Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Довідка, Форма типового документа, Порядок від 15.04.2013 №347
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 квітня 2013 р. № 347
Київ
Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення"
Відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва.
2. Пенсійному фонду України привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223 "Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 697);
постанову Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 577 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1772);
пункт 47 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2013 р. № 347
ПОРЯДОК
компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
( У тексті Порядку слова "територіальний орган" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "центр зайнятості" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014 )
1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця.
Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014 )
2. У цьому Порядку термін "компенсація" означає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованого за направленням центру зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості) на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014 )
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014 )
3. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:
1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
( Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021 )
4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;
5) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
( Підпункт 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019 )
6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:
має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
( Абзац другий підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1096 від 23.12.2015 )
виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
( Абзац третій підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019 )
утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особи з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);
( Абзац четвертий підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019 )
7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19—21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
( Пункт 3 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 879 від 30.11.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021 )
8) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.
( Пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021 )
Право на компенсацію має роботодавець, який є суб'єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014 )
Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014; в редакції Постанови КМ № 693 від 05.10.2016 )
4. Робочі місця, які створені у зв'язку з утворенням нового суб'єкта господарювання (крім тих, що утворені шляхом припинення), вважаються новими протягом 12 місяців з моменту утворення нового суб'єкта господарювання.
У разі створення нового робочого місця шляхом збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців збільшенням штатної чисельності у звітному періоді вважається:
для юридичних осіб - збільшення складу працівників, які працюють на умовах трудових договорів, порівняно з попереднім звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;
для фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб - збільшення чисельності найманих працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (за винятком строкових).
Для підтвердження факту відсутності зменшення середньомісячної чисельності працівників проводиться порівняння середньооблікової кількості працівників за місяць, у якому створене нове робоче місце, із середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують місяцю створення нового робочого місця.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014 )
5. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.
6. Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:
має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.
7. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний з числа громадян, визначених пунктом 3 цього Порядку залежно від джерела компенсації. Тривалість виплати компенсації та строк працевлаштування обчислюються сумарно.
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014 )
Роботодавець інформує протягом п'яти робочих днів центр зайнятості про звільнення працівника.
У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, встановлення йому інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку отримання компенсації.
8. Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування центру зайнятості заяву довільної форми, до якої додає довідку за формою згідно з додатком.
На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє центр зайнятості, даних органів доходів і зборів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску, інформації органів Пенсійного фонду України про працевлаштування особи на нове робоче місце та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом центр зайнятості приймає протягом п'яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю. Обмін зазначеними даними здійснюється в порядку взаємного обміну інформацією.
( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016 )
9. Центр зайнятості перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до органів доходів і зборів, передбаченої статтею 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - звіт), за умови підтвердження даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо суми нарахованого єдиного внеску.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016 )( Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015 )( Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015 )( Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015 )( Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015 )
Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.
( Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1096 від 23.12.2015 )
Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється пропорційно шляхом ділення суми сплаченого роботодавцем за працівника єдиного внеску за місяць на кількість календарних днів місяця та множення на кількість календарних днів, за які надається компенсація.
( Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016 )( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014 )
10. У разі зміни місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місця проживання роботодавця - фізичної особи - підприємця компенсацію виплачує центр зайнятості, який її розпочав.
11. У разі працевлаштування осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку (крім осіб з інвалідністю, яким відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається), компенсація роботодавцю виплачується за рахунок коштів, передбачених на зазначену мету у бюджеті Фонду.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 10.09.2014, № 310 від 10.04.2019 )
12. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа осіб з інвалідністю, якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019 )
Центр зайнятості формує щомісяця на підставі даних Пенсійного фонду України відомість про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів у пор ядку та за формою, затвердженою Мінекономіки, і передає до 15 числа місяця, наступного за місяцем подання звіту, зазначену відомість територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів.
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 10.09.2014, № 206 від 03.03.2020 )
13. Для планування видатків Фондом соціального захисту інвалідів центри зайнятості подають щороку до 1 червня та 1 листопада року, що передує плановому, територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів прогнозні показники щодо чисельності осіб, у разі працевлаштування яких буде виплачуватися компенсація, та суми компенсації.
14. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням центру зайнятості у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.
15. Роботодавець відповідає за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації.
Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 437
)
ДОВІДКА
_____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________
(місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місце проживання роботодавця, що є фізичною особою - підприємцем)
Суб'єкт малого підприємництва у визначенні
статті 55 Господарського кодексу України _______________________________
(так/ні)
Вид економічної діяльності _______________________________
Нове робоче місце за професією
(спеціальністю) _______________________________
Працевлаштований зареєстрований безробітний _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Дата працевлаштування ___ _________________ 20__ року
Робоче місце створене шляхом:
утворення нового суб'єкта господарювання _______________________________
(так/ні)
_______________________________
(реквізити документа)
збільшення штатної чисельності працівників
за умови відсутності зменшення
середньомісячної чисельності за попередні
12 місяців ________________________________
(так/ні)
________________________________
(реквізити документа у разі
наявності)
модернізації або зміни технології
виробництва, що потребують нових знань,
навичок та вмінь працівника ________________________________
(так/ні)
Реквізити рахунка роботодавця для
перерахування компенсації
У разі звільнення працівника або зміни зазначених даних зобов'язуюсь
поінформувати центр зайнятості державної служби зайнятості письмово протягом
п'яти робочих днів.
Керівник ___________ _________________________________
(підпис)* (прізвище, ім'я та по батькові)
_____ _________________ 20___ р.
__________
* Підпис скріплюється печаткою (за наявності).
( Додаток в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2013 р. № 347
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 437
)
ПЕРЕЛІК
пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва
Найменування виду економічної діяльностіКод згідно з КВЕД
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВОА
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг01
Вирощування однорічних і дворічних культур01.1
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур01.11
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів01.13
Вирощування багаторічних культур01.2
Вирощування винограду01.21
Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів01.24
Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів01.25
Тваринництво01.4
Розведення великої рогатої худоби молочних порід01.41
Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів01.42
Розведення коней та інших тварин родини конячих01.43
Розведення овець і кіз01.45
Розведення свиней01.46
Розведення свійської птиці01.47
Змішане сільське господарство01.5
Змішане сільське господарство01.50
Лісове господарство та лісозаготівлі02
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві02.1
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві02.10
Лісозаготівлі02.2
Лісозаготівлі02.20
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві02.4
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві02.40
Рибне господарство03
Рибальство03.1
Морське рибальство03.11
Прісноводне рибальство03.12
Рибництво (аквакультура)03.2
Морське рибництво (аквакультура)03.21
Прісноводне рибництво (аквакультура)03.22
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬC
Виробництво харчових продуктів10
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів10.1
Виробництво м'яса10.11
Виробництво м'яса свійської птиці10.12
Виробництво м'ясних продуктів10.13
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків10.2
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків10.20
Перероблення та консервування фруктів і овочів10.3
Виробництво фруктових і овочевих соків10.32
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів10.39
Виробництво олії та тваринних жирів10.4
Виробництво олії та тваринних жирів10.41
Виробництво молочних продуктів10.5
Перероблення молока, виробництво масла та сиру10.51
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів10.6
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості10.61
Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів10.62
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів10.7
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання10.71
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання10.72
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів10.73
Виробництво інших харчових продуктів10.8
Виробництво цукру10.81
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів10.82
Виробництво готової їжі та страв10.85
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів10.86
Виробництво готових кормів для тварин10.9
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах10.91
Виробництво готових кормів для домашніх тварин10.92
Виробництво напоїв11
Виробництво виноградних вин11.02
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки11.07
Виробництво одягу14
Виробництво одягу, крім хутряного14.1
Виробництво робочого одягу14.12
Виробництво іншого верхнього одягу14.13
Виробництво спіднього одягу14.14
Виробництво іншого одягу й аксесуарів14.19
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів15
Виробництво взуття15.2
Виробництво взуття15.20
Оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння16
Лісопильне та стругальне виробництво16.1
Лісопильне та стругальне виробництво16.10
Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння16.2
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів16.23
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції20
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції20.2
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції20.20
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів21
Виробництво основних фармацевтичних продуктів21.1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів21.10
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів21.2
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів21.20
Виробництво гумових і пластмасових виробів22
Виробництво пластмасових виробів22.2
Виробництво будівельних виробів із пластмас22.23
Виробництво інших виробів із пластмас22.29
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції23
Виробництво виробів із бетону, гіпсу та цементу23.6
Виготовлення виробів із бетону для будівництва23.61
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю23.7
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю23.70
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання25
Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів25.6
Механічне оброблення металевих виробів25.62
Виробництво електричного устатковання27
Виробництво батарей і акумуляторів27.2
Виробництво батарей і акумуляторів27.20
Виробництво машин і устатковання, не віднесено до інших угруповань28
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства28.3
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства28.30
Виробництво меблів31
Виробництво меблів31.0
Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі31.01
Виробництво кухонних меблів31.02
Виробництво інших меблів31.09
ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯD
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря35
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря35.3
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря35.30
ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИE
Забір, очищення та постачання води36
Забір, очищення та постачання води36.0
Забір, очищення та постачання води36.00
Каналізація, відведення й очищення стічних вод37
Каналізація, відведення й очищення стічних вод37.0
Каналізація, відведення й очищення стічних вод37.00
Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів38
Збирання відходів38.1
Збирання безпечних відходів38.11
Оброблення та видалення відходів38.2
Оброблення та видалення безпечних відходів38.21
Інша діяльність щодо поводження з відходами39
Інша діяльність щодо поводження з відходами39.0
Інша діяльність щодо поводження з відходами39.00
БУДІВНИЦТВОF
Будівництво будівель41
Організація будівництва будівель41.1
Організація будівництва будівель41.10
Будівництво житлових і нежитлових будівель41.2
Будівництво житлових і нежитлових будівель41.20
Будівництво споруд42
Будівництво доріг і залізниць42.1
Будівництво доріг і автострад42.11
Будівництво мостів і тунелів42.13
Будівництво комунікацій42.2
Будівництво трубопроводів42.21
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій42.22
Будівництво інших споруд42.9
Будівництво водних споруд42.91
Будівництво інших споруд, не віднесено до інших угруповань42.99
Спеціалізовані будівельні роботи43
Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику43.1
Знесення43.11
Підготовчі роботи на будівельному майданчику43.12
Розвідувальне буріння43.13
Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи43.2
Електромонтажні роботи43.21
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування43.22
Інші будівельно-монтажні роботи43.29
Роботи із завершення будівництва43.3
Штукатурні роботи43.31
Установлення столярних виробів43.32
Покриття підлоги й облицювання стін43.33
Малярні роботи та скління43.34
Інші роботи із завершення будівництва43.39
Інші спеціалізовані будівельні роботи43.9
Покрівельні роботи43.91
Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесено до інших угруповань43.99
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВG
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт45
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів45.2
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів45.20
Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів45.3
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів45.32
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів45.4
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів45.40
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами47
Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах47.2
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах47.21
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах47.22
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах47.23
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах47.24
ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬH
Інший пасажирський наземний транспорт49.3
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення49.31
Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесено до інших угруповань49.39
Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг щодо перевезення речей49.4
Вантажний автомобільний транспорт49.41
ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯI
Тимчасове розміщування55
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування55.1
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування55.10
Постачання готових страв56.2
Постачання інших готових страв56.29
ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇJ
Видавнича діяльність58
Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність58.1
Видання книг58.11
Видання довідників і каталогів58.12
Видання газет58.13
Видання програмного забезпечення58.2
Видання іншого програмного забезпечення58.29
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність62
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність62.0
Комп'ютерне програмування62.01
Консультування з питань інформатизації62.02
Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням62.03
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем62.09
Надання інформаційних послуг63
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали63.1
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність63.11
Веб-портали63.12
ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬM
Ветеринарна діяльність75
Ветеринарна діяльність75.0
Ветеринарна діяльність75.00
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯN
Обслуговування будинків і територій81
Комплексне обслуговування об'єктів81.1
Комплексне обслуговування об'єктів81.10
Діяльність із прибирання81.2
Загальне прибирання будинків81.21
Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів81.22
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИQ
Охорона здоров'я86
Медична та стоматологічна практика86.2
Стоматологічна практика86.23
МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОКR
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг90
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг90.0
Індивідуальна мистецька діяльність90.03
Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури91
Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури91.0
Функціонування музеїв91.02
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури91.03
Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників91.04
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг93
Діяльність у сфері спорту93.1
Функціонування спортивних споруд93.11
Діяльність спортивних клубів93.12
НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГS
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку95
Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку95.2
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення95.21
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання95.22
Ремонт взуття та шкіряних виробів95.23
Ремонт меблів і домашнього начиння95.24
( Перелік в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 квітня 2013 р. № 347
Київ
Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення"
Відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!