• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури

Верховна Рада України  | Закон від 19.09.2019 № 113-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 42, ст.238)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 187-IX від 04.10.2019, ВВР, 2019, № 50, ст.352 № 1065-IX від 03.12.2020, ВВР, 2021, № 5, ст.38 № 1554-IX від 15.06.2021 № 2217-IX від 21.04.2022 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 1-р(ІІ)/2023 від 01.03.2023 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 8-р(II)/2023 від 13.09.2023 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) статтю 32 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"Переведення прокурорів відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом, що регулює їхній статус";
2) статтю 40 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"Особливості звільнення окремих категорій працівників з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, а також особливості застосування до них положень частини другої цієї статті, статей 42, 42-1, частин першої, другої і третьої статті 49-2, статті 74, частини третьої статті 121 цього Кодексу, встановлюються законом, що регулює їхній статус";
3) частину дев’яту статті 252 після слів "дисциплінарної відповідальності та звільнення" доповнити словами і цифрами "а також положення частин другої і третьої статті 49-4 цього Кодексу".
2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у розділі XI "Перехідні положення":
у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У разі неможливості закінчити досудове розслідування у таких провадженнях до спливу дворічного строку, а так само за наявності інших передбачених законом підстав питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування вирішується в установленому цим Кодексом порядку. Передача кримінальних проваджень до Державного бюро розслідувань здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Державне бюро розслідувань";
абзац четвертий доповнити словами "але не пізніше дня початку діяльності відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур";
доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
"20-4. Після початку діяльності відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур покладення повноважень на прокурорів цих органів прокуратури у кримінальних провадженнях здійснюється з дотриманням вимог законодавства та особливостей, визначених Генеральним прокурором";
2) у тексті Кодексу слова "Генеральна прокуратура України", "регіональна прокуратура" і "місцева прокуратура" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "Офіс Генерального прокурора", "обласна прокуратура" і "окружна прокуратура" у відповідному відмінку і числі.
3. Розділ VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити пунктом 2 такого змісту:
"2. Тимчасово, до 1 вересня 2021 року, рішення кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур, прийняті за результатами дисциплінарних проваджень, можуть бути оскаржені прокурорами у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження актів, дій або бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів".
4. У Законі України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 456; 2018 р., № 20, ст. 189):
1) пункт 5 частини п’ятої статті 7-1 викласти в такій редакції:
"5) Офісом Генерального прокурора";
2) у пункті 7 частини п’ятої статті 7-2 слово "регіональною" замінити словом "обласною".
5. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
1) у пункті 2 частини першої статті 8 слова "Генеральною прокуратурою України" замінити словами "Офісом Генерального прокурора";
2) у частині другій статті 9-1 слова "регіональних прокуратур" замінити словами "обласних прокуратур";
у частині першій слова "регіональних", "Генеральної прокуратури України" і "регіональної" замінити відповідно словами "обласних", "Офісу Генерального прокурора" і "обласної";
у частині другій слово "місцевої" замінити словом "окружної".
6. У пункті 3 частини другої статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 38; 2003 р., № 45, ст. 357) слова "Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України" замінити словами "Верховним Судом, Офісом Генерального прокурора".
7. У частинах п’ятій і шостій статті 20 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 2013 р., № 21, ст. 208; 2015 р., № 2-3, ст. 12) слово "регіональної" замінити словом "обласної".
8. Статтю 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) доповнити частиною десятою такого змісту:
"Надання пільг, передбачених пунктом 13 частини першої цієї статті, відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом для окремих категорій працівників".
9. У тексті Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62 із наступними змінами) слова "Генеральна прокуратура України" в усіх відмінках замінити словами "Офіс Генерального прокурора" у відповідному відмінку.
10. Частину дев’яту статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 39, ст. 375; 2016 р., № 4, ст. 44) після слів "дисциплінарної відповідальності та звільнення" доповнити словами і цифрами "а також положення частин третьої і четвертої статті 22 цього Закону".
11. У частині третій статті 10 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225) слова "Генеральною прокуратурою України" замінити словами "Офісом Генерального прокурора".
12. В абзаці першому частини першої статті 31 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 21, ст. 208; 2015 р., № 2-3, ст. 12; 2017 р., № 7-8, ст. 50) слово "регіональної" замінити словом "обласної".
13. У пункті 40 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208, № 45, ст. 357) слова "Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України" замінити словами "Верховним Судом, Офісом Генерального прокурора".
14. В абзаці другому частини третьої статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540; 2014 р., № 34, ст. 1166) слова "Верховний Суд України" і "Генеральна прокуратура України" замінити відповідно словами "Верховний Суд" і "Офіс Генерального прокурора".
15. У статті 20 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255) слова "Генеральна прокуратура України" замінити словами "Офіс Генерального прокурора".
16. Розділ V "Прикінцеві положення" Закону України "Про професійний розвиток працівників" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 39, ст. 462; 2013 р., № 24, ст. 243; 2018 р., № 46, ст. 371) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Положення цього Закону не поширюються на проведення атестації прокурорів, що здійснюється відповідно до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
17. У пункті 77 частини першої статті 14 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890) слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора".
18. У частині другій статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892) слова "Генеральною прокуратурою України" замінити словами "Офісом Генерального прокурора".
19. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2017 р., № 12, ст. 134):
1) в абзаці другому частини першої статті 19 слова "Генеральній прокуратурі України" замінити словами "Офісі Генерального прокурора";
2) частину першу статті 56 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
"У разі якщо призначення особи на посаду прокурора відбувається відповідно до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначеної особи на посаду прокурора. У разі якщо така особа не пройде спеціальної перевірки або не надасть згоди на проведення спеціальної перевірки, вона підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора".
20. В абзаці третьому частини четвертої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057) слова "Генеральну прокуратуру України" замінити словами "Офіс Генерального прокурора".
21. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст.12 із наступними змінами):
1) у частині третій статті 6 слова "регіональних та місцевих" замінити словами "обласних та окружних";
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) Офіс Генерального прокурора";
у пункті 2 слово "регіональні" замінити словом "обласні";
у пункті 3 слово "місцеві" замінити словом "окружні";
пункт 4 виключити;
частини другу і четверту викласти в такій редакції:
"2. У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласної прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури.
Перелік, утворення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатного розпису здійснюються Генеральним прокурором";
"4. Офіс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та окружних прокуратур, обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури";
у назві слова "Генеральна прокуратура України" замінити словами "Офіс Генерального прокурора";
частини першу і другу викласти в такій редакції:
"1. Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування, визначає єдиний порядок формування звітності про стан кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального прокурора.
2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших заступників та заступників, а також заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
у частині третій слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";
частину четверту виключити;
в абзаці першому частини п’ятої слова "У Генеральній прокуратурі України" замінити словами "В Офісі Генерального прокурора";
у частині другій слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується у службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або у службових приміщеннях Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури)";
у частині шостій слова "Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури" замінити словами "Офісу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури";
у частині сьомій слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";
у пункті 7 частини восьмої слова "Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України" замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження";
у частині першій:
пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:
"2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частині виконання конституційних функцій";
"4) у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування такої особи на посаді прокурора";
у пункті 5 слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";
у пункті 6 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів" замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження", а слова "у Генеральній прокуратурі України" - словами "в Офісі Генерального прокурора";
пункт 7 доповнити словами "у тому числі щодо електронного документообігу";
доповнити пунктами 7-1, 7-2 і 7-3 такого змісту:
"7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури;
7-2) затверджує положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів та систему оцінювання якості роботи прокурорів;
7-3) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів";
у пункті 8 слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";
доповнити пунктом 9-2 такого змісту:
"9-2) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади";
у частині другій:
абзаци другий і третій виключити;
в абзаці четвертому слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора на наступний робочий день після їх підписання";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня оприлюднення";
6) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Обласні прокуратури
1. У системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура.
2. Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників.
3. У структурі обласної прокуратури утворюються підрозділи - управління та відділи.
