• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.05.2007 № 246
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | |9. Хвороби органів |
| | | | | |черевної порожнини,|
| | | | | |що спричиняють |
| | | | | |порушення їх |
| | | | | |функції або |
| | | | | |перешкоджають |
| | | | | |виконанню фізичної |
| | | | | |роботи |
| | | | | |10. Будь-які |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |хребта, верхніх та |
| | | | | |нижніх кінцівок з |
| | | | | |порушенням їх |
| | | | | |функції |
| | | | | |11. Доброякісні |
| | | | | |пухлини, що |
| | | | | |заважають виконанню|
| | | | | |робіт у протигазах |
| | | | | |12.Грижі (усі види)|
| | | | | |13.Облітеруючий |
| | | | | |ендартеріїт |
| | | | | |14.Варикозне |
| | | | | |розширення вен |
| | | | | |(трофічні язви |
| | | | | |нижніх кінцівок) *,|
| | | | | |тромбофлебіти. |
| | | | | |Геморой з частими |
| | | | | |кровотечами та |
| | | | | |випаданням прямої |
| | | | | |кишки |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
| | | | | |15. Скривлення |
| | | | | |носової перегородки|
| | | | | |з порушенням |
| | | | | |функції носового |
| | | | | |дихання |
| | | | | |16. Поширені |
| | | | | |дистрофічні зміни |
| | | | | |верхніх дихальних |
| | | | | |шляхів |
| | | | | |17. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |середнього вуха |
| | | | | |18. Зниження слуху |
| | | | | |(навіть на одне |
| | | | | |вухо) будь-якої |
| | | | | |етіології |
| | | | | |(сприйняття |
| | | | | |шепітної мови менше|
| | | | | |3 м) |
| | | | | |19. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата |
| | | | | |20. Зниження |
| | | | | |гостроти зору нижче|
| | | | | |0,8 на одне око і |
| | | | | |нижче 0,5 на друге,|
| | | | | |корекція не |
| | | | | |допускається |
| | | | | |21. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |сльозовивідних |
| | | | | |шляхів, повік, |
| | | | | |органічні дефекти |
| | | | | |повік, що |
| | | | | |перешкоджають |
| | | | | |повному їх |
| | | | | |змиканню, вільному |
| | | | | |руху очного яблука |
| | | | | |22. Обмеження полів|
| | | | | |зору більше ніж на |
| | | | | |10 град |
| | | | | |23. Неактивні форми|
| | | | | |туберкульозу будь- |
| | | | | |якої локалізації** |
| | | | | |24. Віддалені |
| | | | | |наслідки |
| | | | | |перенесених гострих|
| | | | | |інфекційних та |
| | | | | |паразитарних |
| | | | | |захворювань** |
| | | | | |25. ВІЛ-інфіковані |
| | | | | |та хворі на СНІД |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|10 |Аварійно-рятувальні |1 раз на рік |оториноларинголог|Рентгенографія| |
| |служби (роботи) з |(позачерговий|невропатолог |органів | |
| |ліквідації |медичний ог- |офтальмолог |грудної | |
| |надзвичайних ситуацій|ляд прово- |хірург |клітки, | |
| |природного та |диться після |дерматолог |загальний | |
| |техногенного |перенесеного | |аналіз сечі, | |
| |характеру |тяжкого | |ФЗД, | |
| | |захворювання,| |дослідження | |
| | |отруєння, | |вестибулярного| |
| | |травми) | |апарата, | |
| | | | |ГГТФ, | |
| | | | |сенсомоторні | |
| | | | |реакції, | |
| | | | |увага, | |
| | | | |реакція на | |
| | | | |об'єкт, що | |
| | | | |рухається, | |
| | | | |швидкість | |
| | | | |переключення | |
| | | | |уваги, | |
| | | | |емоційна | |
| | | | |стійкість та | |
| | | | |відчуття | |
| | | | |тривоги, | |
| | | | |стійкість до | |
| | | | |дії стресів, | |
| | | | |орієнтація в | |
| | | | |просторі, | |
| | | | |втомлюваність,| |
| | | | |здатність | |
| | | | |приймати | |
| | | | |рішення в | |
| | | | |екстремальних | |
