• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 25.05.2017 № 43
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.05.2017
 • Номер: 43
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.05.2017
 • Номер: 43
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.05.2017 № 43
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 135 від 21.12.2017 № 8 від 02.01.2019 )
Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 48, 66, 67, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та підвищення ефективності управління ризиками Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:
"10) проведення фінансових операцій клієнтів, щодо яких банком не вжито достатніх заходів стосовно встановлення їх кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] та/або щодо яких є підстави вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)]";
2) підпункт 6 пункту 9.20 глави 9 розділу II викласти в такій редакції:
"6) неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання документів/копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, що необхідні для виконання Національним банком функцій з державного регулювання і нагляду з питань фінансового моніторингу, у тому числі на запит Національного банку (письмовий запит Національного банку або уповноважених Національним банком на проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу осіб), приховування рахунків (документів, активів тощо) або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки, активи тощо), створення інших перешкод проведенню виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (далі - порушення порядку подання інформації/створення перешкод з питань фінансового моніторингу)".
2. Затвердити Зміни до:
( Підпункт 1 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 135 від 21.12.2017 )( Підпункт 2 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 8 від 02.01.2019 )
3. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
5. Постанова набирає чинності з 12 червня 2017 року.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій
( Зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 135 від 21.12.2017 )
( Зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 8 від 02.01.2019 )