Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 02.12.2015 №461
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Тип Наказ

Дата 02.12.2015

Номер 461

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.12.2015 № 461
Зареєстровано Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2015 р.
за № 1573/28018
Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва
Відповідно до абзацу четвертого підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України , з метою приведення у відповідність з чинним законодавством
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 6 слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючого органу";
2) у таблиці:
у колонці 3 підпункту 1.8 пункту 1 слова та цифри "пункті 308.4 статті 308 глави 2" замінити словами та цифрами "підпункті 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 глави 1";
пункт 3 доповнити підпунктом 3.6 такого змісту:
"3.6. Сума доходу від курсової різниці за зобов'язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті";
у колонці 3 підпункту 3.6 пункту 3 зазначити "Кредитові обороти за субрахунком 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";
3) слова "Керівник платника податку" замінити словами "Керівник (уповноважена особа)/фізична особа (законний представник)";
4) літери "М.П." замінити літерами і символами "М.П.****";
5) слова "Головний бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)";
6) виноску *** викласти в такій редакції:
"***Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.";
7) доповнити Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва новою виноскою такого змісту:
"****За наявності".
2. Департаменту фінансово-кредитної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.
МіністрО.М. Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
регуляторної служби України
Міністр фінансів України


К.М. Ляпіна
Н. Яресько
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.12.2015 № 461
Зареєстровано Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2015 р.
за № 1573/28018
Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва
Відповідно до абзацу четвертого підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України , з метою приведення у відповідність з чинним законодавством
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!