| | | | |умовах | |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|11 |Роботи на механічному|1 раз на 2 |оториноларинголог|дослідження |1. Гострота зору з |
| |обладнанні (токарних,|роки |невропатолог |вестибулярного|корекцією на одному|
| |фрезерних та ін. | |офтальмолог |апарата, |оці нижче 0,5 і на |
| |станках, | |хірург |дослідження |другому оці нижче |
| |штампувальних пресах | | |гостроти зору |0,2 |
| |тощо) | | | |2. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата |
| | | | | |3. Варикозне |
| | | | | |розширення вен |
| | | | | |(трофічні язви |
| | | | | |нижніх кінцівок) *,|
| | | | | |тромбофлебіти. |
| | | | | |4. Геморой з |
| | | | | |частими кровотечами|
| | | | | |та випаданням |
| | | | | |прямої кишки |
| | | | | |5. Епілепсія, |
| | | | | |сінкопальні стани |
------------------------------------------------------------------------------------------------
* Проведення дослідження обов'язкове при попередньому медичному огляді та за показаннями при періодичному.
** При наявності захворювання питання про професійну придатність вирішується індивідуально з урахуванням їх перебігу та стажу роботи.
*** Роботами на висоті слід уважати всі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, покриття або робочого настилу, над якими здійснюються роботи з монтажних пристосувань чи безпосередньо з елементів конструкції, обладнання, машин, механізмів при їх установці, експлуатації, монтажу.
**** Верхолазними визнавати усі роботи, коли основним засобом забезпечення робітників від падіння з висоти в усі моменти роботи і пересування є запобіжний пояс.
Директор Департаментурозвитку медичної допомоги М.П.ЖдановаДиректор Департаментудержавного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко
Додаток 6
до п. 2.15 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
ПЕРЕЛІК
загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу
1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції(4).
2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.
3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають обов'язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально(1).
4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм(1).
5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).
6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань).
7. Усі злоякісні хвороби системи крові.
8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий перебіг)(2).
9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу(3,2), з стійкими порушеннями ритму.
10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і легенево-серцевою недостатністю(3,2).
11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.
12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.
13. Виразкова хвороба шлунку, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.
14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити.
15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності(2).
16. Системні хвороби сполучної тканини.
17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м'язової системи зі стійкими розладами функції.
18. Вагітність та період лактації.
19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного періоду.
20. Глаукома декомпенсована.
21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку(2).
22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.
(1) Заключення психіатра, нарколога.
(2) При періодичному медогляді питання про профпридатність вирішується індивідуально.
(3) Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем з урахуванням лабораторно-інструментальних методів дослідження.
(4) Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати тільки в індивідуально створених умовах.
