Про затвердження Змін до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство цифрової трансформації України Наказ від 16.11.2021 №148
Реквізити

Видавник: Міністерство цифрової трансформації України

Тип Наказ

Дата 16.11.2021

Номер 148

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.11.2021 N 148
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2021 р.
за N 1551/37173
Про затвердження Змін до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації України від 20 травня 2020 року N 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2020 року за N 495/34778, що додаються.
2. Директорату системного розвитку надання адміністративних послуг (Цибулько О. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рабчинську Л. С.
Віце-прем'єр-міністр України - МіністрМихайло ФЕДОРОВ
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниЛюдмила ДЕНІСОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства цифрової трансформації України
16 листопада 2021 року N 148
ЗМІНИ
до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України
1. У розділі I:
2) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та "Про адміністративні послуги", Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року N 864.".
2. У пункті 1 розділу II:
1) доповнити пункт після абзацу п'ятого двома новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:
"організації доступу фізичних і юридичних осіб до навчальних ресурсів з питань, пов'язаних з наданням адміністративних та інших публічних послуг;
забезпечення громадян інформацією про вакантні посади у центрах надання адміністративних послуг;".
У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"проведення з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, держателем яких є Мінцифри, опитування щодо ініціатив і проектів у різних сферах суспільного життя.".
3. У розділі III:
1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"суб'єктів звернення і працівників суб'єктів моніторингу якості надання адміністративних послуг (далі - суб'єкти моніторингу) та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу якості надання адміністративних послуг (далі - органи, які беруть участь у проведенні моніторингу), у системі онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - система моніторингу).";
2) у пункті 8:
абзац шостий підпункту 4 виключити.
У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;
доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:
"5) дані про фізичних осіб, які взяли участь в оцінці рівня задоволеності суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг:
найменування офлайн-фронт-офісу або онлайн-фронт-офісу, в якому особа отримала адміністративну послугу;
назва адміністративної послуги, яку отримала особа;
стать;
вікова категорія, до якої належить особа;
категорія за соціальним та правовим статусом, до якої належить особа;
контактні дані, надані особою для зворотнього зв'язку.";
3) доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:
"9. Мінцифри та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління, у системі моніторингу опрацьовуються такі персональні дані суб'єктів звернення і працівників суб'єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу:
1) номери контактних телефонів та/або адреси електронної пошти суб'єктів звернення, залишені ними суб'єктам надання адміністративних послуг та центрам надання адміністративних послуг для отримання інформації про надання адміністративних послуг;
2) дані про працівників суб'єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу, необхідні з метою їх авторизації (електронної ідентифікації та автентифікації) для отримання ними доступу до системи моніторингу:
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
3) дані про керівників центрів надання адміністративних послуг та працівників центрів надання адміністративних послуг, відповідальних за подання звітності про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг:
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи;
номер контактного телефону;
адреса електронної пошти.".
4. У розділі IV:
1) главу 1 після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
"7. Збирання персональних даних суб'єктів звернення і працівників суб'єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу, що обробляються засобами системи моніторингу, здійснюється:
шляхом передачі суб'єктами надання адміністративних послуг та центрами надання адміністративних послуг інформації про номери контактних телефонів та/або адреси електронної пошти суб'єктів звернення до системи моніторингу для забезпечення їх добровільної участі в опитуванні з метою збору даних для оцінки рівня задоволеності суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг, яке проводиться за допомогою смс-повідомлення або електронних засобів зв'язку;
під час авторизації (електронної ідентифікації та автентифікації) працівників суб'єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу, для отримання доступу до системи моніторингу з використанням особистого ключа;
шляхом внесення персональних даних керівників центрів надання адміністративних послуг та працівників центрів надання адміністративних послуг, відповідальних за подання звітності про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, до зазначеної звітності, яку розміщено в системі моніторингу, або до профілів відповідних центрів надання адміністративних послуг.
Накопичення персональних даних здійснюється автоматизовано на серверах дата-центру De Novo (вул. Північно-Сирецька, буд. 1 - 3, м. Київ, 04136).".
У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8;
2) главу 2 після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
"8. Персональні дані суб'єктів звернення і працівників суб'єктів моніторингу та органів, які беруть участь у проведенні моніторингу, що обробляються засобами системи моніторингу, зберігаються протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки, але не довше 5 років.".
У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.
Директор директорату системного розвитку надання адміністративних послугОлеся ЦИБУЛЬКО
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.11.2021 N 148
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2021 р.
за N 1551/37173
Про затвердження Змін до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації України від 20 травня 2020 року N 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2020 року за N 495/34778, що додаються.
2. Директорату системного розвитку надання адміністративних послуг (Цибулько О. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рабчинську Л. С.
Віце-прем'єр-міністр України - МіністрМихайло ФЕДОРОВ
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниЛюдмила ДЕНІСОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства цифрової трансформації України

30 днiв передплати безкоштовно!