Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію). Закон від 11.07.1996 №313/96-ВР

Верховна Рада України Закон від 11.07.1996 №313/96-ВР
Увага! Не остання редакція від 10.01.2009. Внесення змін (закон від 25.12.2008 N 797-VI /797-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.07.1996

Номер 313/96-ВР

Статус Не діє

Редакції
01.01.2011 втрата чинності (кодекс україни від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/) 01.07.2010 внесення змін (закон від 20.05.2010 N 2275-VI /2275-17/) 16.06.2010 внесення змін (закон від 20.05.2010 N 2275-VI /2275-17/) 01.01.2010 внесення змін (закон від 21.05.2009 N 1391-VI /1391-17/) 01.11.2009 внесення змін (закон від 31.03.2009 N 1202-VI /1202-17/) 01.07.2009 внесення змін (закон від 23.06.2009 N 1534-VI /1534-17/) 10.01.2009 внесення змін (закон від 25.12.2008 N 797-VI /797-17/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 30.11.2006 N 398-V /398-16/) 29.03.2007 внесення змін (закон від 30.11.2006 N 398-V /398-16/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3502-IV /3502-15/) 19.05.2005 внесення змін (закон від 17.05.2005 N 2565-IV /2565-15/) 31.03.2005 внесення змін (закон від 25.03.2005 N 2505-IV /2505-15/) 01.07.2003 внесення змін (закон від 22.05.2003 N 849-IV /849-15/) 01.01.2003 внесення змін (закон від 24.10.2002 N 195-IV /195-15/) 01.07.2001 внесення змін (закон від 05.04.2001 N 2371-III /2371-14/) 01.10.2000 внесення змін (закон від 21.09.2000 N 1962-III /1962-14/) 13.06.2000 внесення змін (закон від 13.06.2000 N 1813-III /1813-14/) 06.04.2000 внесення змін (закон від 06.04.2000 N 1648-III /1648-14/) 23.03.2000 внесення змін (закон від 23.03.2000 N 1581-III /1581-14/) 16.03.2000 внесення змін (закон від 02.03.2000 N 1521-III /1521-14/) 12.01.2000 внесення змін (закон від 21.12.1999 N 1331-XIV /1331-14/) 04.11.1999 внесення змін (закон від 04.11.1999 N 1214-XIV /1214-14/) 10.08.1999 внесення змін (закон від 15.07.1999 N 964-XIV /964-14/) 10.08.1999 внесення змін (закон від 14.07.1999 N 969-XIV /969-14/) 15.07.1999 внесення змін (закон від 05.05.1999 N 620-XIV /620-14/) 06.01.1999 внесення змін (закон від 11.12.1998 N 311-XIV /311-14/) 20.11.1998 внесення змін (закон від 20.11.1998 N 276-XIV /276-14/) 23.12.1997 внесення змін (закон від 23.12.1997 N 767/97-ВР /767/97-ВР/) 11.07.1996 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 767/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 82 ) ( Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 276-XIV від 20.11.98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327 N 311-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34 N 620-XIV від 05.05.99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241 N 969-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350 N 964-XIV від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346 N 1214-XIV від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464 - набуває чинності з 01.01.2000 N 1331-XIV від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30 N 1521-III від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 19, ст. 145 N 1581-III від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст. 181 N 1648-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст. 214 N 1813-III від 13.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст. 320 N 1962-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 43, ст. 372 N 2371-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст. 125 N 195-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст. 365 - набирає чинності з 01.01.2003 року N 849-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2565-IV від 17.05.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.304 ) ( Зміни по Закону N 3502-IV від 23.02.2006 будуть внесені після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку підприємств, які мають право виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек, і правил зберігання та реалізації таких бензинів у роздрібній мережі )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 398-V від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31 N 797-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.246 )
1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):
-----------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного
за УКТ ЗЕД | згідно з |збору у твердих
( 2371а-14 ) | УКТ ЗЕД |ставках з одиниці
| |товару (продук-
| |ції) або у від-
| |сотках до обороту
------------------------------------------------
2203 00 Пиво із солоду 0,31 грн. за 1 л
(солодове)
