• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма, Повідомлення від 22.09.2021 № 512
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма, Повідомлення
 • Дата: 22.09.2021
 • Номер: 512
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма, Повідомлення
 • Дата: 22.09.2021
 • Номер: 512
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.09.2021  № 512
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2021 р.
за № 1525/37147
Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи
Відповідно до підпункту 39-2 .5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
Порядок надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
2. Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше з дня його опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

В.о. Голови Державної податкової служби України

Голова Державної регуляторної служби України
О. Вискуб

Є. Олейніков

О. Кучер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22 вересня 2021 року № 512
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2021 р.
за № 1525/37147
ПОРЯДОК
надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи
1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 39-2 .5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення основних організаційно-правових засад щодо надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи (далі - Повідомлення).
2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб - резидентів або юридичних осіб - резидентів.
3. Дія цього Порядку не застосовується, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією, вимоги до якої встановлені підпунктом 39-2 .4.2.2 підпункту 39-2.4.2 пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України (далі - Кодекс).
5. Контролюючі органи відповідно до законодавства зобов’язані не розголошувати інформацію, яка зазначена у Повідомленні про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
6. Фізичні особи - резиденти та юридичні особи - резиденти зобов’язані надіслати Повідомлення протягом 60 днів з дня набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи; початку/припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.
7. Повідомлення надсилається до контролюючого органу за основним місцем обліку фізичної особи - резидента та основним місцем обліку юридичної особи - резидента.
Надсилання Повідомлення здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу, Закону України "Про електронні довірчі послуги" та Закону України "Про електроні документи та електронний документообіг".
8. У разі набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи; початку/припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою стосовно частки в активах, доходах чи прибутку декількох осіб Повідомлення надсилається щодо кожної особи окремо.
9. Після надходження до контролюючого органу Повідомлення в електронній формі здійснюється обробка Повідомлення відповідно до вимог абзацу десятого пункту 42.6 статті 42 глави 1 розділу II Кодексу.
10. Підставами для відмови у прийнятті Повідомлення контролюючим органом є:
відсутність платника податків - контролюючої особи на обліку у контролюючому органі;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
наявність у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків - контролюючої особи (підписувача) електронного документа у зв’язку зі смертю.

Директор Департаменту
міжнародного оподаткування


Л. Паламар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22 вересня 2021 року № 512
ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи