Про реструктуризацію боргових зобовязань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України. Закон від 20.04.2000 №1697-III

Верховна Рада України Закон від 20.04.2000 №1697-III
Остання редакція від 22.05.2008. Визнання неконституційними окремих положень (рішення від 22.05.2008 N 10-рп/2008 /v010p710-08/)
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.248 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 ) ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )
Стаття 1. Реструктуризується заборгованість Кабінету Міністрів України перед Національним банком України за кредитами Національного банку України, отриманими для фінансування дефіциту Державного бюджету України у 1994-1996 роках, а саме:
заборгованість за відстроченими кредитами, наданими за рахунок кредитної емісії Національного банку України у національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 3 438 565 585 гривень, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її починаючи з 2010 року до 2035 року щоквартально рівними частками із здійсненням плати на рівні 5 відсотків річних за її обслуговування;
( Дію абзацу третього частини першої статті 1 зупинено на 2008 рік в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - пункт про зупинення дії визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )
( Дію абзацу третього частини першої статті 1 зупинено на 2007 рік в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )
( Дію абзацу третього частини першої статті 1 зупинено на 2006 рік в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 )( Дію абзацу третього частини першої статті 1 зупинено на 2005 рікв частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами,одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України віноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із ЗаконамиN 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від25.03.2005 ) ( Дію абзацу третього частини першої статті 1зупинено в частині погашення заборгованості за відстроченимикредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджетуУкраїни в іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно ізЗаконом N 1344-IV від 27.11.2003 ) ( Дію абзацутретього частини першої статті 1 зупинено в частині погашеннязаборгованості за відстроченими кредитами, одержаними дляфінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземнійвалюті, починаючи з 2002 року згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу третього частини першоїстатті 1 зупинено на 2002 рік в частині погашення заборгованостіза відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіцитуДержавного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 )
заборгованість за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 1 183 911 897 доларів США, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її щоквартально рівними частками починаючи з 2002 року до 2009 року, тобто в межах кінцевого строку погашення Україною кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями.
Нараховані відсотки за користування кредитом, які за станом на 1 січня 1999 року становили 133 209 171 доларів США, підлягають віднесенню на внутрішній державний борг України та погашенню разом з погашенням основної суми боргу.
Стаття 2. Дозволити Національному банку України нараховані та несплачені проценти за кредитами, наданими Міністерству фінансів України в національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становили 6 300 181 986 гривень та обліковуються поза балансом, списати із позабалансового рахунку Національного банку України.
( Дію статті 3 зупинено на 2008 рік згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - пункт про зупинення дії визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )
( Дію статті 3 зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 )
( Дію статті 3 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 )
( Дію статті 3 зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Дію статті 3 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 )( Дію статті 3 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002 ) ( Дію статті 3 зупинено на 2002 рікзгідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) ( Діюстатті 3 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 )
Стаття 3. Національному банку України до 2010 року забезпечити формування резерву для відшкодування можливих втрат, пов'язаних з погашенням Кабінетом Міністрів України відстроченої заборгованості за отриманими ним кредитами, у розмірі не менше 20 відсотків від загальної суми відстроченої заборгованості за одержаними в національній валюті кредитами. Формування резерву здійснювати щорічно в рівномірних сумах.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Закону України "Про структуру державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 11, ст. 90).
3. У статті 17 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" слова та цифри "в сумі 25 710 517,1 тис. гривень" замінити словами та цифрами "в сумі 29 278 315,3 тис. гривень та в сумі 1 317 121 068 доларів США".
4. Кабінету Міністрів України щорічно передбачати в проекті Закону України про Державний бюджет України кошти, необхідні для погашення заборгованості перед Національним банком України, у розмірі та порядку, визначених у статті 1 цього Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1697-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України
Стаття 1. Реструктуризується заборгованість Кабінету Міністрів України перед Національним банком України за кредитами Національного банку України, отриманими для фінансування дефіциту Державного бюджету України у 1994-1996 роках, а саме:
заборгованість за відстроченими кредитами, наданими за рахунок кредитної емісії Національного банку України у національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 3 438 565 585 гривень, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її починаючи з 2010 року до 2035 року щоквартально рівними частками із здійсненням плати на рівні 5 відсотків річних за її обслуговування;
заборгованість за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 1 183 911 897 доларів США, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її щоквартально рівними частками починаючи з 2002 року до 2009 року, тобто в межах кінцевого строку погашення Україною кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями.
Нараховані відсотки за користування кредитом, які за станом на 1 січня 1999 року становили 133 209 171 доларів США, підлягають віднесенню на внутрішній державний борг України та погашенню разом з погашенням основної суми боргу.
Стаття 2. Дозволити Національному банку України нараховані та несплачені проценти за кредитами, наданими Міністерству фінансів України в національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становили 6 300 181 986 гривень та обліковуються поза балансом, списати із позабалансового рахунку Національного банку України.
Стаття 3. Національному банку України до 2010 року забезпечити формування резерву для відшкодування можливих втрат, пов'язаних з погашенням Кабінетом Міністрів України відстроченої заборгованості за отриманими ним кредитами, у розмірі не менше 20 відсотків від загальної суми відстроченої заборгованості за одержаними в національній валюті кредитами. Формування резерву здійснювати щорічно в рівномірних сумах.
Стаття 4. Прикінцеві положення

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!