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;
3) згідно із законодавством з питань державної митної справи, податковим та іншим законодавством відповідальним за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;
4) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом;
5) результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником податків у митних деклараціях;
6) в інших випадках, коли надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення передбачено законом.
2. У випадках, зазначених у пункті 1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за такими формами:
"Ф" - для платників податків - фізичних осіб, якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних із порушенням податкового або іншого законодавства (додаток 1);
Р" - у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов'язань платника податків та за наслідками таких перевірок, передбачених Кодексом, штрафних (фінансових) санкцій, пов’язаних з таким заниженням (завищенням) податкових зобов’язань (крім грошових зобов’язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 2);
( Абзац третій пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
"Р1" - у разі виявлення за результатами перевірок заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов’язань для цілей розділу V Кодексу , заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов'язань за результатами перевірки (крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки) (додаток 3);
"Ш" - у разі застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати грошових зобов’язань (додаток 4);
"З" - за самостійне відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі та щодо якого обов’язково потрібна попередня згода контролюючого органу на таке відчуження (додаток 5);
"В1" - у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку (додаток 6);
"В3" - у разі відмови у наданні бюджетного відшкодування (додаток 7);
"В4" - у разі зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість (додаток 8);
"П" - у разі зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток (додаток 9);
С" - у разі застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та/або пені за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (додаток 10);
( Абзац одинадцятий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016 )
ПС" - у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 11);
( Абзац дванадцятий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016 )
"Д" - за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків - фізичних осіб (додаток 12);
"Н" - за порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 Кодексу (додаток 13);
ПН" - у разі виявлення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкових накладних, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу та/або необхідності складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї у випадках, передбачених Кодексом (додаток 14).
( Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
3. Податкове повідомлення-рішення складається за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), передбаченими Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) та пенею за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у тому числі за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
У разі зменшення контролюючим органом суми бюджетного відшкодування, зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.
( Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016 )
Податкове повідомлення-рішення у разі встановлення порушень вимог законодавства з питань державної митної справи складається контролюючим органом, крім випадків, коли розмір несплачених сум митних платежів з товарів, зазначених в одній митній декларації, або з товарів, відправлених протягом дня одним відправником на адресу одного одержувача, становить менш як 20 гривень.
( Абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
4. Якщо за результатами адміністративного оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня в тому числі за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, збільшуються, то крім раніше сформованого податкового повідомлення-рішення, складається та додатково надсилається (вручається) окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення шляхом опрацювання інформації підрозділів правової роботи щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному порядку.
( Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
5. Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня в тому числі за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, зменшуються, то шляхом опрацювання інформації підрозділів правової роботи щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному та/або судовому порядку складається податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, зменшену суму зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені в тому числі за порушення норм іншого законодавства.
( Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
6. Якщо податкове повідомлення-рішення скасовується в інших випадках, передбачених статтею 55 Кодексу , у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства або відповідно до статті 56 Кодексу під час проведення процедури його адміністративного оскарження не внаслідок зміни зазначеної в ньому загальної суми грошових зобов’язань, суми зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені в тому числі за порушення норм іншого законодавства, платнику податків надсилається (вручається) нове податкове повідомлення-рішення, а також розрахунок грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства з урахуванням рішення контролюючого органу.
( Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
7. Податкові повідомлення-рішення згідно з пунктами 4-6 цього розділу складаються контролюючим органом, який склав попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 3 робочих днів з дня, що настає за днем отримання таким контролюючим органом рішення за результатами адміністративного, судового оскарження або іншого рішення про скасування раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення. При цьому у разі отримання вищезазначених рішень структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу, або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, забезпечується надання такого рішення структурному підрозділу, яким складалось попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 1 робочого дня, що настає за днем його отримання.
( Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
8. При складанні податкового повідомлення-рішення йому присвоюється номер, який вноситься до реєстру, передбаченого пунктом 1 розділу IV цього Порядку, та складається з:
порядкового номера у межах підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - перші 7 цифр номера;
( Абзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
номера підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - наступні 4 цифри номера;
номера контролюючого органу - наступні 4 цифри номера (додатково для податкового повідомлення-рішення за формою "Ф").
( Пункт 8 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
9. До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов’язання (за наявності), зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені із зазначенням у ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку), звіту за відповідний звітний період, щодо якого здійснюється розрахунок, та/або іншої інформації, необхідної для їх визначення.
( Пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
ІІІ. Порядок надіслання (вручення) контролюючим органом податкових повідомлень-рішень платникам податків
1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення відповідно до Кодексу, роздруковує його у двох примірниках (податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" - в одному примірнику) та після погодження з підрозділами правової роботи передає на підпис керівнику (виконуючому його обов’язки, його заступнику або уповноваженій особі) контролюючого органу.
При складанні у передбачених Кодексом випадках податкових повідомлень-рішень в електронній формі необхідно дотримуватись вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".
( Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Після підписання податкове повідомлення-рішення (крім податкового повідомлення-рішення за формою "Ф") не пізніше наступного робочого дня надсилається (вручається) платнику податків. Податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" надсилається (вручається) платнику податків у терміни, встановлені Кодексом для податків на майно фізичних осіб.
( Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
2. Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу .
( Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 Кодексу .
( Пункт 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
4. Дата надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення проставляється:
1) посадовою особою платника податків - юридичної особи (фізичною особою - платником податків або її законним представником) - у разі вручення податкового повідомлення-рішення під розписку (на обох примірниках, а при врученні податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - на корінці податкового повідомлення-рішення);
2) працівником структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, - у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (при направленні податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - до корінця податкового повідомлення-рішення);
( Підпункт 2 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
3) працівником структурного підрозділу або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, - у разі надіслання документа засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис" відповідно до пункту 42.4 статті 42 Кодексу (починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного забезпечення). При цьому квитанція про доставку в текстовому форматі, що свідчить про дату та час доставки документа платнику податків, прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (у разі направлення податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - до корінця податкового повідомлення-рішення).
( Пункт 4 розділу III доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
5. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням платника податків (посадових осіб платника податків), їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.
Якщо контролюючим органом не отримано квитанції про доставку податкового повідомлення-рішення, направленого засобами електронного зв’язку, вживаються заходи, передбачені пунктом 42.4 статті 42 Кодексу .
( Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
6. У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом при його надісланні, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків. У разі встановлення такої помилки працівник структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, забезпечує виправлення допущених при надісланні податкового повідомлення-рішення помилок та надсилає його повторно не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення пошти (поштової служби).
ІV. Порядок обліку в контролюючих органах податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків
1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення, вносить його до реєстру податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам (додаток 15), або до реєстру податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам (додаток 16 ), які ведуться в цілому в контролюючому органі.
( Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016 )
2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове повідомлення-рішення у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ контролюючого органу, який склав таке податкове повідомлення-рішення.
3. Після вручення (отримання інформації щодо вручення) податкового повідомлення-рішення платнику податків структурний підрозділ, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, у той самий день передає другий примірник / корінець податкового повідомлення-рішення (з відміткою про вручення платнику податків) структурному підрозділу, який його склав (у разі надіслання податкового повідомлення-рішення поштою з повідомленням про вручення - разом із таким повідомленням про вручення або невручення поштового відправлення).
4. Інформація про складене податкове повідомлення-рішення, про його надсилання (вручення) платнику податків, а також про отримання скарги або заяви у разі його адміністративного або судового оскарження та прийняті рішення за результатами таких оскаржень вноситься структурним підрозділом, до функцій якого належить вчинення відповідних дій, до відповідної інформаційної системи контролюючого органу з можливістю подальшого формування відповідних переліків податкових повідомлень-рішень.
V. Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень
1. Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:
1) контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення;
2) контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені в тому числі за порушення норм іншого законодавства, що зазначені у раніше прийнятому податковому повідомленні-рішенні;
( Підпункт 2 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
3) рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контролюючого органу;
4) рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені в тому числі за порушення норм іншого законодавства, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу.
( Підпункт 4 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
2. У випадках, визначених підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення.
3. У випадках, визначених підпунктами 2 і 4 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства.
( Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
4. У випадках, визначених підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
облікуЮ.П. Романюк
Додаток 1
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "Ф"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 2
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "Р"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 3
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "Р1"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 4
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "Ш"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 5
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "З"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 6
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "В1"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 7
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "В3"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 8
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "В4"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 9
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "П"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 10
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "С"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 10 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016, № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 11
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "ПС"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 11 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016, № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 12
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "Д"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 13
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "Н"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 14
до Порядку надіслання
контролюючими органами податкових
повідомлень-рішень платникам податків
(пункт 2 розділу II)
Форма "ПН"
ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ
( Див. текст )( Порядок доповнено новим Додатком 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 498 від 23.05.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 15
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 1 розділу IV)
РЕЄСТР
податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам
Номер податкового повідомлення-рішенняДата скла дання податкового повідомлення- рішенняФорма податкового повідомлення- рішенняКод структурного підрозділу, що склав податкове повідомлення- рішенняДата отримання податкового повідомлення- рішення платником податків або дата відмітки про неврученняНайменування платника податкуПодатковий номерНазва платежуКод платежуСума нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, та/або зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, грн
усьогоу тому числі
податкове зобов’язанняштрафні (фінансові) санкції (штрафи, пеня)
123456789101112
( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
Додаток 16
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 1 розділу IV)
РЕЄСТР
податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам
Номер податкового повідомлення-рішенняДата складання податкового повідомлення- рішенняФорма податкового повідо млення- рішенняКод структурного підрозділу, що склав податкове повідо млення- рішенняДата отримання податкового повідо млення- рішення платником податків або дата відмітки про неврученняПрізвище, ім'я, по батькові платника податкуРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *Назва платежуКод платежуСума нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, та/або зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, грн
усьогоу тому числі
податкове зобов’язанняштрафні (фінансові) санкції (штрафи, пеня)
123456789101112
__________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті.
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2015 № 1204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 124/28254
Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України , статті 354 Митного кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" , законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою встановлення єдиного порядку надіслання податкових повідомлень-рішень платникам податків
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року № 1236 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2135/22447;
наказ Державної митної служби України від 11 травня 2006 року № 370 "Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов’язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за № 613/12487;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!