• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.05.2007 № 246
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | |сітківки |
| | | | | |8. Наростаючий |
| | | | | |офтальмотонус |
| | | | | |9. Глаукома |
| | | | | |10. Епілепсія та |
| | | | | |сінкопальні стани |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|6.3 |Перенапруга голосового апарата (викладацька, |1 раз на 2 |оториноларинголог |ларингоскопія |1. Хронічні |
| |дикторська, вокальна роботи, розмовні види роботи на |роки | | |захворювання, що |
| |телефонній станції та ін.) | | | |пов'язані з |
| | | | | |розладами функції |
| | | | | |голосового апарата |
| | | | | |(хронічний |
| | | | | |ларингіт, фарингіт |
| | | | | |та ін.) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Проведення цього дослідження обов'язкове при попередньому медичному огляді та за показаннями при періодичному.
** За наявності захворювання питання про професійну придатність вирішується індивідуально з урахуванням його перебігу та стажу роботи.
Директор Департаментурозвитку медичної допомоги М.П.ЖдановаДиректор Департаментудержавного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко
Додаток 5
до пункту 2.6. Порядку
проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
ПЕРЕЛІК
робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників
Загальні положення
1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.
2. Обов'язково враховується перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу і додаткові протипоказання у відповідності до конкретних умов праці, що наведені в цьому Переліку.
3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, в обов'язковому порядку проводяться: дослідження крові (НВ, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.
4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія, за винятком тих пунктів додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія грудної клітки.
5. При проведенні попереднього (періодичних) медичного огляду жінок акушер-гінеколог здійснює бактеріологічне (на флору) і цитологічне (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.
------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п|Характер здійснюваної|Періодичність| Участь лікарів | Лабораторні, | Медичні |
| | роботи | оглядів | |функціональні | протипоказання в |
| | | | | та інші | доповнення до |
| | | | | дослідження |загальних медичних |
| | | | | | протипоказань |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 1 |Робота на висоті***, |1 раз на 2 |невропатолог |Дослідження |1. Грижі, що |
| |верхолазні |роки |офтальмолог |вестибулярного|заважають праці та |
| |роботи**** і роботи | |оториноларинголог|апарата, |мають схильність до|
| |пов'язані з | |хірург |сенсомоторні |защемлення |
| |підійманням на | | |реакції, |2. Доброякісні |
| |висоту, а також з | | |увага, |пухлини, що |
| |обслуговування | | |пам'ять |перешкоджають |
| |підіймальних | | |зорова та |виконанню робіт |
| |механізмів | | |слухова, |середньої важкості |
| | | | |емоційна |3. Хронічні |
| | | | |стійкість та |захворювання |
| | | | |відчуття |периферичної |
| | | | |тривоги, |нервової системи |
| | | | |стійкість до |4. Облітеруючий |
| | | | |впливу |ендартеріїт |
| | | | |стресів, |5. Виражене |
| | | | |недбалість, |варикозне |
| | | | |орієнтація у |розширення вен. |
| | | | |просторі, |Тромбофлебіт, |
| | | | |здібність до |геморой * з |
| | | | |адаптації, |кровотечами, |
| | | | |ГГТФ* |трофічні порушення |
| | | | | |6. Артеріальна |
| | | | | |гіпертензія |
| | | | | |7. Захворювання |
| | | | | |опорно-рухового |
| | | | | |апарата з |
| | | | | |порушенням функції |
| | | | | |8. Стійке зниження |
| | | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології одно- та |
| | | | | |двобічне (шепітна |
| | | | | |мова менше 3 м) |
| | | | | |9. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата, у тому |
| | | | | |числі хвороба |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------|Меньєра |
|1.1 |Робота машиніста |1 раз на 2 | | |10. Хвороби органів|
| |крана |роки | | |зору: |
| | | | | |а) гострота зору |
| | | | | |без корекції нижче |
| | | | | |0,5 на одному оці і|
| | | | | |нижче 0,2 на |
| | | | | |другому; |
| | | | | |б) обмеження поля |
| | | | | |зору більш ніж |
| | | | | |20 град.; |
| | | | | |в) дакріоцистити і |
| | | | | |сльозотечі, що не |
| | | | | |піддаються |
| | | | | |лікуванню; |
| | | | | |г) глаукома |
| | | | | |11. Не придатні за |
| | | | | |психофізіологічними|
| | | | | |показниками |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2 |Робота ліфтера |1 раз на 2 |оториноларинголог|дослідження |1. Порушення |
| |(до прийняття на |роки |офтальмолог |вестибулярного|функції |
| |роботу ліфтером | | |апарата |вестибулярного |
| |звичайних ліфтів | | | |апарата, у тому |
| |протипоказань немає) | | | |числі хвороба |
| | | | | |Меньєра |
| | | | | |2. Стійке зниження |
| | | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології (шепітна |
| | | | | |мова менше 3 м) |
| | | | | |3. Гострота зору з |
| | | | | |корекцією нижче 0,5|
| | | | | |на одне око і нижче|
| | | | | |0,2 на друге або |
| | | | | |0,7 при відсутності|
| | | | | |бінокулярного зору |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|2 |Електротехнічний |1 раз на 2 |невропатолог |дослідження |1. Стійке зниження |
| |персонал, що виконує |роки |оториноларинголог|гостроти зору |слуху будь-якої |
| |роботи з оперативного| |офтальмолог |і полів зору, |етіології, одно- |
| |обслуговування і | | |дослідження |або двобічне |
| |ремонту діючих | | |вестибулярного|(шепітна мова менше|
| |електроустановок | | |апарата |3 м) (окрім робіт з|
| |напругою 127 В і вище| | | |ремонту та |
| |змінного струму і 110| | | |експлуатації ЕОМ) |
| |В постійного струму, | | | |2. Гострота зору з |
| |а також монтажні та | | | |корекцією нижче 0,5|
| |налагоджувальні | | | |на одне око і нижче|
| |роботи, дослідження | | | |0,2 на друге |
| |та вимірювання у цих | | | |3. Стійка |
| |електроустановках | | | |сльозотеча, яка не |
| | | | | |піддається |
| | | | | |лікуванню |
| | | | | |4. Обмеження поля |
| | | | | |зору, більш ніж на |
| | | | | |20 град. |
| | | | | |5. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата, у тому |
| | | | | |числі хвороба |
| | | | | |Меньєра |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|3 |Роботи у лісовій |1 раз на 2 |невропатолог |дослідження |1. Виражене варико-|
| |охороні, по валу, |роки |оториноларинголог|вестибулярного|зне розширення вен.|
| |сплаву, | |хірург |апарата |Тромбофлебіт |
| |транспортуванню та | |офтальмолог | |нижніх кінцівок, |
| |первинній обробці | | | |геморой * з |
| |лісу | | | |кровотечею |
| | | | | |2. Облітеруючий |
| | | | | |ендартеріїт |
| | | | | |3. Грижі, що |
| | | | | |заважають роботі та|
| | | | | |мають схильність до|
| | | | | |защемлення |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |периферичної |
| | | | | |нервової системи |
| | | | | |5. Стійке зниження |
| | | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології (шепітна |
| | | | | |мова менше 3 м) |
| | | | | |6. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата, у тому |
| | | | | |числі хвороба |
| | | | | |Меньєра |
| | | | | |7. Гострота зору з |
| | | | | |корекцією нижче 0,5|
| | | | | |на одне око та |
| | | | | |нижче 0,2 на друге |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|4 |Роботи у нафтовій та |1 раз на 2 |невропатолог |загальний |Для пунктів 4,1; |
| |газовій промисловості|роки |оториноларинголог|аналіз сечі, |4,2; 4,3; 4,4 |
| |та при морському | |хірург |дослідження |1. Хронічні |
| |бурінні | |офтальмолог |вестибулярного|захворювання |
| | | |дерматолог |апарата, |периферичної |
| | | | |ГГТФ*, |нервової системи |
| | | | |білірубін, АЛТ|2. Облітеруючий |
| | | | | |ендартеріїт, |
| | | | | |виражене варикозне |
| | | | | |розширення вен, |
| | | | | |тромбофлебіт, |
| | | | | |геморой *, |
| | | | | |кровотеча |
| | | | | |3. Грижі зі |
| | | | | |схильністю до |
| | | | | |защемлення, |
| | | | | |випадіння прямої |
| | | | | |кишки |
| | | | | |4. Стійке зниження |
| | | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології (шепітна |
| | | | | |мова менше 3 м) |
| | | | | |5. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата, у тому |
| | | | | |числі хвороба |
| | | | | |Меньєра |
| | | | | |6. Поширені |
| | | | | |субатрофічні зміни |
| | | | | |усіх відділів ВДШ |
| | | | | |7. Гострота зору з |
| | | | | |корекцією на одне |
| | | | | |око нижче 0,5 , на |
| | | | | |друге нижче 0,2 |
| | | | | |8. Стійка |
| | | | | |сльозотеча, яка не |
| | | | | |піддається |
| | | | | |лікуванню |
| | | | | |9. Хронічні |
| | | | | |захворювання шкіри,|
| | | | | |що часто |
| | | | | |загострюються |
| | | | | |10. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |гепатобіліарної |
| | | | | |системи, |
| | | | | |підшлункової |
| | | | | |залози * |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|4.1 |Усі види підземних |1 раз на рік |невропатолог |загальний |ті самі, що у п. 4 |
| |робіт | |оториноларинголог|аналіз сечі, |та гіпертонічна |
| | | |хірург |дослідження |хвороба** на будь- |
| | | |офтальмолог |вестибулярного|якій стадії |
| | | |дерматолог |апарата, | |
| | | | |ГГТФ*, | |
| | | | |білірубін, | |
| | | | |АЛТ | |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|4.2 |Робота на |1 раз на рік |невропатолог |загальний |ті самі, що у п. 4 |
| |гідрометеорологічних | |оториноларинголог|аналіз сечі, | |
| |станціях, | |хірург |дослідження | |
| |спорудженнях зв'язку | |офтальмолог |вестибулярного| |
| | | |дерматолог |апарата, ГГТФ*| |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|4.3 |Геологорозвідувальні,|1 раз на 2 |невропатолог |загальний |ті самі, що у п. 4 |
| |топографічні, |роки |оториноларинголог|аналіз сечі, | |
| |будівельні та інші | |хірург |дослідження | |
| |роботи (у тому числі | |офтальмолог |вестибулярного| |
| |вахтово-експедиційним| |дерматолог |апарата, ГГТФ*| |
| |методом, при роботах,| | | | |
| |що пов'язані з | | | | |
| |бурінням) | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|4.4 |Роботи, що |підлягають |невропатолог |загальний |ті самі, що у п. 4 |
| |виконуються згідно |тільки |оториноларинголог|аналіз крові, | |
| |організованим набором|попередньому |хірург |сечі, ЕКГ, | |
| |в районах Крайньої |медичному |офтальмолог |ГГТФ* | |
| |Півночі та |огляду |дерматолог | | |
| |прирівнених до них | | | | |
| |місцевостях | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|5 |Роботи, що пов'язані |1 раз на 3 |оториноларинголог|дослідження |1. Гострота зору з |
| |з обслуговуванням |роки |офтальмолог |гостроти та |корекцією на одному|
| |ємностей під тиском | |дерматолог |полів зору, |оці нижче 0,5 і на |
| | | |невропатолог |дослідження |другому оці нижче |
| | | | |вестибулярного|0,2 |
| | | | |апарата |2. Обмеження полів |
| | | | | |зору більш ніж на |
| | | | | |20 град. |
| | | | | |3. Стійка |
| | | | | |сльозотеча, яка не |
| | | | | |піддається |
| | | | | |лікуванню |
| | | | | |4. Стійке зниження |
| | | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології, одно- і |
| | | | | |двобічне (шепітна |
| | | | | |мова менше 3 м) |
| | | | | |5. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата |
| | | | | |6. Виражені форми |
| | | | | |захворювання ВДШ та|
| | | | | |органів дихання з |
| | | | | |порушенням функції |
| | | | | |7. Хронічні |
| | | | | |рецидивні |
| | | | | |захворювання шкіри |
| | | | | |8. Захворювання, що|
| | | | | |перешкоджають |
| | | | | |роботі у протигазі |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|6 |Машиністи (кочегари),|1 раз на 2 |оториноларинголог|Рентгенографія|1. Гострота зору з |
| |оператори котельних, |роки |офтальмолог |органів |корекцією на одному|
| |працівники служби | |дерматолог |грудної |оці нижче 0,5 і на |
| |газнагляду | | |клітки, |другому оці нижче |
| | | | |дослідження |0,2 |
| | | | |вестибулярного|2. Обмеження полів |
| | | | |апарата |зору більше ніж на |
| | | | | |20 град. |
| | | | | |3. Стійка |
| | | | | |сльозотеча, яка не |
| | | | | |піддається |
| | | | | |лікуванню |
| | | | | |4. Стійке зниження |
| | | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології, одно- і |
| | | | | |двобічне (шепітна |
| | | | | |мова менше 3 м) |
| | | | | |5. Порушення |
| | | | | |функції |
| | | | | |вестибулярного |
| | | | | |апарата |
| | | | | |6. Виражені форми |
| | | | | |захворювання ВДШ та|
| | | | | |органів дихання з |
| | | | | |порушенням функції |
| | | | | |7. Хронічні |
| | | | | |рецидивні |
| | | | | |захворювання шкіри |
| | | | | |8. Захворювання, що|
| | | | | |перешкоджають |
| | | | | |роботі у протигазі |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|7 |Роботи, що пов'язані |1 раз на рік |офтальмолог |дослідження |1. Хронічні |
| |з застосуванням | |оториноларинголог|вестибулярного|захворювання |
| |вибухових речовин, | |невропатолог |апарата |периферичної |
| |роботи у вибухово- і | | | |нервової системи |
| |пожежонебезпечних | | | |2. Стійке зниження |
| |виробництвах | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології, одно- і |
| | | | | |двобічне (шепітна |
| | | | | |мова менше 3 м) |
| | | | | |3. Стійка |
| | | | | |сльозотеча, яка не |
| | | | | |піддається |
| | | | | |лікуванню |
| | | | | |4. Гострота зору з |
| | | | | |корекцією на одному|
| | | | | |оці нижче 0,5 і на |
| | | | | |другому оці нижче |
| | | | | |0,2 |
| | | | | |5. Катаракта |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|8 |Роботи у військовій |1 раз на рік |невропатолог |дослідження |1. Відсутність |
| |охороні, службах | |оториноларинголог|гостроти зору,|кінцівки кисті, |
| |спецзв'язку, апарата | |офтальмолог |загальний |стопи |
| |інкасації, | |хірург |аналіз сечі, |2. Захворювання |
| |банківських | |дерматолог |дослідження |периферичних судин |
| |структурах, інших | | |вестибулярного|(облітеруючий |
| |закладах та службах, | | |апарата, ГГТФ |ендартеріїт, |
| |яким дозволено | | | |варикозне |
| |носити вогнепальну | | | |розширення вен |
| |зброю та її | | | |тощо) |
| |застосовувати | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |периферичної |
| | | | | |нервової системи |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |захворювання шкіри,|
| | | | | |у тому числі |
| | | | | |мікози |
| | | | | |5. Гострота зору з |
| | | | | |корекцією нижче 0,5|
| | | | | |на одне око, нижче |
| | | | | |0,2 на друге або |
| | | | | |0,7 на одне око при|
| | | | | |відсутності зору на|
| | | | | |другому |
| | | | | |6. Стійке зниження |
| | | | | |слуху будь-якої |
| | | | | |етіології |
| | | | | |(сприйняття |
| | | | | |шепітної мови менше|
| | | | | |3 м) |
|-----+---------------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------|
|9 |Газорятувальна |1 раз на рік |оториноларинголог|Рентгенографія|1. Глаукома усіх |
| |служба, добровільні |(позачерговий|невропатолог |органів |стадій |
| |газорятувальні |медичний ог- |офтальмолог |грудної |2. Хронічні |
| |дружини, військові |ляд прово- |хірург |клітки, |захворювання |
| |частини і загони з |диться після |дерматолог |загальний |периферичної |
| |попередження |перенесеного | |аналіз сечі, |нервової системи з |
| |виникнення і |тяжкого | |дослідження |порушенням функції |
| |ліквідації відкритих |захворювання,| |вестибулярного|3. Виражені форми |
| |газових і нафтових |отруєння, | |апарата, ГГТФ,|вегетативно- |
| |фонтанів, військові |травми) | |сенсомоторні |судинної дистонії |
| |гірничі, | | |реакції, |4. Усі захворювання|
| |гірничорятувальні | | |увага, |серцево-судинної |
| |служби міністерств та| | |реакція на |системи, навіть за |
| |закладів, пожежна | | |об'єкт, що |наявності |
| |охорона | | |рухається, |компенсації |
| | | | |швидкість |5. Усі хронічні |
| | | | |переключення |захворювання |
| | | | |уваги, |органів дихання |
| | | | |емоційна |навіть без |
| | | | |стійкість та |порушення функції |
| | | | |відчуття |6. Хвороби зубів, |
| | | | |тривоги, |порожнини рота, |
| | | | |стійкість до |відсутність зубів, |
| | | | |дії стресів, |що заважає |
| | | | |орієнтація у |захоплюванню |
| | | | |просторі, |загубника, |
| | | | |утомлюваність,|наявність знімних |
| | | | |здатність |протезів, |
| | | | |приймати |альвеолярна |
| | | | |рішення в |піорея, стоматити, |
| | | | |екстремальних |періодонтит, |
| | | | |умовах |анкілози і |
| | | | | |контрактури щелепи,|
| | | | | |щелепний артрит |
| | | | | |7. Загальний |
| | | | | |фізичний |
| | | | | |недорозвиток та |
| | | | | |недорозвиток |
| | | | | |опорно-рухового |
| | | | | |апарата |
| | | | | |8. Деформація |
| | | | | |грудної клітки, що |
| | | | | |спричиняє порушення|
| | | | | |дихання та |
| | | | | |перешкоджає роботі |
| | | | | |у протигазах |