Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі. Наказ від 19.11.2015 №1474

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 19.11.2015 №1474
Остання редакція від 01.08.2016 втрата чинності (наказ від 17.03.2016 N 454 /z0448-16/)
Реквізити

Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Тип Наказ

Дата 19.11.2015

Номер 1474

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.11.2015 № 1474
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2015 р.
за № 1461/27906
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 454 від 17.03.2016 )
Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918 (далі - Порядок), такі зміни:
1) у розділі ІІ:
у пункті 2.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та на основі Національного класифікатора України "Єдиний закупівельний словник" (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 квітня 2007 року № 76, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.";
в абзаці другому слово "десятого" замінити словом "дев'ятого";
пункт 2.2 викласти в такій редакції:
"2.2. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.";
доповнити розділ пунктом 2.19 такого змісту:
"2.19. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг для реалізації заходів Міністерством інформаційної політики України у сфері захисту національного інформаційного простору здійснюється за обсягом та номенклатурою окремо для кожного заходу.";
2) у розділі ІІІ слова і цифри "Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування", затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 № 16" замінити словами і цифрами "галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301".
2. Установити, що:
1) положення абзацу першого пункту 2.1 Порядку застосовується з 01 січня 2016 року;
2) положення пункту 2.19 Порядку застосовуються до 31 грудня 2015 року.
3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Айварас Абромавичус
ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
К.М. Ляпіна
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.11.2015 № 1474
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2015 р.
за № 1461/27906
Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918 (далі - Порядок), такі зміни:
1) у розділі ІІ:
у пункті 2.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та на основі Національного класифікатора України "Єдиний закупівельний словник" (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 квітня 2007 року № 76, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.";
в абзаці другому слово "десятого" замінити словом "дев'ятого";
пункт 2.2 викласти в такій редакції: