• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 15.01.2004 № 35
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 15.01.2004
 • Номер: 35
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 15.01.2004
 • Номер: 35
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 січня 2004 р. N 35
Київ
Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів
Відповідно до статті 2 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні"
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок організації та проведення гастрольних заходів (додається).
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2004 р. N 35
ПОРЯДОК
організації та проведення гастрольних заходів
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення гастрольних заходів на території України.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про гастрольні заходи в Україні".
3. Гастрольні заходи проводяться організаторами на підставі договорів, укладених відповідно до закону з гастролерами, власниками (уповноваженими ними органами чи особами) стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами, установами та організаціями.
Координацію діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням гастрольних заходів на відповідній території, здійснюють Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, відділи культури районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій.
4. З метою забезпечення доступності для населення усіх видів послуг у сфері культури, упорядкування організації та проведення гастрольних заходів Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій ведуть облік гастрольних заходів, що проводяться на відповідній території, шляхом внесення їх до банку даних гастрольних заходів (далі - орган, що веде облік).
5. Для внесення гастрольного заходу до банку даних організатор не пізніше ніж за 10 днів у разі проведення заходу, розрахованого на аудиторію до 1000 глядачів, і не пізніше ніж за місяць у разі проведення заходу, розрахованого на аудиторію більше ніж 1000 глядачів, подає відповідному органу, що веде облік, заявку на проведення гастрольного заходу, в якій зазначаються адреса (місцезнаходження) організатора гастрольного заходу, назва, час і місце його проведення.
До заявки додаються:
копії статутних документів (для юридичних осіб) та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку;
програма гастрольного заходу з визначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо), формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід, переліку виконавців і творів.
6. Орган, що веде облік, протягом трьох днів після подання відповідно до пункту 5 цього Порядку заявки видає організатору свідоцтво про проведення гастрольного заходу за формою, що затверджується Мінкультури.
Проведення гастрольних заходів без свідоцтва не дозволяється.
7. У видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу може бути відмовлено у разі, коли:
статутними документами організатора гастрольного заходу не передбачено провадження діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням гастрольних заходів;
заявка не відповідає вимогам пункту 5 цього Порядку або містить завідомо неправдиву інформацію;
гастрольний захід проводиться з порушенням вимог, установлених Законом України "Про гастрольні заходи в Україні" та іншими актами законодавства, щодо заборони пропаганди порнографії, культу насильства і жорстокості, виробництва та вживання наркотиків і психотропних речовин.
Відмова у видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу може бути оскаржена в установленому порядку.
8. Порядок оформлення та видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу визначається Мінкультури.
9. У разі втрати свідоцтва про проведення гастрольного заходу організаторові заходу за письмовим зверненням видається його дублікат.
10. Мінкультури на підставі відомостей, що подаються Міністерством культури Автономної Республіки Крим, Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управліннями культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.
Порядок подання Міністерством культури Автономної Республіки Крим, Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управліннями культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій відомостей для ведення Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, визначається Мінкультури.
11. У рекламних матеріалах щодо проведення гастрольного заходу в обов'язковому порядку зазначаються найменування організатора заходу, його номер телефону та адреса (місцезнаходження), ім'я (назва) гастролерів, а також надаються відомості про використання фонограм та інша інформація з дотриманням вимог законодавства про рекламу та захист прав споживачів.
12. Гастрольні заходи проводяться на стаціонарних сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень і територій, норм готовності засобів пожежогасіння, а також охорони громадського порядку під час проведення гастрольного заходу та дотримання інших вимог щодо безпеки учасників і глядачів гастрольного заходу.
13. Організатори гастрольних заходів, гастролери, підприємства, установи та організації, залучені до організації та проведення гастрольних заходів, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог законодавства про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів.
14. При проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, пропаганди війни, тероризму та екстремізму.
15. Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій подають Мінкультури до 10 числа місяця, що настає за звітним, узагальнену інформацію про проведення гастрольних заходів на відповідній території в установленому ним порядку.
16. Контроль за організацією та проведенням гастрольних заходів здійснюють органи виконавчої влади в межах своїх повноважень відповідно до законодавства.