Директор Департаментурозвитку медичної допомоги М.П.ЖдановаДиректор Департаментудержавного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко
Додаток 7
до пункту 2.16 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
КАРТКА
працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду
1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
2. Стать ч/ж __________________ __________________________________
3. Рік народження ________________________________________________
4. Місце проживання ______________________________________________
5. Місце роботи (назва підприємства) _____________________________
6. Цех, дільниця _________________________________________________
7. Професія (посада) за ДК 003:2005 ______________________________
8. Шкідливі та небезпечні виробничні фактори і трудового процесу*
__________________________________________________________________
(перелічити всі фактори)
9. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду* ___________
(указати конкретні пункти додатків 4,5)
10. Підлягає огляду _____________ раз ________ на ________________
11. Фахівцями (лікарями) _________________________________________
12. Лабораторні, функціональні та інші дослідження _______________
(перелічити)
Вага _____________, зріст ____________, АТ ______________________
Дані огляду спеціалістами комісії закладів охорони здоров'я
___________________________
1.1. Терапевт**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ ________________________________
(підпис) (дата, прізвище та ініціали)
1.2. Невропатолог**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ ________________________________
(підпис) (дата, прізвище та ініціали)
1.3. Окуліст**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ ________________________________
(підпис) (дата, прізвище та ініціали)
1.4. ЛОР**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ ________________________________
(підпис) (дата, прізвище та ініціали)
1.5. Хірург**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ ________________________________
(підпис) (дата, прізвище та ініціали)
1.6. Гінеколог**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ ________________________________
(підпис) (дата, прізвище та ініціали)
1.7. Інші фахівці**
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ ________________________________
(підпис) (дата, прізвище та ініціали)
2. Лабораторні дослідження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Рентгенівські обстеження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Функціональні та інші дослідження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Діагнози
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
* Згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліком робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників
Пункти 1-12 заповнюються в ході підготовки до медоглядів медичною сестрою або фельдшером закладів охорони здоров'я згідно із списком працівників, які підлягають медичному огляду.
** Кожний лікар уносить скарги, анамнез, об'єктивний стан, повний діагноз, який завіряється особистою печаткою лікаря
***Працівник власноручним підписом підтверджує наявність або відсутність скарг на стан здоров'я на момент обстеження.
При ризику розвитку алергічних та онкозахворювань
обов'язковий спадковий анамнез при попередньому медогляді.
ВИСНОВОК: Придатний для роботи за професією _________________
(назва професії за
ДК 003:2005)
Придатний тільки на період ________________________
за умови __________________________________________
(заповнюється тільки при періодичних
медичних оглядах)
Непридатний _______________________________________
(назва професії за ДК 003:2005
та причини)
Рекомендації комісії _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підписи лікарів
Підпис голови комісії _______________________ __________________
(особистий підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Дата заповнення картки
"____" _______________
Директор Департаментурозвитку медичної допомоги М.П.ЖдановаДиректор Департаментудержавного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко
Додаток 8
до пункту 2.16 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
МЕДИЧНА ДОВІДКА
про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника N _____
Видана _______________________ дійсна до _________________________
(дата, місяць, рік) (дата, місяць, рік)
Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________ вік _____,
(повністю)
що влаштується (працює) за професією _____________________________
(найменування підприємства)
__________________________________________________________________
(професія за ДК 003:2005)
Пройшов попередній/періодичний медогляд - відповідно до пунктів
Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища
і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередні
(періодичні) медичні огляди працівників, та Переліку робіт, для
виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичні
огляди працівників ____________
(непотрібне викреслити)
у комісії закладів охорони здоров'я
_____________________________________________ району
(найменування закладів охорони здоров'я)
Висновок комісії про стан здоров'я _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Висновок комісії:
Придатний для роботи за професією ________________________________
__________________________________________________________________
(указати професію за ДК 003:2005)
Придатний тільки на період _____________ за умови ________________
(заповнюється при періодичних медичних оглядах)
Не придатний для роботи за професією _____________________________
__________________________________________________________________
(указати професію за ДК 003:2005 та причину)
Рекомендації комісії _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Директор Департаментурозвитку медичної допомоги М.П.ЖдановаДиректор Департаментудержавного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко
Додаток 9
до пункту 2.17 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ
за результатами періодичного медичного огляду працівників
________________________________
(найменування підприємства, цех)
від "_____" ___________200 р.
Комісія в складі:
голови Комісії __________________________________________________,
(П.І.Б)
лікарів _________________________________________________________,
(П.І.Б. і фах)
представників роботодавця _______________________________________,
(П.І.Б., посада)
представників профкому підприємства (уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
(П.І.Б.)