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних 12 євро за
процесів 1000 кг
переробки
2710 11 15 00 для хімічних 12 євро
перетворень у за 1000 кг
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 11 11 00
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит 12 євро за 1000
кг
2710 11 25 00 інші спеціальні 20 євро за
бензини 1000 кг
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини 20 євро за
авіаційні 1000 кг
2710 11 70 00 паливо для 20 євро за
реактивних 1000 кг
двигунів
2710 11 90 00 інші легкі 20 євро за
дистиляти 1000 кг
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних 20 євро за
процесів 1000 кг
переробки
2710 19 15 00 для хімічних 12 євро за
перетворень у 1000 кг
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 19 11 00
гас:
2710 19 21 00 паливо для 12 євро за
реактивних 1000 кг
двигунів
2710 19 25 00 інший гас 20 євро за
1000 кг
2710 19 29 00 інші середні 20 євро за
дистиляти 1000 кг
бензини моторні,
з вмістом свинцю
0,013 г/л або
менше:
2710 11 41 11 сумішеві, з 110 євро за
2710 11 41 31 вмістом не менш 1000 кг
2710 11 41 91 як 5 мас. %
2710 11 45 11 високооктанової
2710 11 49 11 кисневмісної
добавки або етил-
трет-бутилового
ефіру або їх
суміші:
А-76 Ек, А-80 Ек,
А-92 Ек, АІ-93 Ек,
А-95 Ек, А-98 Ек
А-98 Ек
2710 11 41 19 А-72, А-76, 110 євро за
2710 11 41 39 А-80, А-90, А-91, 1000 кг
2710 11 41 99 А-92, АІ-93,
2710 11 45 99 А-95, А-96, А-98
2710 11 49 99 та бензини
моторні інших
марок
2710 11 51 00 бензини моторні, 110 євро за
2710 11 59 00 з вмістом свинцю 1000 кг
більш як
0,013 г/л:
А-72, А-76, А-80,
А-90, А-91, А-92,
АІ-93, А-95, А-96,
А-98 та бензини
моторні інших
марок
2710 19 31 Важкі дистиляти з вмістом масової
2710 19 35 (дизельне пальне) частини сірки понад
2710 19 41 0,2 відсотка -
2710 19 45 00 45 євро за 1000 кг,
2710 19 49 00 не більше
0,2 відсотка -
35 євро за 1000 кг,
не більше
0,035 відсотка -
30 євро за 1000 кг,
не більше
0,005 відсотка -
20 євро за
1000 кг
3811 19 00 00 Високооктано- 0
ві кисневміс-
ні домішки
до бензинів
(ТУУ
30183376.001-
2000)
Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які мають всі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IVвід 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакціїЗакону N 2505-IV від 25.03.2005 )
Високооктанові кисневмісні добавки (ВКД) до бензинів з обов'язковою їх денатурацією бензином виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВРвід 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98, N 311-XIV від 11.12.98, N 620-XIV від 05.05.99, N 969-XIV від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000;стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізногомита на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001;із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV від24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV від 22.05.2003, N 2505-IV від 25.03.2005, N 2565-IV від 17.05.2005, N 3502-IV від23.02.2006, N 398-V від 30.11.2006, N 797-VIвід 25.12.2008 )
2. Акцизний збір з нафтопродуктів обчислюється у твердих сумах в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції).
( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 797-VIвід 25.12.2008 )
Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.
Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
8. Установити з 1 липня 2009 року ставку акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код згідно з УКТ ЗЕД 2203 00) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) у розмірі 0,34 гривні за 1 літр.
( Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом N 797-VIвід 25.12.2008 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)
1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):
-----------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного
за УКТ ЗЕД | згідно з |збору у твердих
( 2371а-14 ) | УКТ ЗЕД |ставках з одиниці
| |товару (продук-
| |ції) або у від-
| |сотках до обороту
------------------------------------------------
2203 00 Пиво із солоду 0,31 грн. за 1 л
(солодове)
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних 12 євро за
процесів 1000 кг
переробки
2710 11 15 00 для хімічних 12 євро
перетворень у за 1000 кг
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 11 11 00
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит 12 євро за 1000
кг
2710 11 25 00 інші спеціальні 20 євро за
бензини 1000 кг
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини 20 євро за
авіаційні 1000 кг
2710 11 70 00 паливо для 20 євро за
реактивних 1000 кг
двигунів
2710 11 90 00 інші легкі 20 євро за