• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок від 21.05.2007 № 246
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ, Інформація, Картка, Перелік, Висновок, Список, Акт, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 21.05.2007
 • Номер: 246
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.
2. Обов'язково враховуються перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, додаткові протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів, що приведені в цьому Переліку.
3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться: дослідження крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.
4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія , за винятком пунктів цього додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія органів грудної клітки.
5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.
6. Речовини, які визначені в переліку значком "A", належать до алергенів, значком "К" - до канцерогенів, значком "П" - до подразнювальних, значком "Ф" - до тих, що володіють фіброгенною дією, значком "Н" - до тих, що мають наркотичний ефект. За необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними нормативами - Переліком промислових алергенів, затвердженим наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99, зареєстрованим в Мін'юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ України від 13.01.2006 за N 7, зареєстрованим у Мін'юсті 06.02.2006 за N 100/11974.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища| Періодичність | Фах лікарів, | Лабораторні, | Медичні |
| з/п | і трудового процесу | оглядів у |що беруть участь | функціональні та | протипоказання |
| | | закладі |у медичних оглядах| інші дослідження | (на доповнення |
| | | охорони | | | до загальних |
| | | здоров'я | | | медичних |
| | | | | | протипоказань) |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені |
| |азоту оксиди, азоту діоксид (у перерахунку на NO ), | | |крові, |субатрофічні |
| | 2 | | |ФЗД |зміни всіх |
| |ін.) | | | |відділів ВДШ |
| | | | | |2. Гіперпластичний |
| | | | | |ларингіт |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.2 |Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні |
| | А К | |невропатолог |крові, |захворювання |
| |ароматичні (формальдегід , ацетальдегід, акролеїн, | |дерматолог |ФЗД |бронхолегеневої |
| |бензальдегід, фталевий альдегід та ін.) | |онколог | |системи** |
| | | | | |2. Поширені |
| | | | | |дистрофічні |
| | | | | |розлади ВДШ |
| | | | | |3. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.3 |Альдегідів і кетонів галогенопохідні |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні |
| |(хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон і ін.) | |дерматолог |крові, |захворювання |
| | | |офтальмолог |ФЗД |шкіри |
| | | | | |2. Поширені |
| | | | | |дистрофічні |
| | | | | |розлади ВДШ |
| | | | | |3. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |переднього |
| | | | | |відрізка ока |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.4 |Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні|1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні |
| | А | |невропатолог |крові (за наявності|захворювання |
| |(діметилформамід, діметилацетамід, капролактам та | |дерматолог |алергенної дії), |нервової системи |
| |ін.) | |уролог |АЛТ*, АСТ*, |2. Хронічні |
| | | |офтальмолог |білірубін крові*, |рецидивні |
| | | | |ФЗД |захворювання |
| | | | |загальний аналіз |шкіри |
| | | | |сечі |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
| | | | | |4. Поширені |
| | | | | |дистрофічні |
| | | | | |розлади ВДШ |
| | | | | |5. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |6. Виражена |
| | | | | |вегетативно- |
| | | | | |судинна |
| | | | | |дисфункція з |
| | | | | |пароксизмальними |
| | | | | |станами |
| | | | | |7. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |гепатобіліарної |
| | | | | |системи |
| | | | | |8. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |сечовидільної |
| | | | | |системи |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.5 | А,К |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Алергічні |
| |Берилій та його сполуки | |дерматолог |крові, ФЗД, |захворювання |
| | | |офтальмолог |рентгенографія |2. Хронічні |
| | | |(при роботі з |грудної клітки |захворювання |
| | | |розчинними |(див. п. 3.1) |бронхолегеневої |
| | | |сполуками) | |системи |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |рецидивні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |шкіри |
| | | | | |4. Поширені |
| | | | | |дистрофічні |
| | | | | |розлади ВДШ |
| | | | | |5. Гіперпластичний |
| | | | | |ларингіт (при |
| | | | | |роботі з |
| | | | | |розчинними |
| | | | | |сполуками |
| | | | | |берилію) |
| | | | | |6. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |периферичного |
| | | | | |відрізка ока |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.6 | Ф Ф |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |рентгенографія |1. Поширені |
| |Бор і його сполуки (бору карбід , нітрит і ін.) | | |грудної клітки |дистрофічні |
| | | | |(див. п. 3.1, 3.4) |розлади ВДШ |
| | | | | |2. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.6.1 |Бороводні |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені |
| | | |дерматолог |крові, ФЗД, |дистрофічні |
| | | | |білірубін крові*, |розлади ВДШ |
| | | | |АЛТ*, АСТ* |2. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |гепатобіліарної |
| | | | | |системи |
|----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.7 |Галогени |
|----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.7.1 | А А |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД, |1. Поширені |
| |Хлор, бром , йод , сполуки з воднем, оксиди | |дерматолог |загальний аналіз |дистрофічні |
| | | |офтальмолог |крові |розлади ВДШ |
| | | | | |2. Алергічні |
| | | | | |захворювання ВДШ |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |рецидивні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |шкіри |
| | | | | |5. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |переднього |
| | | | | |відрізка ока |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.7.2 |Фтор і його неорганічні сполуки |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД, |1. Хронічний |
