Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію). Закон від 11.07.1996 №313/96-ВР

Верховна Рада України Закон від 11.07.1996 №313/96-ВР
Увага! Не остання редакція від 16.03.2000. Внесення змін (закон від 02.03.2000 N 1521-III /1521-14/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.07.1996

Номер 313/96-ВР

Статус Не діє

Редакції
01.01.2011 втрата чинності (кодекс україни від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/) 01.07.2010 внесення змін (закон від 20.05.2010 N 2275-VI /2275-17/) 16.06.2010 внесення змін (закон від 20.05.2010 N 2275-VI /2275-17/) 01.01.2010 внесення змін (закон від 21.05.2009 N 1391-VI /1391-17/) 01.11.2009 внесення змін (закон від 31.03.2009 N 1202-VI /1202-17/) 01.07.2009 внесення змін (закон від 23.06.2009 N 1534-VI /1534-17/) 10.01.2009 внесення змін (закон від 25.12.2008 N 797-VI /797-17/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 30.11.2006 N 398-V /398-16/) 29.03.2007 внесення змін (закон від 30.11.2006 N 398-V /398-16/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3502-IV /3502-15/) 19.05.2005 внесення змін (закон від 17.05.2005 N 2565-IV /2565-15/) 31.03.2005 внесення змін (закон від 25.03.2005 N 2505-IV /2505-15/) 01.07.2003 внесення змін (закон від 22.05.2003 N 849-IV /849-15/) 01.01.2003 внесення змін (закон від 24.10.2002 N 195-IV /195-15/) 01.07.2001 внесення змін (закон від 05.04.2001 N 2371-III /2371-14/) 01.10.2000 внесення змін (закон від 21.09.2000 N 1962-III /1962-14/) 13.06.2000 внесення змін (закон від 13.06.2000 N 1813-III /1813-14/) 06.04.2000 внесення змін (закон від 06.04.2000 N 1648-III /1648-14/) 23.03.2000 внесення змін (закон від 23.03.2000 N 1581-III /1581-14/) 16.03.2000 внесення змін (закон від 02.03.2000 N 1521-III /1521-14/) 12.01.2000 внесення змін (закон від 21.12.1999 N 1331-XIV /1331-14/) 04.11.1999 внесення змін (закон від 04.11.1999 N 1214-XIV /1214-14/) 10.08.1999 внесення змін (закон від 15.07.1999 N 964-XIV /964-14/) 10.08.1999 внесення змін (закон від 14.07.1999 N 969-XIV /969-14/) 15.07.1999 внесення змін (закон від 05.05.1999 N 620-XIV /620-14/) 06.01.1999 внесення змін (закон від 11.12.1998 N 311-XIV /311-14/) 20.11.1998 внесення змін (закон від 20.11.1998 N 276-XIV /276-14/) 23.12.1997 внесення змін (закон від 23.12.1997 N 767/97-ВР /767/97-ВР/) 11.07.1996 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 767/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 82 ) ( Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 276-XIV від 20.11.98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327 N 311-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34 N 620-XIV від 05.05.99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241 N 969-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350 N 964-XIV від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346 N 1214-XIV від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464 - набуває чинності з 01.01.2000 N 1331-XIV від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30 N 1521-III від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 19, ст. 145 )
1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):
------------------------------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного |Ставки
за Гармоні- |згідно з |збору у твердих |специфічного
зованою сис- |Гармонізованою |ставках з одиниці|ввізного мита
темою опису |системою опису |товару (продук- |(пільгові, повні)
та кодування |та кодування |ції) або у від- |
товарів |товарів |сотках до обороту|
------------------------------------------------------------------
2203 00 Пиво солодове 0,02 євро за 1 л 0,5 євро за 1 л
Легкі дистиляти:
2710 00 110 для специфіч- 12 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки
2710 00 150 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 110
Спеціальні бензини:
2710 00 210 уайт-спірит 12 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
2710 00 250 інші 20 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
Бензини моторні:
2710 00 310 бензини 20 євро за 1000 15 євро за 1000
авіаційні кг кг
2710 00 370 паливо 20 євро за 1000 15 євро за 1000
бензинове кг кг
реактивне
2710 00 390 інші легкі 20 євро за 1000 15 євро за 1000
фракції кг кг
Середні дистиляти:
2710 00 410 для специфіч- 20 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки
2710 00 450 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 410
для інших цілей:
гас (керосин):
2710 00 510 паливо 12 євро за 1000 15 євро за 1000
реактивне кг кг
2710 00 550 інший 20 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 590 кг кг
2710 00 330 Тільки бензини 20 євро за 1000 40 євро за 1000
2710 00 350 моторні сумі- кг кг
шеві з вмістом
не менше
5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок
А-76Ек, А-80Ек,
А-92Ек, АІ-93Ек,
А-95Ек, А-98Ек
2710 00 330 Бензини 40 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 350 моторні: кг кг
А-72, А-76,
А-80; А-90,
А-91, А-92,
АІ-93, А-95,
А-96, А-98 та
бензини мотор-
ні інших марок
2710 00 610 Важкі дисти- 10 євро за 1000 1,5 євро
2710 00 650 ляти (дизельне кг за 1000 кг
2710 00 690 пальне)
7113 Ювелірні 55% 50%
7114 вироби
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВРвід 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98, N 311-XIV від 11.12.98, N 620-XIV від 05.05.99,N 969-XIV від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
2. Акцизний збір обчислюється у твердих ставках в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції), а для імпортованих товарів - до оборотів, які визначаються виходячи з митної (закупівельної) вартості збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору.
Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.
Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
4. Тимчасово, до 31 грудня 2000 року, звільнити підприємства водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, від сплати акцизного збору і ввізного мита при ввезенні ними для власних потреб нафтопродуктів (коди за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2710 00 210 - 2710 00 690).
( Закон доповнено статтею згідно із Законом N 964-XIVвід 15.07.99 )( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1331-XIV від 21.12.99 )
5. Тимчасово, до 1 червня 2000 року, звільнити від обкладання ввізним митом важкі дистиляти (2710 00 610; 2710 00 650; 2710 00 690), бензини моторні (2710 00 330; 2710 00 350).
( Закон доповнено статтею 5 згідно із Законом N 1521-III від 02.03.2000 )
6. Установити з 1 жовтня 2000 року ставки акцизного збору на:
важкі дистиляти (дизельне пальне) (2710 00 610; 2710 00 650; 2710 00 690) у розмірі 30 євро за 1000 кг;
бензини моторні (2710 00 330; 2710 00 350) у розмірі 60 євро за 1000 кг.
( Закон доповнено статтею 6 згідно із Законом N 1521-III від 02.03.2000 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)
1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):
------------------------------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного |Ставки
за Гармоні- |згідно з |збору у твердих |специфічного
зованою сис- |Гармонізованою |ставках з одиниці|ввізного мита
темою опису |системою опису |товару (продук- |(пільгові, повні)
та кодування |та кодування |ції) або у від- |
товарів |товарів |сотках до обороту|
------------------------------------------------------------------
2203 00 Пиво солодове 0,02 євро за 1 л 0,5 євро за 1 л
Легкі дистиляти:
2710 00 110 для специфіч- 12 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки
2710 00 150 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 110
Спеціальні бензини:
2710 00 210 уайт-спірит 12 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
2710 00 250 інші 20 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
Бензини моторні:
2710 00 310 бензини 20 євро за 1000 15 євро за 1000
авіаційні кг кг
2710 00 370 паливо 20 євро за 1000 15 євро за 1000
бензинове кг кг