Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання субєктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Міністерство охорони здоровя України Наказ, Форма типового документа, Акт від 04.08.2020 №1788
Реквізити

Видавник: Міністерство охорони здоровя України

Тип Наказ, Форма типового документа, Акт

Дата 04.08.2020

Номер 1788

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.08.2020 № 1788
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2020 р.
за № 1244/35527
Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 539 від 22.03.2021 )
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 39 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", пунктів 1, 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" та постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10 квітня 2013 року № 287 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб'єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за № 651/23183.
3. Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності (Руденко І.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
МіністрМ. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачівВ. Магалецька
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІ. Петрашко
Міністр розвитку громад та територій УкраїниО. Чернишов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04 серпня 2020 року № 1788
Державний Герб
УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
_____________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)
АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю)
ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства
ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)
Генеральний директор Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваностіІ. Руденко
Додаток 1
до Акта, складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення
N з/пПитання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавстваСтупінь ризику суб'єкта господарюванняПозиція суб'єкта господарювання щодо негатив-ного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*Відповіді на питанняНормативне обґрунтування
такніНР**
I. Загальні вимоги до суб'єктів господарювання у сфері питної води та питного водопостачання населення
1На водний об'єкт, який є джерелом питного водопостачання складений в установленому законодавством порядку паспортВисокий Середній Незначний Частина четверта статті 16 ЗУ № 2918-III
2Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документацію на розроблювані обладнання, устаткування, проекти нормативно-технічної документації, матеріали, речовини та сполуки, що використовуються у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення наявніВисокий Середній Незначний Стаття 11 ЗУ № 4004-XII, пункти 3.10, 3.11 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
3Повний контроль безпечності та якості питної води під час введення в експлуатацію новозбудованих водопроводів, технологічних ліній, після їх реконструкції, капітального ремонту і переобладнання та у разі зміни технології водопідготовки проведеноВисокий Середній Незначний Абзац другий пункту 4.4 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
4Керівник підприємства питного водопостачання у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що призводять до припинення постачання води споживачам, зобов'язаний негайно повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води і питного водопостачання, і вживає заходів щодо охорони джерел та систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної водиВисокий Середній Незначний Частина друга статті 24 ЗУ № 2918-III
5Медичний огляд працівників безпосередньо причетних до водопостачання, збору та очистки стічних вод, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до вимог законодавства проведенийВисокий Середній Незначний Частина друга статті 26 ЗУ № 4004-XII, пункт 24 Переліку, затвердженого ПКМУ № 559, пункт 24 Переліку, затвердженого наказом № 280
II. Джерела централізованого питного водопостачання
1Питання про створення зони санітарної охорони вирішено на стадії вибору джерела централізованого водопостачання, проект зони санітарної охорони є складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і розроблений водночас з останнім, а у разі реконструкції водопровідних споруд - водночас з проектом реконструкції. Для діючого водопроводу, який не має встановленої зони санітарної охорони, проект зони санітарної охорони спеціально розробленийВисокий Середній Незначний Пункт 4.2 розділу 4 Правил, затверджених наказом № 30
2Охорона джерел водопостачання у межах першого, другого та третього поясу зони санітарної охорони джерела дотримуєтьсяВисокий Середній Незначний Стаття 36 ЗУ № 2918-III, пункти 6, 7, 8 Правового режиму, затвердженого ПКМУ № 2024
3Інформація про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання підприємством питного водопостачання до Держпродспоживслужби відповідної адміністративної території надаєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