| | | |дерматолог |рентгенографія |субатрофічний і |
| | | |стоматолог |трубчастих кісток |атрофічний риніт. |
| | | |офтальмолог |при стажі більше 5 |Гіперпластичний |
| | | |невропатолог |років, 1 раз на 3 |ларингіт. Ерозія |
| | | |хірург |роки зі збереженням|слизової оболонки |
| | | | |усіх рентгенограм в|порожнини носа |
| | | | |архіві, |2. Хронічні |
| | | | |АЛТ*, |захворювання |
| | | | |білірубін* |центральної і |
| | | | | |периферичної |
| | | | | |нервової системи |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |рецидивні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |шкіри |
| | | | | |5. Захворювання |
| | | | | |порожнини рота |
| | | | | |6. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |переднього |
| | | | | |відрізка ока; |
| | | | | |катаракта |
| | | | | |7. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |кістково-м'язової |
| | | | | |системи з |
| | | | | |ураженням |
| | | | | |кісткової |
| | | | | |структури |
| | | | | |8. Хронічний |
| | | | | |гепатит |
| | | | | |9.Виразкова хвороба|
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.7.3 |Фосгени |1 раз на рік |оториноларинголог |ФЗД |1. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.8 |Гідразин і його похідні (фенілгідразін та ін.) |1 раз на рік |дерматолог |загальний аналіз |1. Хронічні |
| | | |невропатолог |крові |захворювання |
| | | |оториноларинголог |білірубін крові, |гепатобіліарної |
| | | | |АЛТ*, |системи * |
| | | | |визначення рівня |2. Хронічні |
| | | | |ксантуренової |рецидивні |
| | | | |кислоти |захворювання |
| | | | | |шкіри |
| | | | | |3. Вегетативні |
| | | | | |дисфункції |
| | | | | |4. Гіпертрофічні |
| | | | | |риніти та |
| | | | | |ларингіти |
| | | | | |5. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |центральної та |
| | | | | |периферичної |
| | | | | |нервової системи |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.9 |Залізо та його оксиди |1 раз на рік |дерматолог |% НТЗ (насичення |1. Порушення |
| | | |невропатолог |трансферину |вуглеводного |
| | | |ендокринолог |залізом), цукор у |обміну |
| | | |онколог |крові, білірубін |2. Хронічні |
| | | | |крові, АЛТ*, |захворювання |
| | | | |рентгенограма |гепатобіліарної |
| | | | |органів грудної |системи** |
| | | | |клітки (див. п. |3. Хронічні |
| | | | |3.5) |захворювання |
| | | | | |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |суглобів |
| | | | | |5. Гіпогонадизм |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.10 | К |1 раз на 2 роки|оторинолариголог |ФЗД, загальний |1. Поширені |
| |Кадмій і його сполуки | |невропатолог |аналіз крові, |дистрофічні |
| | | |стоматолог* |аналіз сечі, |розлади ВДШ |
| | | | |рентгенограма |2. Алергічні |
| | | | |органів грудної |захворювання |
| | | | |клітки (див. п. |3. Хронічні |
| | | | |3.4, 3.1), АЛТ*, |захворювання |
| | | | |АСТ* |бронхолегеневої |
| | | | | |системи** |
| | | | | |4. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |нирок |
| | | | | |5. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |гепатобіліарної |
| | | | | |системи |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.11 |Карбоніли металів: |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені |
| | А,К А | |дерматолог |крові, ФЗД, |дистрофічні |
| |нікелю , кобальту , заліза та ін. | | |рентгенограма |розлади ВДШ |
| | | | |органів грудної |2. Алергічні |
| | | | |клітки |захворювання |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |гепатобіліарної |
| | | | | |системи |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.12 |Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |ФЗД, загальний |1. Поширені |
| |метилетилкетон, ацетофенон та ін.) | |невропатолог |аналіз крові, |дистрофічні |
| | | | |ГГТФ* |захворювання ВДШ |
| | | | | |2. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |3. Токсикоманія |
| | | | | |4. Наркоманія |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.13 |Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Поширені |
| |масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, | |дерматолог |крові, |дистрофічні |
| |акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди | |офтальмолог |активність |розлади ВДШ, |
| |Кислот органічних галогенопохідні (хлороцтова, | | |холінестерази |2. Алергічні |
| |трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та | | | |захворювання |
| |ін.) та їх ангідриди | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |переднього |
| | | | | |відрізка ока |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.13.1 | А | 1 раз на рік |як у |загальний аналіз |1. Алергічні |
| |Кислота ізофталева | |п. 1.12 |крові, ФЗД |захворювання |
| | А | | | |2. Хронічні |
| |терефталева | | | |захворювання |
| |фталевий ангідрид та його похідні | | | |периферичної |
| | | | | |нервової системи |
| | | | | |3. Хронічні |
| | | | | |захворювання ВДШ, |
| | | | | |бронхіальна |
| | | | | |астма |
| | | | | |4. Розповсюджені |
| | | | | |захворювання усіх |
| | | | | |відділів ВДШ: |
| | | | | |гіперпластичний |
| | | | | |ларингіт |
| | | | | |5. Хронічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |переднього |
| | | | | |відрізка ока |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.14 | А |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні |
| |Кобальт та його неорганічні сполуки | |дерматолог |крові, |рецидивні, |
| | | | |рентгенографія |захворювання |
| | | | |органів грудної |органів дихання і |
| | | | |клітки (див. п. |шкіри |
| | | | |3.4, 3.1), ФЗД |2. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |3. Захворювання |
| | | | | |серцевого м'яза |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.14.1 |Ванадій |1 раз на рік |оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні |
| | | |дерматолог |крові, |рецидивні, |
| | | | |рентгенографія |захворювання |
| | | | |грудної клітки |органів дихання і |
| | | | |(див. п. 3.4, 3.1),|шкіри |
| | | | |ФЗД |2. Алергічні |
| | | | | |захворювання |
| | | | | |3. Захворювання |
| | | | | |серцевого м'яза |
|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|
|1.14.2 |Молібден, вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз |1. Хронічні |
| | | |дерматолог |крові, |рецидивні |
| | | | |рентгенографія |захворювання |
| | | | |органів грудної |органів дихання і |
| | | | |порожнини, ФЗД |шкіри |