Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 17.07.2013 №509
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2013 р. № 509
Київ
Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 55 від 03.02.2016 № 295 від 26.04.2017 № 823 від 21.08.2019 № 206 від 03.03.2020 № 617 від 08.07.2020 № 780 від 28.07.2021 )
Відповідно до частини четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та частини дев’ятої статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
Затвердити Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, що додається.
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 509
ПОРЯДОК
накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
1. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою - сьомою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - штрафи).
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 55 від 03.02.2016 )
2. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, керівниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками (з підстав, визначених абзацами третім - сьомим цього пункту) (далі - уповноважені посадові особи).
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 780 від 28.07.2021 )
Штрафи накладаються на підставі:
рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;
акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення, здійсненого у зв’язку з невиконанням вимог припису;
акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, у ході якого виявлено факти використання праці неоформлених працівників;
акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;
акта перевірки ДПС, її територіального органу, у ході якої виявлені порушення законодавства про працю.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )
3. Справа про накладення штрафу (далі - справа) розглядається у 45-денний строк з дня, що настає за днем одержання уповноваженою посадовою особою документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цього Порядку.
Про дату одержання документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цього Порядку, уповноважена посадова особа письмово повідомляє суб’єкту господарювання та роботодавцю не пізніше ніж через п’ять днів після їх отримання рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )
4. Під час розгляду справи досліджуються матеріали і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу.
За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу.
Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінекономіки, один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий - надсилається протягом трьох днів з дня складення суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на примірнику робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого суб’єкта господарювання або роботодавця чи їх представника. У разі надсилання примірника постанови засобами поштового зв’язку в матеріалах справи робиться відповідна позначка.
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020 )
У разі відсутності підстав для складення постанови про накладення штрафу уповноважена посадова особа письмово повідомляє про це суб’єкту господарювання чи роботодавцю у строки, визначені абзацом першим пункту 3 цього Порядку.
( Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 28.07.2021 )( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )
9. Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )
10. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у судовому порядку.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )
11. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:
у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою і шостою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення");
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 780 від 28.07.2021 )
у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою статті 53 зазначеного Закону );
( Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 780 від 28.07.2021 )
органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України ).
Порядок взаємодії Держпраці з регіональними центрами зайнятості визначається Мінекономіки.
( Абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 206 від 03.03.2020, № 780 від 28.07.2021 )( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019 )
12. Держпраці та її територіальні органи ведуть облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 780 від 28.07.2021 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2013 р. № 509
Київ
Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
Відповідно до частини четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та частини дев’ятої статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!