Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 17.07.2013 №509
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2013 р. № 509
Київ
Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 55 від 03.02.2016 № 295 від 26.04.2017 )
Відповідно до частини четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та частини дев’ятої статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
Затвердити Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, що додається.
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 509
ПОРЯДОК
накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
1. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою - сьомою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - штрафи).
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 55 від 03.02.2016 )
2. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками (далі - уповноважені посадові особи).
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
Штрафи можуть бути накладені на підставі:
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016 )
акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
3. Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (далі - справа).
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 55 від 03.02.2016 )
4. Справа розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд.
5. У разі надходження від суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може бути продовжений уповноваженою посадовою особою, але не більше ніж на 10 днів.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
6. Про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб’єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
7. Справа розглядається за участю представника суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до пункту 6 цього Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду.
8. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка її розглядає. Зазначена особа роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішується питання щодо задоволення клопотання.
За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу.
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
Розгляд справ на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, акта, зазначеного в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, здійснюється уповноваженими посадовими особами Держпраці та її територіальних органів.
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий - надсилається протягом трьох днів суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою у матеріалах справи робиться відповідна позначка.
( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
9. Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
10. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у судовому порядку.
11. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:
у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (щодо штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою і шостою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" );
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
у судовому порядку територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою статті 53 зазначеного Закону );
( Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України ).
Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад з регіональними центрами зайнятості визначається Мінсоцполітики.
( Абзац п'ятий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 295 від 26.04.2017 )( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 55 від 03.02.2016 )
12. Держпраці та її територіальні органи, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад ведуть облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2013 р. № 509
Київ
Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
Відповідно до частини четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та частини дев’ятої статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!