• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Міністерство фінансів України  | Наказ, Перелік, Повідомлення, Заява, Форма, Інструкція, Порядок від 31.05.2012 № 657
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Повідомлення, Заява, Форма, Інструкція, Порядок
 • Дата: 31.05.2012
 • Номер: 657
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Повідомлення, Заява, Форма, Інструкція, Порядок
 • Дата: 31.05.2012
 • Номер: 657
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Форма
Додаток
до заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів
Перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення
  Основний
Коригуючий 
1. Додаток до заяви:________________ 2. Операція:____________________________________
(дата, номер) (переробка на митній території,
переробка за межами митної території)
3. Товари, що поміщуються у митний режим переробки:
Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД Найменування Орієнтовна кількість Орієнтовна вартість
основна одиниця додаткова одиниця
         
         
...
         
         
4. Українські товари, що витрачатимуться при здійсненні операцій з переробки на митній території України (крім палива та енергії):
Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД Найменування Орієнтовна кількість Орієнтовна вартість
основна одиниця додаткова одиниця
         
         
...
         
         
5. Продукти переробки, що отримуються в результаті здійснення операцій з переробки:
Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД Найменування Орієнтовна кількість Орієнтовна вартість
основна одиниця додаткова одиниця
         
         
...
         
         
6. Орієнтовний вміст товарів, що ввозяться (вивозяться) для переробки в продуктах переробки:
Продукти переробки Товари, що поміщуються в митний режим переробки
код товарної під-
позиції згідно з УКТ ЗЕД
найменування кількість (1 штука або 1 кг продукту переробки, зазначити) код товарної під-
позиції згідно з УКТ ЗЕД
найменування кількість товару в 1 штуці продукту переробки (в додаткових одиницях) або в 1 кг продукту переробки (в основних одиницях)
       
     
     
...
       
     
     
7. Норми виходу продуктів переробки з товарів, які поміщуються в митний режим переробки, або методика, за якою ці норми обчислюються:
 
 
8. Способи здійснення переробки товарів:
 
 
9. Залишки і відходи переробки, що отримуються в результаті операцій з переробки на митній території України і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані:
Код товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД Найменування Орієнтовна кількість, кг Орієнтовна вартість
       
       
...
       
       
10. Інші, ніж зазначені в пункті 9 цього Переліку, залишки і відходи переробки, що отримуються в результаті операцій з переробки на митній території України:
Найменування Орієнтовна кількість, кг
   
   
...
   
   
11. Еквівалентна компенсація:     Так       Ні
11.1. Переробка на митній території України:
Іноземні товари, які ввозяться для переробки, або продукти їх переробки, що замінюються Українські чи іноземні товари, що замінюють ввезені для переробки іноземні товари чи продукти їх переробки
код товарної під-
категорії згідно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики кількість вартість код товарної під-
категорії згідно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики кількість вартість
               
               
...
               
               
Реекспорт продуктів переробки до ввезення іноземних товарів для переробки на митній території України або до завершення операцій з їх переробки:         Так         Ні
11.2. Переробка за межами митної території України:
Українські товари, які вивозяться для переробки, або продукти їх переробки, що замінюються Іноземні товари, що замінюють вивезені для переробки українські товари чи продукти їх переробки
код товарної під-
категорії згідно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики кількість вартість код товарної під-
категорії згідно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерційна якість, технічні характеристики кількість вартість
               
               
...
               
               
Ввезення продуктів переробки до вивезення українських товарів для переробки за межами митної території України або до завершення операцій з їх переробки:       Так      Ні
12. Митні органи:
Митний орган, у якому товари поміщуються у митні режими переробки Митні органи, у зоні діяльності яких здійснюватимуться повний цикл або окремі операції з переробки товарів на митній території України Митний орган, у якому продукти переробки поміщуються у митний режим реекспорту чи інші митні режими
     
     
...
     
     
Керівник підприємства
                              (дата)
         ________________
                         (підпис)
                              М. П.
                                 (за наявності)
__________________
(ініціали, прізвище)
____________