Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету

Міністерство фінансів України Наказ, Форма, План, Кошторис, Форма типового документа, Реєстр, Довідка, Інструкція від 28.01.2002 №57
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма, План, Кошторис, Форма типового документа, Реєстр, Довідка, Інструкція

Дата 28.01.2002

Номер 57

Статус Діє

Редакції
18.02.2022 внесення змін (наказ від 20.01.2022 N 23 /z0148-22/) 04.01.2021 внесення змін (наказ від 13.11.2020 N 707 /z1276-20/) 12.02.2019 внесення змін (наказ від 29.12.2018 N 1209 /z0081-19/) 01.01.2019 внесення змін (наказ від 13.11.2018 N 886 /z1385-18/) 24.10.2017 внесення змін (наказ від 06.09.2017 N 743 /z1186-17/) 11.08.2017 внесення змін (наказ від 07.06.2017 N 558 /z0801-17/) 15.01.2016 внесення змін (наказ від 04.12.2015 N 1118 /z1647-15/) 24.01.2014 внесення змін (наказ від 06.12.2013 N 1037 /z2195-13/) 26.04.2013 внесення змін (наказ від 18.03.2013 N 398 /z0571-13/) 08.02.2013 внесення змін (наказ від 09.01.2013 N 9 /z0138-13/) 01.01.2013 внесення змін (наказ від 26.11.2012 N 1220 /z2078-12/) 04.02.2011 внесення змін (наказ від 05.01.2011 N 4 /z0107-11/) 18.06.2010 внесення змін (наказ від 19.05.2010 N 268 /z0364-10/) 10.01.2010 внесення змін (наказ від 24.12.2009 N 1512 /z1272-09/) 04.02.2009 внесення змін (наказ від 30.12.2008 N 1581 /z0071-09/) 17.03.2007 внесення змін (наказ від 23.02.2007 N 253 /z0198-07/) 02.04.2006 внесення змін (наказ від 10.03.2006 N 267 /z0303-06/) 04.03.2005 внесення змін (наказ від 03.02.2005 N 86 /z0252-05/) 30.01.2005 внесення змін (наказ від 29.12.2004 N 845 /z0057-05/) 13.07.2004 внесення змін (наказ від 14.06.2004 N 386 /z0820-04/) 17.01.2003 внесення змін (наказ від 29.12.2002 N 1099 /z0038-03/) 28.01.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2002 № 57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за № 86/6374
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1099 від 29.12.2002 № 386 від 14.06.2004 № 845 від 29.12.2004 № 86 від 03.02.2005 № 267 від 10.03.2006 № 253 від 23.02.2007 № 1581 від 30.12.2008 № 1512 від 24.12.2009 № 268 від 19.05.2010 № 4 від 05.01.2011 № 1220 від 26.11.2012 № 9 від 09.01.2013 № 398 від 18.03.2013 № 1037 від 06.12.2013 № 1118 від 04.12.2015 № 558 від 07.06.2017 № 743 від 06.09.2017 № 886 від 13.11.2018 № 1209 від 29.12.2018 № 707 від 13.11.2020 № 23 від 20.01.2022 )( У тексті наказу слова в усіх відмінках замінено словами у відповідних відмінках: "Управління організації бюджетного процесу" - "Департамент державного бюджету"; "Управління доходів" - "Департамент доходів"; "Управління фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг та відносин власності" - "Департамент фінансів державних підприємств"; "фінансової політики та управління державним боргом" - "державного боргу" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 267 від 10.03.2006 )
З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001 № 6 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 65/5256, вважати таким, що втратив чинність.
2. Затвердити форми кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, а також лімітної довідки про бюджетні асигнуваннята кредитування, що додаються.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013, № 1209 від 29.12.2018 )
3. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України, що додається.
4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.
5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

Міністр

І.О. Юшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 № 57
(в редакції наказу Міністерства
фінансів України
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за № 86/6374
ІНСТРУКЦІЯ
про складання і виконання розпису Державного бюджету України
( У тексті Інструкції слова "Департамент фінансів державних підприємств" в усіх відмінках замінено словами "Департамент фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008 )( У тексті Інструкції слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України (далі - Інструкція) визначає процедури складання і виконання розпису Державного бюджету України.
1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:
( Абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008 )
розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;
розпис фінансування державного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання;
( Абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету);
( Абзац четвертий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011, № 1220 від 26.11.2012 )
розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного бюджету;
( Абзац п'ятий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 20.01.2022 )
річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
1.3. Річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011, № 398 від 18.03.2013 )
1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.
( Абзац перший пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013 )
Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".
( Абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, у редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 )
1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету ).
Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.
( Пункт 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 398 від 18.03.2013 )
1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у законі про Державний бюджет України, та затверджується Міністром фінансів України в місячний строк з дня прийняття цього закону.
( Абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011, № 23 від 20.01.2022 )
До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.
( Абзац другий пункту 1.6 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цієї Інструкції з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.
( Пункт 1.6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008 )( Пункт 1.7 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 23 від 20.01.2022 )
2. Складання розпису
2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до державного бюджету.
2.2. Розпис доходів складається структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі - Мінфін), який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету, за участю інших структурних підрозділів Мінфіну та головних розпорядників.
( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 267 від 10.03.2006, № 1220 від 26.11.2012 )
2.3. Розпис фінансування складається структурними підрозділами Мінфіну, які відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов'язаних із зміною обсягу боргу, та надходжень від приватизації державного майна, за погодженням з Департаментом державного бюджету Мінфіну з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми державного боргу, можливостей щодо обсягів і термінів залучення державних запозичень, графіків проведення приватизації державного майна, а також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду державного бюджету.
( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 )
2.4. Розпис повернення кредитів до державного бюджету складається відповідними структурними підрозділами Мінфіну.
2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до державного бюджету Департамент державного бюджету Мінфіну розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду державного бюджету за відповідними структурними підрозділами Мінфіну і подає їм разом із роз'ясненнями.
Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи Мінфіну визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетними програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та разом із лімітними довідками про бюджетні асигнування та кредитування (далі - лімітна довідка) надають їх Департаменту державного бюджету Мінфіну, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому подає на підпис Міністру фінансів України або особі, яка виконує його обов’язки, та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності структурні підрозділи Мінфіну надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями.
( Абзац другий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, № 398 від 18.03.2013, № 707 від 13.11.2020 )
Керуючись відповідними методичними вказівками Мінфіну, головні розпорядники за участю відповідальних виконавців бюджетних програм (далі - відповідальні виконавці) та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) складають зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету, зведені плани спеціального фонду, а головні розпорядники коштів, через які отримують бюджетні призначення розпорядники - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ та науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги (далі - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я),- зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів та подають їх Мінфіну для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Структурні підрозділи Мінфіну відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів Мінфіну, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну свої пропозиції щодо включення їх до розпису.
( Абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1581 від 30.12.2008, № 1220 від 26.11.2012, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020, № 23 від 20.01.2022 )
Департамент державного бюджету Мінфіну зводить отримані від структурних підрозділів Мінфіну матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження Міністру фінансів України у двох примірниках.
( Абзац четвертий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010 )
2.6. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях Державній казначейській службі України, примірник затвердженого розпису передається до Рахункової палати та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до закону про Державний бюджет України.
( Пункт 2.6 у редакції Наказів Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010, № 4 від 05.01.2011, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 )( Пункт 2.7 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007 )
2.7. Міністерство фінансів України надає Державній казначейській службі України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету, крім міжбюджетних трансфертів, розподіл яких здійснюється відповідно до окремого рішення відповідного органу. Органи Державної казначейської служби України доводять витяги з розпису до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих фінансових органів.
( Пункт 2.7 у редакції Наказів Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007, № 1512 від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020 )