за участю лікаря з гігієни праці
__________________________________________________________________
(П.І.Б., назва СЕС)
установила:
------------------------------------------------------------------
| N |Кількість | Підлягало | Оглянуто | Процент |
|з/п |працівників, які | огляду | (осіб) | виконання |
| |підпадають під дію | за планом | | |
| |шкідливих чи | (осіб) | | |
| |небезпечних факторів|------------+------------+------------|
| |виробничого |усього|жінок|усього|жінок|усього|жінок|
| |середовища і | | | | | | |
| |трудового процесу | | | | | | |
|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|
|1 |Усього працівників, | | | | | | |
| |з них: | | | | | | |
| |- осіб віком до 21 | | | | | | |
| |року | | | | | | |
| |- осіб пенсійного | | | | | | |
| |віку, що працюють | | | | | | |
| |- осіб, стаж роботи | | | | | | |
| |яких більше 10 | | | | | | |
| |років | | | | | | |
|2 |Підпадають дії | | | | | | |
| |шкідливих та | | | | | | |
| |небезпечних факторів| | | | | | |
| |виробничого | | | | | | |
| |середовища і | | | | | | |
| |трудового процесу: | | | | | | |
|2.1 |хімічні речовини | | | | | | |
| |(указати назви) | | | | | | |
|2.2 |пил | | | | | | |
|2.3 |шкідливі речовини | | | | | | |
| |біологічного | | | | | | |
| |походження (указати | | | | | | |
| |назви) | | | | | | |
|2.4 |шум | | | | | | |
|2.5 |інфразвук | | | | | | |
|2.6 |ультразвук | | | | | | |
|2.7 |вібрація (загальна, | | | | | | |
| |локальна) | | | | | | |
|2.8 |неіонізуючі | | | | | | |
| |випромінювання | | | | | | |
| |(діапазон) | | | | | | |
|2.9 |мікроклімат | | | | | | |
|2.10|освітлення | | | | | | |
|2.11|іонізуюче | | | | | | |
| |випромінювання | | | | | | |
|2.12|важкість праці | | | | | | |
|2.13|напруженість праці | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Кількість не оглянутих _______ ____ у т.ч. жінок _______ _______
(усього) ( % ) (усього) (%)
Причини
3. При огляді виявлено*:
3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання
(отруєння) усього __________, з них кількість працівників, яким
підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння), у тому числі
професійний рак _____________, з них жінок ______________
3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність
з профзахворювання, ____
3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на
іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________
3.4. Кількість працівників, які підлягають дообстеженню,
усього ____, з них жінок _____
3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні
захворювання, усього _____, з них жінок _________
3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового
переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з
них жінок __________
3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на
іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок
__________
3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК,
усього ________
3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз
профзахворювання (отруєння) за останні 5 років усього ________, з
них жінок ____________
3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:
3.10.1. На амбулаторне лікування __________________
3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________
3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________
3.10.4. У спеціалізовані заклади охорони здоров'я
__________, у т.ч. у профпатологічні ____________
3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного
харчування і лікувально-профілактичного харчування, _________
3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному
нагляді на кінець звітного року, усього _____________за формами
патології згідно з МКХ-10.
4. Перевірено результати виконання заходів попереднього
заключного акта від ____ року ____________________________________
(перелічити)
Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи _________________
__________________________________________________________________
(перелічити)
Причини невиконання _________________________________________
(перелічити)
Лікар з гігієни праці _____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_______________
(*) У пунктах 3.1-3.12 подаються списки працівників із зазначенням П.І.Б., цеху (дільниці), професії, шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, стажу роботи в умовах їх дії, діагнозу.
5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс
оздоровчих заходів:
5.1. Роботодавцю.
5.2. Голові профспілкової організації.
5.3. Головному лікарю закладу охорони здоров'я, що проводить
диспансерний нагляд за працівниками підприємства.
А також санітарно-протиепідемічних заходів __________________
__________________________________________________________________
(перелічити всі заходи)
Підписи
Голова комісії Лікар Роботодавець Голова
з гігієни профспілкової
праці організації
або вповноважена
особа
_______________ ____________ ________________ _____________
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
(прізвище та (прізвище та (прізвище та (прізвище та
ініціали) ініціали) ініціали) ініціали)
Із заключним актом ознайомлені та одержали
1. Роботодавець.