4У разі прогресуючого погіршення якості води в джерелі створення спеціальної комісії за участю представників заінтересованих органів виробником ініціюєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 5.1.6 глави 5.1 розділу 5 Правил, затверджених наказом № 30
5На підставі результатів обстеження свердловини вживаються такі заходи: у разі зниження продуктивності - відновлення дебіту свердловини чи її тампонування; у разі погіршення якості води, пов'язаного з надходженням до свердловини забруднених вод - ремонт свердловини з наступною дезінфекцієюВисокий Середній Незначний Пункт 5.3.6 глави 5.3 розділу 5 Правил, затверджених наказом № 30
III. Стан споруд та мереж централізованого питного водопостачання
1Зони санітарної охорони водних об'єктів для всіх джерел, об'єктів та споруд господарсько-питного водопостачання встановленоВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 4.1 розділу 4 Правил, затверджених наказом № 30
2У межах першого поясу особливий режим санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання підтримуєтьсяВисокий Середній Незначний Абзаци перший та другий частини другої статті 37 ЗУ № 2918-III
3Основні завдання експлуатації водозабірних споруд виконуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 5.1.1 глави 5.1 розділу 5 Правил, затверджених наказом № 30
4Основні завдання експлуатації очисних споруд систем водопостачання виконуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 6.1.1 глави 6.1 розділу 6 Правил, затверджених наказом № 30
5Режим експлуатації насосних станцій персоналом дотримуєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил, затверджених наказом № 30
6Режим експлуатації резервуарів та водонапірних башт персоналом дотримується. Резервуари і водонапірні башти вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд забезпечуютьВисокий Середній Незначний Пункти 8.1, 8.2 розділу 8 Правил, затверджених наказом № 30
7Зовнішні системи подачі і розподілу води безперебійне і надійне постачання споживачам питної води, якість якої відповідає санітарним нормам і вимогам забезпечують. Головні завдання технічної експлуатації систем подачі і розподілу води виконуютьсяВисокий Середній Незначний Пункти 9.1.1, 9.1.2 глави 9.1 розділу 9 Правил, затверджених наказом № 30
8Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновокВисокий Середній Незначний Пункт 3.10 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
9Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання підприємствами питного водопостачання згідно з робочою програмою, що є складовою технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, в якій повинно відображено: перелік показників, що потребують контролю, та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень, здійснюєтьсяВисокий Середній Незначний Частина перша статті 44 ЗУ № 2918-III, пункт 4.2 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
10Систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води від місця водозабору до місця її споживання здійснюєтьсяВисокий Середній Незначний Частина перша статті 44 ЗУ № 2918-III, Пункт 4.5 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
11Гігієнічна оцінка безпечності та якості води питної за показниками: епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні), радіаційними проведена.Високий Середній Незначний Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-XII, абзац перший пункту 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
12Безпечність та якість питної води за мікробіологічними та паразитологічними (для поверхневих та підземних вод), а в разі ускладнення санітарно-епідемічної ситуації також у міжшарових безнапірних та напірних (артезіанських) підземних водах. - показниками гігієнічним нормативам, наведеним у додатку 1 ДСанПіН 2.2.4-171-10 відповідаєВисокий Середній Незначний Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-XII, пункти 3.3, 3.4 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
13Безпечність та якість питної води за органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними показниками гігієнічним нормативам, наведеним у додатку 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10 відповідаєВисокий Середній Незначний Частина перша статті 18 ЗУ № 4004-XII, абзац 1 пункту 3.5 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
14Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються своєчасно та відповідають вимогамВисокий Середній Незначний Пункт 3.14 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
15У разі проведення дохлорування питної води на спорудах водопровідних мереж вміст хлороформу та залишкового активного хлору у питній воді визначаєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 4.13 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10
IV. Джерела нецентралізованого питного водопостачання населення
1Громадські свердловини, колодязі і каптажі обладнані за умови додержання відповідних вимог санітарного законодавства. Колодязі, свердловини в індивідуальних садибах від джерел забруднення на відстань не менше 20 м віддалені Колодязі та каптажі джерел влаштовувано з дотриманням вимог, наведених у додатку 7 ДСанПіН 2.2.4-171-10Високий Середній Незначний Пункти 7.9, 7.10 глави VII ДСП 173-96, пункти 3.32, 3.35 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10, додаток 7 до ДСанПіН 2.2.4-171-10
2Територія поблизу колодязя, каптажу джерела чи кювету утримується в чистоті, відведення поверхневого стоку організовано.Високий Середній Незначний Абзац перший пункту 3.33 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10
3Періодичний контроль безпечності та якості питної води власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел здійснюєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 5.1 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10
4Шорічне планове обстеження бюветів, колодязів та каптажів джерел, їх поточний ремонт, чищення та дезінфекція, а також знезараження питної води власником проводяться. Лабораторні дослідження якості та безпеки води після виконання робіт з поточного ремонту, чищення та дезінфекції споруд джерел проводитьсяВисокий Середній Незначний Пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10
5Періодичний контроль безпечності та якості питної води власником бюветів, (колодязів та каптажу джерел.) здійснюється Повний контроль безпечності та якості питної води за показниками згідно з додатками 1, 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10 один раз на рік у найбільш несприятливий період року, а також за відповідними показниками у разі погіршення епідемічної ситуації. здійснюється Скорочений контроль безпечності та якості питної води протягом перших трьох місяців експлуатації бюветів, колодязів та каптажів джерел за мікробіологічними (таблиця 1 додатка 1 ДСанПіН 2.2.4-171-10) та органолептичними (таблиця 1 додатка 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10) показниками один раз на місяць, а надалі - один раз на сезон здійснюєтьсяВисокий Середній Незначний Пункт 5.1, абзац перший пункту 5.2, 5.3 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10
6Санація шахтного колодязя та знезараження води проводяться відповідно до вимог додатків 11, 12 ДСанПіН 2.2.4-171-10Високий Середній Незначний Абзац перший пункту 5.7 розділу V, додатки 11, 12 до ДСанПіН 2.2.4-171-10
7Тампонаж недіючого шахтного колодязя виконаноВисокий Середній Незначний Пункт 5.9 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10
V. Централізована система водовідведення
1Розмір санітарно-захисної зони для очисних споруд господарсько-побутової каналізації витриманоВисокий Середній Незначний Додаток 12 до ДСП 173-96
2Територія санітарно-захисної зони розпланована та упорядкованаВисокий Середній Незначний Пункт 5.13 розділу 5 ДСП 173-96
3На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не перевищують їх гігієнічні нормативи (граничнодопустимі концентрації, граничнодопустимі рівні), на межі курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу.Високий Середній Незначний Абзац сьомий пункту 5.4 розділу 5 ДСП 173-96
4Насосні станції систем водопостачання та водовідведення надійну і безперебійну подачу води споживачам або перекачування стічних вод з високими технічно-економічними показниками, режим експлуатації насосних станцій персоналом дотримуєтьсяВисокий Середній Незначний Пункти 7.1.1, 7.1.2 глави 7.1 розділу 7 Правил, затверджених наказом № 30
5Каналізаційна мережа забезпечує безперебійне і надійне приймання та відведення стічних вод з території населеного пункту до місця їх очищення та використання в різних ціляхВисокий Середній Незначний Пункт 12.1.1 глави 12.1 розділу 12 Правил, затверджених наказом № 30
6Відведення стічних вод у водні об'єкти здійснюється відповідно до законодавства: встановлені нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та лімітів скидання забруднюючих речовин дотримуються. Відведення стічних вод у водні об'єкти якість води в місцях водокористування не погіршуєВисокий Середній Незначний Пункт 3 статті 44 ВКУ, пункт 8.16 розділу 8 ДСП 173-96
VI. Влаштування і безпека роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях)
1Необхідний перелік документації щодо діяльності лабораторії в наявностіВисокий Середній Незначний Пункт 5.1 розділу 5 ДСП 9.9.5-080-02
2В приміщенні лабораторії інших підрозділів, сторонніх установ та організацій не розміщеноВисокий Середній Незначний Пункт 7.3 розділу 7 ДСП 9.9.5-080-02
3За оснащенням необхідним лабораторним обладнанням, устаткуванням, апаратурою, меблями лабораторія вимогам відповідаєВисокий Середній Незначний Пункти 8.1 - 8.15 розділу 8 ДСП 9.9.5-080-02
4Правила безпеки при проведенні мікробіологічних досліджень дотримуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 13.1 розділу 13 ДСП 9.9.5-080-02
____________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.
** НР - не розглядалося
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
N з/пНормативно-правовий актДата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
найменуваннядата і номер
1 Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
(ЗУ № 4004-XII)
24 лютого 1994 року № 4004-XII
2 Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення"
(ЗУ № 2918-III)
10 січня 2002 року № 2918-III
3 Водний кодекс України
(ВКУ)
06 червня 1995 року № 213/95-ВР
4Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Правовий режим, затверджений ПКМУ № 2024)18 грудня 1998 року № 2024
5Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів (Перелік, затверджений ПКМУ № 559)23 травня 2001 року № 559
6Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України (Правила, затверджені наказом № 30)05 липня 1995 року № 3021 липня 1995 року № 231/767
7Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (ДСП 173-96)19 червня 1996 року № 17324 липня 1996 року № 379/1404
8Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України (ДСП 9.9.5-080-02)28 січня 2002 року № 1
9Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України (Перелік, затверджений наказом № 280)23 липня 2002 року № 28008 серпня 2002 року № 640/6928
10Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (ДСанПіН 2.2.4-171-10)12 травня 2010 року № 40001 липня 2010 року № 452/17747
Додаток 2
до Акта, складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у дошкільному навчальному закладі
N з/пПитання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавстваСтупінь ризику суб'єкта господарюванняПозиція суб'єкта господарювання щодо негатив-ного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*Відповіді на питанняНормативне обґрунтування
такніНР**
I. Загальні питання
1Територія, будівлі, приміщення, споруди, обладнання закладу іншими юридичними та фізичними особами з метою, що не пов'язана з навчально-виховним процесом та життєдіяльністю дітей не використовуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 2 розділу I Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території
1Обладнання території закладу справне, територія освітлена відповідно до діючих норм (не менше 10лк на рівні землі в темну пору доби)Високий Середній Незначний Пункт 1 розділу II Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
2Пісочниці на групових майданчиках бортиками огороджені, на ніч закриваються, заміна піску не рідше одного разу на рік проводиться. Щоденно перед грою пісок перемішується і злегка зволожується, перекопується. У міру забруднення пісок замінюється на чистийВисокий Середній Незначний Абзаци перший та другий пункту 3 розділу II Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
3У теплу пору року, з квітня по жовтень, 2 рази впродовж всього періоду засновник (власник) лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів організувавВисокий Середній Незначний Абзац третій пункту 3 розділу II Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
4Для озеленення території закладу заборонені дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо), отруйними плодами та рослини згідно з Переліком, наведеним у додатку 1 до Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234, не використовуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 2 розділу II Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
5Прибирання території закладу відповідає санітарним вимогамВисокий Середній Незначний Абзац другий пункту 6 розділу II Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
III. Стан дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень дошкільних навчальних закладів
1У будівлі закладу та на території земельної ділянки принципи раціонального розміщення приміщень дотриманіВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 1 розділу III Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
2Для прання, сушіння та прасування білизни, рушників тощо у закладі облаштовані відповідні приміщення, прання та прасування особистих речей персоналу у закладі не проводиться, у разі відсутності власної пральні прання білизни здійснюється іншими пральнями, за винятком пралень, що обслуговують інфекційні заклади охорони здоров'я, об'єкти хімічної та іншої небезпечної промисловостіВисокий Середній Незначний Пункт 6 розділу III Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
3Підлога у приміщеннях групових (житлових) осередків має вологостійкість, низьку теплопровідність, стійкість до мийних і дезінфекційних засобів, є неслизькою. Підлога у харчоблоці, пральні, туалетних, ванно-душових, душових забезпечена ухилом у каналізацію (зливні трапи з нахилом підлоги до отвору трапу не менше 0,03 %) або іншими технологічними рішеннями, які дозволяють забезпечити чистоту приміщень, отвори трапу решітками закритіВисокий Середній Незначний Пункт 7 розділу III Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
IV. Стан забезпечення природним та штучним освітленням
1Основні приміщення закладу (групові (житлові) осередки, медичні кабінети, приймально-карантинні відділення, зали для музичних та фізкультурних занять, кабінети для роботи з комп'ютерами та технічними засобами навчання тощо) природне освітлення маютьВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 1 розділу IV Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
2для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріванню приміщень, у яких перебувають діти, жалюзі, козирки, штори або інші види захисту передбаченіВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 2 розділу IV Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
3джерела штучного освітлення достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень забезпечуютьВисокий Середній Незначний Абзац перший, пункт 5 розділу IV Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
4Нормативи штучної освітленості основних приміщень дотримуютьсяВисокий Середній Незначний Абзац третій пункту 5 розділу IV, додаток 2 Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
5Заміна, зберігання перегорілих ламп відповідають вимогам Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234Високий Середній Незначний Пункт 7 розділу IV Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
6Лабораторний контроль рівня освітленості не рідше одного разу на рік (не менше 3 вимірів у 3 - 5 приміщеннях) проводитьсяВисокий Середній Незначний Пункт 9 розділу IV Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
V Вимоги щодо водопостачання, водовідведення та опалення
1Заклад мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку обладнанийВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 2 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
2Холодною і гарячою проточною водою групові (житлові) осередки, кімната природи, їдальня, буфетні, медичні приміщення, пральня, ванно-душові, туалетні кімнати, зали басейнів тощо з установленням кранів-змішувачів забезпечені. Гаряча вода із системи водяного опалення для будь-яких цілей не використовуєтьсяВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 3 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
3Стояки побутової каналізації, проведені через приміщення закладу закриті оштукатуреними коробами та забезпечені устаткуванням для ревізіїВисокий Середній Незначний Абзац другий пункту 6 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
4Через виробничі приміщення харчоблоку стояки побутової каналізації не проведеніВисокий Середній Незначний Абзац третій пункту 6 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
5Заклад системою опалення обладнаний: наявна централізована система теплопостачання або безпечна автономна система теплопостачання, які спроможні забезпечити оптимальні показники мікрокліматуВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 2, абзац перший пункту 7 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
6Для запобігання опікам і травмам у дітей опалювальні прилади дерев'яними решітками (або металевими за умови безпечної температури) огороджені. Для огородження опалювальних приладів дерев'яно-стружкові і дерев'яно-волокнисті плити та огорожі з полімерних матеріалів не використовуються.Високий Середній Незначний Пункт 8 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
7Заклад системою вентиляції обладнаний. Природна вентиляція приміщень здійснюється через вентиляційні канали. Окремі системи вентиляції в харчоблоці, ізоляторі, роздягальнях, туалетних кімнатах наявніВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 2 розділу V, абзац перший пункту 2 розділу VI Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
8Заклад гарячою проточною водою впродовж усього року забезпечений. На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води резервне гаряче водопостачання передбаченеВисокий Середній Незначний Абзац перший пункту 2, абзац другий пункту 3 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
9Температура гарячої води, що подається до приміщень закладу показникам не нижче 37° C та не вище 60° C відповідаєВисокий Середній Незначний Пункт 4 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
10Вода, що постачається у заклад, вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 відповідаєВисокий Середній Незначний Пункт 1 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234, Додатки 1, 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10
11Організація питного режиму оптимальному задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді сприяє: кожна дитина за потреби кип'ячену (охолоджену до кімнатної температури) або фасовану воду в індивідуальній чашці отримує. Кип'ячену воду зберігають у добре вимитому посуді і міняють не рідше ніж 1 раз на добу. При використанні установок із дозованим розливом негазованої фасованої води заміна ємності не рідше одного разу на 2 тижні здійснюється.Високий Середній Незначний Абзаци перший, третій пункту 5 розділу V Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234, пункт 1.5 Інструкції, затвердженої наказом № 298/227
VI. Повітряно-тепловий режим
1Оптимальна температура у групових осередках закладу +19 - 23° C, у приміщеннях басейну - +29 - 30° C, у залах для занять музикою та фізичною культурою +18 - 19 C, у теплих переходах - не менше +15 C забезпечена. У приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці будівлі закладу, температура повітря становить не менше +21° C. Кімнатні термометри розміщені на внутрішній поверхні кожного приміщення, де перебувають діти, на рівні 0,8 - 1,2 м від підлоги залежно від зросту дітей.Високий Середній Незначний Пункт 1 розділу VI Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
2За відсутності дітей приміщення закладу періодично провітрюються, тривалість та умови провітрювання дотримуютьсяВисокий Середній Незначний Абзац другий пункту 2, абзац перший пункту 3 розділу VI Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
3Показники відносної вологості повітря в приміщеннях, де перебувають діти, становлять 40 - 60 %Високий Середній Незначний Пункт 4 розділу VI Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
4Режим, тривалість, умови проведення прогулянок дітей на свіжому повітрі вимогам відповідаютьВисокий Середній Незначний Пункти 5, 6, 7 розділу VI Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
5Лабораторний контроль показників мікроклімату (температура, вологість) проводиться не рідше двох разів на рік (не менше 6 вимірів)Високий Середній Незначний Пункт 8 розділу VI Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
VII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання
1Обладнання основних приміщень закладу відповідає зросту та віку дітей.Високий Середній Незначний Абзац перший пункту 1 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
2Ліжка промарковані однаково з постільною білизною, мішками для зберігання постільної білизни (при використанні розкладних ліжок), рушником, горщиком (для дітей раннього віку), шафою у приймальні та роздягальні (цифрове маркування відповідно до списку дітей групи)Високий Середній Незначний Абзац другий пункту 8 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
3При розміщенні ліжок мінімальна відстань до опалювальних приладів - 20 см, оптимальна відстань між узголів'ями двох ліжок - 30 см, між боковими сторонами - від 65 см дотриманаВисокий Середній Незначний Абзац четвертий пункту 8 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
4Кожне спальне місце необхідними постільними речами забезпеченеВисокий Середній Незначний Абзац перший, пункту 9 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
5Заміна, зберігання, обробка/прання постільної білизни, постільних речей санітарним вимогам відповідаютьВисокий Середній Незначний Пункт 10 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
6Обладнання туалетних кімнат групових (житлових) осередків відповідає санітарним вимогамВисокий Середній Незначний. Абзац перший пункту 11 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
7У туалетних кімнатах або в інших господарських приміщеннях господарські шафи для зберігання інвентарю для прибирання, спеціального одягу тощо наявні. У групах для дітей раннього віку стелажі для горщиків встановленіВисокий Середній Незначний Абзац другий пункту 11 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
8Вимоги щодо улаштування куточку природи дотримуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 12 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
9Гігієнічні вимоги до приміщення для перегляду телевізійних передач дотримуютьсяВисокий Середній Незначний Пункт 13 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
10Утримання приміщень в порядку й чистоті, забезпеченість, використання, зберігання санітарного та спеціального одягу відповідає санітарним вимогам.Високий Середній Незначний Пункти 14, 15 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
11Режим та умови прибирання приміщень, миття обладнання вимогам відповідаєВисокий Середній Незначний Абзаци перший, другий, третій пункту 16, абзаци перший та другий пункту 19, пункт 20 розділу VII Санітарного регламенту, затвердженого наказом № 234
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.08.2020 № 1788
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2020 р.
за № 1244/35527
Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!