• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про гастрольні заходи в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 10.07.2003 № 1115-IV
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про гастрольні заходи в Україні
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 7, ст.56)( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 Законами № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62 № 2165-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.404 № 2310-IX від 19.06.2022 № 2811-IX від 01.12.2022 )
Цей Закон визначає загальні засади організації гастрольних заходів в Україні.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів, проводяться з метою отримання доходів;
гастролери - заклади, підприємства і організації культури, творчі колективи, окремі виконавці, які здійснюють гастрольні заходи на території України;
організатори гастрольних заходів - суб'єкти господарювання, що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність;
учасник гастрольного заходу - фізична особа, яка бере участь у публічному виступі перед глядачами під час гастрольного заходу або бере чи брала участь у його створенні як автор аудіовізуальних творів, сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер тощо;
( Частину першу статті 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2165-VIII від 05.10.2017 )
благодійні гастрольні заходи - добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, окремих виконавців, що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.
Благодійними вважаються також гастрольні заходи, весь дохід від яких, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу, спрямовується на благодійництво згідно із законом;
стаціонарний сценічний майданчик - сценічний майданчик, який належить закладу, підприємству чи організації культури, творчому колективу, виконавцю на правах власності або регулярно використовується ним не менше одного року на підставі інших цивільно-правових угод.
Стаття 2. Організація гастрольних заходів
Гастролі проводяться на підставі договорів, укладених відповідно до закону.
Порядок організації і проведення гастрольних заходів визначається Кабінетом Міністрів України.
Організатори гастрольних заходів несуть відповідальність за дотримання положень цього Закону та інших законодавчих актів України, у тому числі законодавства України про авторські і суміжні права.
( Частина третя статті 2 в редакції Закону № 2165-VIII від 05.10.2017 )
Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, формує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
( Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012 )
Здійснення гастрольного заходу на території України із запланованим використанням об’єктів авторського права та/або суміжних прав допускається на підставі укладеного організатором гастрольного заходу договору, яким визначено умови сплати винагороди за публічне виконання відповідних об’єктів під час гастрольного заходу.
( Статтю 2 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 2811-IX від 01.12.2022 )
Стаття 3. Обмеження при проведенні гастрольних заходів
При проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.
Не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.
Не допускається проведення гастрольних заходів, що пропагують порнографію, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.
Забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
Особливості проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, встановлюються цим Законом.
( Стаття 3 в редакції Закону № 2165-VIII від 05.10.2017 )
Стаття 3-1. Особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора
Забороняється організація та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці (співаки), які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, крім учасників, які включені до Переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України, у порядку, визначеному частиною другою статті 15 Закону України "Про культуру".
( Статтю 3-1 доповнено новою частиною першою згідно із Законом № 2310-IX від 19.06.2022 )
У разі якщо учасником запланованого гастрольного заходу є громадянин держави-агресора, організатор гастрольного заходу не пізніше ніж за 30 днів до дня його проведення подає до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.
При цьому організатор гастрольного заходу має надати Службі безпеки України достовірну інформацію про ім’я та прізвище учасника гастрольного заходу, зазначені у його документі для в’їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, що характеризує його творчу діяльність.
Служба безпеки України протягом 10 днів з дня одержання запиту розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.
Після отримання відповіді Служби безпеки України про відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході організатор гастрольного заходу укладає договір із відповідним учасником гастрольного заходу.
При укладанні договору організатор гастрольного заходу має враховувати, що законні підстави для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході можуть з’явитися після надання Службою безпеки України відповіді на відповідний запит.
( Розділ I доповнено статтею 3-1 згідно із Законом № 2165-VIII від 05.10.2017 )
( Розділ II виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
Розділ III
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНИХ ГАСТРОЛЕРІВ
Стаття 8. Порядок формування коштів для підтримки вітчизняних гастролерів
Підтримка вітчизняних гастролерів здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України і місцевих бюджетів.
( Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )( Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )( Статтю 9 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 10. Відповідальність за порушення цього Закону
Особи, які порушили вимоги цього Закону, несуть відповідальність згідно із законодавством.
Організатор гастрольного заходу, який порушив вимоги статей 3 і 3- 1 цього Закону, несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних заробітних плат.
Порядок накладення штрафів за порушення вимог статей 3 і 3- 1 цього Закону затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і має відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010; в редакції Закону № 2165-VIII від 05.10.2017 )
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів у зв'язку з прийняттям цього Закону.
( Пункт 4 розділу V втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010 )

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
10 липня 2003 року
№ 1115-IV