4. Утворення, перелік, територіальна юрисдикція, реорганізація та ліквідація обласних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису здійснюються Генеральним прокурором";
у назві слово "регіональної" замінити словом "обласної";
у частині першій:
в абзаці першому, пунктах 1, 2, 4 та 6 слово "регіональної" в усіх відмінках замінити словом "обласної" у відповідному відмінку;
у пункті 3 слова "регіональних та місцевих" замінити словами "обласних та окружних";
у пункті 5 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів" і "регіональній" замінити відповідно словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" і "обласній";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування його на посаді прокурора";
у частинах другій і третій слово "регіональної" замінити словом "обласної";
у назві слово "Місцеві" замінити словом "Окружні";
частину першу викласти в такій редакції:
"1. У системі прокуратури України діють окружні прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та ліквідація окружних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису здійснюються Генеральним прокурором";
у частині другій слова "Місцеву" і "місцевої" замінити відповідно словами "Окружну" і "окружної";
у частині третій слово "місцевої" замінити словом "окружної";
у назві, в абзаці першому та пунктах 1, 2, 4 частини першої, частинах другій і третій слово "місцевої" в усіх відмінках замінити словом "окружної" у відповідному відмінку;
у пункті 3 частини першої слова "Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів" і "місцевій" замінити відповідно словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" і "окружній";
10) частину першу статті 14 доповнити словами і цифрами "зокрема загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб";
11) у частині першій статті 15:
пункт 4 виключити;
пункти 5-19 викласти в такій редакції:
"5) керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора;
6) заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора);
7) прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора);
8) керівник обласної прокуратури;
9) перший заступник керівника обласної прокуратури;
10) заступник керівника обласної прокуратури;
11) керівник підрозділу обласної прокуратури;
12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури;
13) прокурор обласної прокуратури;
14) керівник окружної прокуратури;
15) перший заступник керівника окружної прокуратури;
16) заступник керівника окружної прокуратури;
17) керівник підрозділу окружної прокуратури;
18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури;
19) прокурор окружної прокуратури";
12) у частині третій статті 16 слова "цим Законом" замінити словом "законом";
у частині другій:
слова "регіональної", "місцевих" і "місцевої" замінити відповідно словами "обласної", "окружних" і "окружної";
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"У разі створення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) порядок видання письмових наказів адміністративного характеру в межах таких прокуратур визначається Генеральним прокурором";
у частині третій:
слова "місцевої", "регіональної" і "Генеральної прокуратури України" замінити відповідно словами "окружної", "обласної" і "Офісу Генерального прокурора";
доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
"У разі утворення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) прокурори вищого рівня в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором";
14) у частині четвертій статті 18 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів" замінити словами "відповідному органі, що здійснює дисциплінарне провадження";
15) в абзаці другому частини п’ятої статті 19 слова "Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих" замінити словами "Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних";
16) в абзаці третьому частини третьої статті 23 слова "Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури" замінити словами "Офісу Генерального прокурора або обласної прокуратури";
у частинах першій і третій слова "регіональних" і "місцевих" замінити відповідно словами "обласних" і "окружних";
у частинах четвертій і п’ятій слова "Верховним Судом України" і "регіональних" замінити відповідно словами "Верховним Судом" і "обласних";
у частині шостій слова "Верховним Судом України" замінити словами "Верховним Судом";
18) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
"2. Генеральний прокурор, керівники відповідних прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Основною формою координації є проведення координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів, на яких заслуховується інформація щодо їхньої діяльності у сфері протидії злочинності. Рішення координаційної наради є обов’язковим до виконання всіма зазначеними в ньому правоохоронними органами. Порядок та інші форми координації затверджуються наказом Генерального прокурора";
в абзаці першому частини першої слово "місцевої" замінити словом "окружної";
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою.
3. Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
частину четверту виключити;
у назві слова "місцевої прокуратури" виключити;
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 цього Закону";
у частині другій слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження";
у назві слово "місцевої" замінити словом "окружної";
у частині першій:
у пунктах 1-3, 5-7, 9-11 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
у пункті 11 слово "місцевої" замінити словом "окружної";
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Подання документів кандидатом на посаду прокурора";
у частині першій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків";
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"12) декларацію доброчесності і родинних зв’язків".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим;
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються особи, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора";
23) у частинах другій - шостій, дев’ятій і десятій статті 31 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
24) у статті 32 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
у частині другій слово "місцевої" замінити словом "окружної";
у частинах третій, п’ятій - сьомій слова "Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
26) у частинах першій, третій - п’ятій статті 34 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
27) у частині першій статті 35 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження";
28) у частині першій статті 37 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" замінити словами "Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження";
29) у частині першій статті 38 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів" замінити словами "відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження";
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Адміністративними посадами в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах (крім посад, зазначених у частині третій цієї статті) є посади:
1) Генерального прокурора;
2) першого заступника Генерального прокурора;
3) заступника Генерального прокурора;
4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
6) керівника обласної прокуратури;
7) першого заступника керівника обласної прокуратури;
8) заступника керівника обласної прокуратури;
9) керівника підрозділу обласної прокуратури;
10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури;
11) керівника окружної прокуратури;
12) першого заступника керівника окружної прокуратури;
13) заступника керівника окружної прокуратури;
14) керівника підрозділу окружної прокуратури;
15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури";
частину другу виключити;
у частині четвертій:
в абзацах другому і третьому слова "регіональної" та "місцевої" замінити відповідно словами "обласної" та "окружної";
абзац п’ятий виключити;
у частині сьомій слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження";
доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. На адміністративні посади в органі прокуратури, які не передбачають здійснення функцій прокуратури, визначених статтею 2 цього Закону, можуть призначатися особи, які не мають статусу прокурора";
31) пункт 1 частини третьої статті 40 викласти в такій редакції:
"1) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років";
32) частини першу і третю статті 41 викласти в такій редакції:
"1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 2-10 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором з таких підстав:
1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;
2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону);
3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади;
4) наявність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 11-15 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється керівником обласної прокуратури в окружних прокуратурах, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури, з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті.
Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звільнення з таких адміністративних посад здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону";
"3. Наявність підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором, з дотриманням гарантій особи щодо повідомлень, отримання копій документів, які стали підставою для перевірки, участі у засіданні та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та відводів, отримання копії відповідного рішення";
у пункті 2 частини першої слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження";
частину четверту виключити;
34) частину четверту статті 43 виключити;
35) у частині першій статті 44 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів" замінити словами "відповідним органом";
в абзаці першому частини першої, частині третій слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів" у відповідному відмінку;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Рекомендований зразок дисциплінарної скарги розміщується на вебсайті Офісу Генерального прокурора";
у частині першій, абзаці першому і пункті 5 частини другої, абзаці першому частини третьої, частині четвертій, абзацах першому - третьому частини п’ятої, частинах шостій - восьмій, абзаці першому частини дев’ятої, частинах десятій і одинадцятій слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
в абзаці третьому частини п’ятої слова "регіональної, місцевої" замінити словами "обласної, окружної";
38) у частинах першій і другій, абзаці п’ятому частини третьої, частинах четвертій - шостій статті 47 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
39) у назві, частинах першій, другій і п’ятій, абзаці першому і пункті 3 частини шостої, частинах сьомій - дев’ятій статті 48 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження" у відповідному відмінку;
у частині третій:
в абзаці першому слова "за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" виключити;
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) після закінчення половини строку, визначеного у разі накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті";
в абзаці першому частини четвертої слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення" замінити словами "може бути прийнято рішення";
частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
"5. У разі якщо за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора встановлено обставини, які свідчать про порушення прокурором вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник ініціює перед Вищою радою правосуддя розгляд відповідного питання.
6. У разі якщо відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, за результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який обіймає адміністративну посаду, встановив неналежне виконання ним посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади, орган, що здійснює дисциплінарне провадження, у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади";
абзац одинадцятий частини першої виключити;
у частині другій:
пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1) Генеральний прокурор - стосовно прокурорів Офісу Генерального прокурора;
2) керівник обласної прокуратури - стосовно прокурорів відповідної обласної прокуратури та прокурорів окружних прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури";
пункт 3 виключити;
у пункті 4 частини третьої слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. На звільнення прокурорів з посади з підстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цієї статті, не поширюються положення законодавства щодо пропозиції іншої роботи та переведення на іншу роботу при звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, щодо строків попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, щодо збереження місця роботи на період щорічної відпустки та на період відрядження";
42) у частині другій статті 52 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження";
43) частину другу статті 54 викласти в такій редакції:
"2. Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав Генерального прокурора винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", після набрання таким рішенням законної сили повідомляє про це відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який вносить подання про звільнення Генерального прокурора з посади Президенту України";
44) в абзаці першому частини першої статті 55 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів";
45) у частині другій статті 56 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, яка" замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який";
46) у статті 57 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів";
47) у частині першій статті 59:
в абзаці першому слова "за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" виключити;
у пункті 3 слово "конкурс" замінити словом "добір";
48) в абзаці першому частини першої статті 60 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження";
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Повноваження прокурора, крім Генерального прокурора, у зв’язку з рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора припиняються";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) з дня, наступного за днем набуття статусу остаточного рішенням органу, до якого було оскаржено рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, - якщо рішення було оскаржено, але скарга відхилена";
у частині третій слова "Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів" замінити словами "відповідний орган, який притягнув прокурора до дисциплінарної відповідальності";
50) у частині першій, абзаці першому частини другої, частині третій статті 62 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів" у відповідному відмінку;
у частині першій слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів";
в абзаці першому частини другої слова "частиною четвертою статті 42 цього Закону та" виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора";
52) у пункті 1 частини першої статті 64 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження";
53) у пунктах 3 і 5 частини другої статті 67 слова "Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" замінити словами "відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження";
у частині першій:
у пункті 1 слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";
у пункті 2 слова "регіональних" і "регіональної" замінити відповідно словами "обласних" і "обласної";
у пункті 3 слова "місцевих" і "місцевої" замінити відповідно словами "окружних" і "окружної";
у частині другій:
у пункті 1 слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";
у пункті 2 слово "регіональних" замінити словом "обласних";
у пункті 3 слово "місцевих" замінити словом "окружних";
частину четверту виключити;