Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 19.06.2019 №79
Остання редакція від 19.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 19.06.2019

Номер 79

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 21.06.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
19 червня 2019 року № 79
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України
постановляє:
1. У розділі X Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (далі – Інструкція № 368):
1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вимога абзаців першого, п’ятого пункту 2 розділу X цієї Інструкції не поширюється на активні операції, здійснені за договорами, що укладені до дня набуття банком статусу системно важливого (крім договорів, у яких визначене безумовне право банку в односторонньому порядку відмовитись від подальшого виконання взятих на себе зобов’язань), за умови, що після дня набуття банком
статусу системно важливого до таких договорів не вносились зміни щодо збільшення суми та/або строку та/або зміни умови зобов’язання з кредитування з відкличної на безвідкличну.";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:"
3. Системно важливий банк формує буфер системної важливості понад нормативне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3).
Розмір буфера системної важливості для банку, визначеного системно важливим під час першого етапу, визначається залежно відзначення показника системної важливості банку, розрахованого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення системно важливих банків:

з/п
Категорія системно важливого
банку
Значення показника системної важливості
банку,
визначеного
під час першого етапу,
базисні пункти
Розмір буфера
системної
важливості, %
1234
11 категоріяМенше 5001,0
22 категоріяДорівнює або більше 500, але менше 1 5001,5
33 категоріяДорівнює або більше 1 5002,0
.
Банк, визначений системно важливим під час другого етапу, формує буфер системної важливості у розмірі 1 %.";
3) у пункті 4 слова "отримання повідомлення Національного банку про" виключити;
4) пункт 6 викласти в такій редакції:"
6. Системно важливий банк розробляє план відновлення діяльності банку відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань розроблення планів відновлення діяльності банків.".
2. Унести зміни до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Системно важливий банк зобов’язаний дотримуватись вимог пункту 3 розділу X Інструкції № 368 щодо формування буфера системної важливості починаючи з 01 січня 2021 року.
4. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 та пункту 3 цієї постанови, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.
Голова Яків СМОЛІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 грудня 2014 року № 863
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 19 червня 2019 року № 79)
Положення про порядок визначення системно важливих банків
Офіційно опубліковано 21.06.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
19 червня 2019 року № 79
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України
постановляє:
1. У розділі X Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (далі – Інструкція № 368):
1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вимога абзаців першого, п’ятого пункту 2 розділу X цієї Інструкції не поширюється на активні операції, здійснені за договорами, що укладені до дня набуття банком статусу системно важливого (крім договорів, у яких визначене безумовне право банку в односторонньому порядку відмовитись від подальшого виконання взятих на себе зобов’язань), за умови, що після дня набуття банком
статусу системно важливого до таких договорів не вносились зміни щодо збільшення суми та/або строку та/або зміни умови зобов’язання з кредитування з відкличної на безвідкличну.";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:"
3. Системно важливий банк формує буфер системної важливості понад нормативне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3).
Розмір буфера системної важливості для банку, визначеного системно важливим під час першого етапу, визначається залежно відзначення показника системної важливості банку, розрахованого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення системно важливих банків: