• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Національний банк України  | Постанова від 05.02.2024 № 17
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.02.2024
 • Номер: 17
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.02.2024
 • Номер: 17
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 06.02.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
05.02.2024 № 17
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення особливостей функціонування грошовокредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) підпункт 20 пункту 12-15 викласти в такій редакції:
"20) на рахунках державного підприємства, господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, що створене відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", що забезпечують проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, а також виконують оборонні замовлення, державні контракти (договори) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення;";
2) у пункті 14 7 :
абзац перший після слів "пакетів документів" доповнити словом "/документів";
перше речення підпункту 1 після слова "пропуск" доповнити словами та цифрами "до 01 грудня 2023 року";
перше речення підпункту 2 після слова "отримання" доповнити словами та цифрами "до 01 грудня 2023 року";
пункт після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) починаючи з 01 грудня 2023 року пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" (зі змінами), яким може бути декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Датою завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яка ввозиться (надходить) в Україну як гуманітарна допомога, є дата митного оформлення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.";
3) пункт 17-2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"10) операції банків та їх клієнтів, що здійснюються до 31 грудня 2024 року відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України "Про банки і банківську діяльність".".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)