Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 09.07.2019 №91
Остання редакція від 09.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 09.07.2019

Номер 91

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.07.2019 № 91
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 8 розділу I слова та цифри ", пунктах 91 та 93" замінити словами та цифрами "та пункті 91";
2) у пункті 74 розділу VI слова та цифри "дотриманням лімітів, визначених у пунктах 91, 93 розділу" замінити словами "урахуванням вимог, визначених у розділі";
3) у розділі IX:
у пункті 87 цифри ", 93" виключити;
пункти 93 та 93-1 виключити.
2. Унести до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 10 слова "іноземних банків - контрагентів" замінити словами "іноземних банків контрагентів";
2) у таблиці додатка до Положення :
у колонці 3 рядка 15 слова "іноземного банку - контрагента" замінити словами "іноземного банку контрагента";
у колонці 4 рядка 20:
речення друге та третє підпункту 3 виключити;
колонку доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої валютної операції. За необхідності уповноважена установа має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи"
3. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.07.2019 № 91
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 8 розділу I слова та цифри ", пунктах 91 та 93" замінити словами та цифрами "та пункті 91";
2) у пункті 74 розділу VI слова та цифри "дотриманням лімітів, визначених у пунктах 91, 93 розділу" замінити словами "урахуванням вимог, визначених у розділі";
3) у розділі IX:
у пункті 87 цифри ", 93" виключити;
пункти 93 та 93-1 виключити.
2. Унести до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 10 слова "іноземних банків - контрагентів" замінити словами "іноземних банків контрагентів";
2) у таблиці додатка до Положення :
у колонці 3 рядка 15 слова "іноземного банку - контрагента" замінити словами "іноземного банку контрагента";
у колонці 4 рядка 20:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!