2.8. Державна казначейська служба України протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ і установ охорони здоров’я та наукових установ.
( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1220 від 26.11.2012 , № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020 )
3. Унесення змін до розпису
3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;
прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;
( Абзац третій пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;
прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;
( Абзац п'ятий пункту 3.1 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 20.01.2022 )( Абзац шостий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
прийняття рішення Кабінету Міністрів України щодо здійснення програм та заходів за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету;
( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1037 від 06.12.2013 )
необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї Інструкції;
необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;
унесення змін до закону про Державний бюджет України.
( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, у редакції наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цієї Інструкції у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013 )
3.3. Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим поданням головних розпорядників, доручень Кабінету Міністрів України або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положеньпункту 3.6цієї Інструкції, подають до Департаменту державного бюджету Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державної казначейської служби України.
( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007, № 1581 від 30.12.2008, № 1220 від 26.11.2012 )
3.4. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, головний розпорядник подає лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису до відповідного структурного підрозділу Мінфіну, який готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.
( Пункт 3.4 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 268 від 19.05.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1037 від 06.12.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального фонду державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
( Абзац другий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України та випадків, передбачених абзацом третім пункту 3.9;
( Абзац третій пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
враховувати фактично відкриті асигнування (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);
( Абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
проводитися переважно за відсутності, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’язаннями за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
( Абзац п'ятий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, № 707 від 13.11.2020 )
відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів;
вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та десятим пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).
( Абзац сьомий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 1118 від 04.12.2015 )
3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал Департаменту державного бюджету Мінфіну для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за наявності доручення Міністра фінансів України або заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків довідки реєструються до кінця місяця.
( Абзац перший пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009, № 1220 від 26.11.2012, № 707 від 13.11.2020 )
Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається Державній казначейській службі України (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі Мінфіну. Одночасно Державній казначейській службі передається перелік нових бюджетних програм (на електронних носіях).
( Абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 )
Зміни до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із помісячним розподілом міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами вносяться у порядку, визначеному пунктом 2.7 цієї Інструкції.
( Абзац третій пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
Департамент державного бюджету Мінфіну надсилає Державній казначейській службі України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.
Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами доводяться у порядку, визначеному пунктом 2.7цієї Інструкції.
( Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1512 від 24.12.2009 )
3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
підписуються керівником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, візуються заступниками Міністра відповідно до розподілу обов’язків;
( Абзац другий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 267 від 10.03.2006; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 743 від 06.09.2017, № 707 від 13.11.2020 )
у разі внесення змін до розпису за спеціальним фондом за умови перевищення надходжень з урахуванням залишку коштів на початок року, за іншими надходженнями підписуються керівником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, та візуються керівником структурного підрозділу відповідно до функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в межах компетенції або особою, яка виконує його обов’язки, заступниками Міністра відповідно до розподілу обов’язків;
( Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
у разі внесення змін до розпису, що змінюють обсяг показників надходжень та витрат загального фонду державного бюджету за місяцями, за наявності доручень Міністра фінансів України, заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків підписуються керівником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особою, яка виконує його обов’язки, у разі необхідності візуються керівником структурного підрозділу відповідно до функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в межах компетенції або особою, яка виконує його обов’язки;
( Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
у разі внесення змін до помісячного розпису фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання, що збалансовують зміни до розпису у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту, підписуються керівником структурного підрозділу відповідно до функціональних повноважень з питань застосування кодів фінансування в межах компетенції або особою, яка виконує його обов’язки;
( Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020 )
підписуються директором Департаменту державного бюджету Мінфіну або особою, яка виконує його обов'язки;
( Пункт 3.7 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 743 від 06.09.2017 )
затверджуються Міністром, першим заступником Міністра або заступником Міністра;
( Абзац пункту 3.7 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 )
реєструються за номером та датою;
доводяться до Державної казначейської служби України.
Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну у дводенний строк після отримання оригіналу довідки із Державної казначейської служби України готує доповідну записку на ім'я Міністра фінансів України, першого заступника Міністра або заступника Міністра, який затверджував довідку, і візує її в Департаменті державного бюджету Мінфіну. Після погодження із Міністром фінансів України, першим заступником Міністра або заступником Міністра доповідна записка передається до Департаменту державного бюджету Мінфіну для анулювання, а її копія - до Державної казначейської служби України.
( Абзац десятий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 707 від 13.11.2020, № 23 від 20.01.2022 )
У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Державною казначейською службою України довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.
3.8. Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ і установ охорони здоров’я - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.
( Абзац перший пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020 )
Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Державній казначейській службі України реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я, а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, - змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цієї Інструкції.
( Абзац другий пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, № 1512 від 24.12.2009, № 4 від 05.01.2011, № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020, № 23 від 20.01.2022 )
3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.
( Абзац перший пункту 3.9 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями, за надходженнями субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України (додаток 7), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги надходжень бюджетних коштів за власними надходженнями спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та установи охорони здоров’я, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Органи Державної казначейської служби України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.
( Абзац другий пункту 3.9 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 253 від 23.02.2007, № 1581 від 30.12.2008, № 1512 від 24.12.2009, № 4 від 05.01.2011, № 1220 від 26.11.2012, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020, № 23 від 20.01.2022 )
Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Мінфін за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Мінфіну детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім надходжень у рамках програм допомоги і грантів ЄС, іноземних держав, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, донорських установ) до спеціального фонду Державного бюджету України (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.
( Абзац третій пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 1037 від 06.12.2013, № 1118 від 04.12.2015, № 707 від 13.11.2020, № 23 від 20.01.2022 )
За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.
( Абзац четвертий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.
4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду державного бюджету
( Заголовок глави 4 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету.
( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
4.2. Структурні підрозділи Мінфіну відповідно до закріплених функцій і процедур розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду державного бюджету і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, державних запозичень або надходжень від приватизації державного майна на фінансування державного бюджету.
( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 )
4.3. Департамент державного бюджету Мінфіну за участю відповідних структурних підрозділів Мінфіну на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду, державних запозичень та надходжень від приватизації державного майна на фінансування загального фонду державного бюджету розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням інформації Державної казначейської служби України про виділені асигнування та подає на розгляд Міністру фінансів України.
( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1581 від 30.12.2008, № 4 від 05.01.2011 )
4.4. На підставі наданої інформації Міністр фінансів України приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.
( Пункт 4.4 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.
( Пункт 4.5 у редакції Наказу Міністерства фінансів № 4 від 05.01.2011 )
5. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету здійснюються Державною казначейською службою України:
щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів із державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.
5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, Державна казначейська служба України проводить з Департаментом державного бюджету Мінфіну звірку розпису державного бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.
( Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012 )
5.4. Головні розпорядники, у мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров’я, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають Мінфіну виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.
( Абзац другий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015 )( Інструкцію доповнено новим пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 86 від 03.02.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1220 від 26.11.2012, № 398 від 18.03.2013, № 707 від 13.11.2020, № 23 від 20.01.2022 )
5.5. У звіті про виконання державного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні закону про Державний бюджет України, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.
Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

Управління організації
бюджетного процесу


В.П. Лозицький
Додаток 1
до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
)
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада)
_________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)
М.П.
ДОВІДКА
про зміни до річного розпису бюджету
на ____ рік
Номер ____________
Дата _____________
Вид бюджету _____________________________________________________________________________,
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ____________________________________________________).
Відділ-виконавець _________________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________________________________ _
(тис.грн)
Код Найменування Сума змін (+, -)
загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету
)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
)*
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету
)
ВИТРАТИ - усього
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету
)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
)**
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету
)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2002 № 57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за № 86/6374
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету
З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!