Про затвердження форм реєстраційних карток

Міністерство юстиції України Наказ, Картка, Форма від 14.10.2011 №3178/5
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.10.2011 № 3178/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2011 р.
за № 1207/19945
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2140/5 від 02.11.2015 )
Про затвердження форм реєстраційних карток
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014 № 966/5 від 18.06.2014 - зміни набирають чинності: через один місяць з дня офіційного опублікування цього наказу в частині повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів через електронну пошту; з 1 вересня 2014 року в частині надсилання смс-повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1240/5 від 30.07.2014 № 2046/5 від 03.12.2014 № 529/5 від 10.04.2015 № 992/5 від 17.06.2015 )
Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми реєстраційних карток , що додаються:
1.1. Форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.
( Форма 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2046/5 від 03.12.2014, № 529/5 від 10.04.2015, № 992/5 від 17.06.2015 )
1.2. Форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення.
( Форма 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2046/5 від 03.12.2014, № 529/5 від 10.04.2015, № 992/5 від 17.06.2015 )
1.3. Форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
( Форма 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2046/5 від 03.12.2014 )
1.4. Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
( Форма 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2046/5 від 03.12.2014, № 529/5 від 10.04.2015, № 992/5 від 17.06.2015 )
1.5. Форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи.
( Форма 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2046/5 від 03.12.2014 )
1.6. Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
( Форма 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014 )
1.7. Форма 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством.
( Форма 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014 )
1.8. Форма 8 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення.
( Форма 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 992/5 від 17.06.2015 )
1.9. Форма 9 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.
1.10. Форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
( Форма 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014 )
1.11. Форма 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
( Форма 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014 )
1.12. Форма 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством.
( Форма 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014, № 1240/5 від 30.07.2014 )
1.13. Форма 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою.
( Форма 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014 )
1.14. Форма 14 - реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.
( Форма 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014 )
1.15. Форма 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу - підприємця.
( Форма 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014 )
1.16. Форма 16 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.
( Форма 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 749/5 від 12.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 966/5 від 18.06.2014; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2046/5 від 03.12.2014, № 529/5 від 10.04.2015, № 992/5 від 17.06.2015 )
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома державних реєстраторів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та забезпечити його виконання.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього розділу II форм 7, 8, 12, який набирає чинності з 19 грудня 2011 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
МіністрО. Лавринович
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби України


Л.В. Єфіменко
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.10.2011 № 3178/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2011 р.
за № 1207/19945
Про затвердження форм реєстраційних карток
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!