Зміни до Положення про реєстр страхувальників

Міністерство фінансів України Наказ від 28.08.2021 №485
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 28.08.2021

Номер 485

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2021 року N 485
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2021 р.
за N 1203/36825
Зміни до Положення про реєстр страхувальників
1. У пункті 5 розділу I після цифри "5" доповнити словом та цифрою "та 5-1".
2. У розділі II:
абзац перший пункту 3 після слів "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" доповнити словами "та громадських формувань";
у пункті 4:
абзац третій викласти у такій редакції:
"податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);";
після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"основний вид економічної діяльності, за яким призначено клас професійного ризику (за період до 01 січня 2016 року);".
У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Державна податкова служба України щоденно оприлюднює на власному офіційному вебсайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік / зняття з обліку платника єдиного внеску.".
3. У тексті Положення слова у всіх відмінках "Державна фіскальна служба України" замінити словами "Державна податкова служба України" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту податкової політикиЛариса МАКСИМЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2021 року N 485
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2021 р.
за N 1203/36825
Зміни до Положення про реєстр страхувальників
1. У пункті 5 розділу I після цифри "5" доповнити словом та цифрою "та 5-1".
2. У розділі II:
абзац перший пункту 3 після слів "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" доповнити словами "та громадських формувань";
у пункті 4:
абзац третій викласти у такій редакції:
"податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);";
після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"основний вид економічної діяльності, за яким призначено клас професійного ризику (за період до 01 січня 2016 року);".
У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Державна податкова служба України щоденно оприлюднює на власному офіційному вебсайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік / зняття з обліку платника єдиного внеску.".
3. У тексті Положення слова у всіх відмінках "Державна фіскальна служба України" замінити словами "Державна податкова служба України" у відповідних відмінках.

30 днiв передплати безкоштовно!