2. Представник профспілкової організації або вповноважена
особа.
3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи.
4. Районний профпатолог.
5. Заклад державної санепідемслужби.
6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України.
Директор Департаментурозвитку медичної допомоги М.П.ЖдановаДиректор Департаментудержавного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко
Додаток 10
до пункту 2.24 Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці за 200___ рік
___________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров’я)
I. Кількість оглянутих працівників, які підлягали
періодичному медичному огляду ____________________________________
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Найменування | Підлягало |Оглянуто|% виконання|
| | показника | періодич- | осіб | |
| | | ному медичному | | |
| | | огляду, осіб | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|1 |Усього | | | |
| |працівників | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |У т.ч. осіб зі | | | |
| |стажем роботи | | | |
| |понад 10 років | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |У т.ч. осіб до 21| | | |
| |року | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |У т.ч. жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |У т.ч. осіб | | | |
| |пенсійного віку | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2 |У т.ч. підлягають| | | |
| |дії шкідливих | | | |
| |факторів | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1 |Хімічні речовини | | | |
| |(у разі потреби | | | |
| |розшифрувати) - | | | |
| |усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.2 |Пил - усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.3 |Шкідливі речовини| | | |
| |біологічного | | | |
| |походження (у | | | |
| |разі потреби | | | |
| |розшифрувати) - | | | |
| |усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.4 |Шум - усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.5 |Вібрація - усього| | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.6 |Неіонізуюче | | | |
| |випромінювання - | | | |
| |усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.7 |Іонізуюче | | | |
| |випромінювання - | | | |
| |усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.8 |Мікроклімат - | | | |
| |усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.9 |Важкість праці - | | | |
| |усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.10 |Атмосферний тиск | | | |
| |- усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.11 |Напруженість | | | |
| |праці - усього | | | |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
| |З них жінок | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| |Результати періодичних медичних оглядів |Кількість осіб|
| | | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|3 |Виявлено осіб з підозрою на професійне | |
| |захворювання усього_______ | |
| |у т. ч. професійний рак _______ | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|3.1 |У тому числі жінок | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|3.2 |Кількість осіб, яким уперше встановлено | |
| |діагноз профзахворювання _______ | |
| |у т.ч. професійний рак _______ | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|4 |Кількість осіб, у яких виявлені загальні | |
| |захворювання усього | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|4.1 |У тому числі жінок | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5 |Кількість осіб, які переведені на іншу | |
| |роботу | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5.1 |Підлягало | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5.2 |Переведено | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5.3 |Кількість осіб, які переведені на | |
| |інвалідність у зв'язку з професійним | |
| |захворюванням | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|6 |Кількість працівників, які пройшли | |
| |обстеження та лікування в спеціалізованому | |
| |профпатологічному закладі охорони здоров'я | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|7 |Узято на диспансерний облік за звітний | |
| |період | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|8 |Знаходиться під диспансерним наглядом на | |
| |кінець звітного періоду | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|9 |Кількість осіб, які підлягають лікуванню | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|9.1 |Стаціонарному | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|9.2 |Амбулаторному | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10 |Кількість осіб, які підлягають оздоровленню | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.1|У санаторіях | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.2|Будинках відпочинку | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.3|Санаторіях-профілакторіях | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.4|Потребують дієтичного харчування | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11 |Кількість оздоровлених осіб (за даними | |
| |минулого року) | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.1|У стаціонарах | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.2|У санаторіях | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.3|У будинках відпочинку | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.4|У профілакторіях | |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.5|Одержали дієтичне харчування | |
------------------------------------------------------------------
Керівник закладу Керівник закладу державної
охорони здоров'я санітарно-епідеміологічної служби
Директор Департаментурозвитку медичної допомоги М.П.ЖдановаДиректор Департаментудержавного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко