• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування

Міністерство інфраструктури України | Наказ, Форма типового документа, Інформація, Порядок від 20.05.2013 № 305
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Інформація, Порядок
 • Дата: 20.05.2013
 • Номер: 305
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Інформація, Порядок
 • Дата: 20.05.2013
 • Номер: 305
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.05.2013 № 305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2013 р.
за № 1144/23676
Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 )
1. Затвердити Порядок формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що додається.
2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити:
у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрВ.В. Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.о. Голови Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
Голова Антимонопольного комітету УкраїниМ.Ю. Бродський

В.Ф. Котяй
В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.05.2013 № 305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2013 р.
за № 1144/23676
ПОРЯДОК
формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування
( У тексті Порядку слова "Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті" у всіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" у відповідному відмінку згідно зНаказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016 )
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, а також Єдиного електронного реєстру автобусних маршрутів (далі - Єдиний електронний реєстр).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
Єдиний електронний реєстр - єдина електронна база даних, яка містить відомості про міжнародні, міжміські та приміські автобусні маршрути загального користування, їх реєстраційні номери, організаторів пасажирських перевезень на відповідних автобусних маршрутах загального користування, а також автомобільних перевізників, що надають послуги з перевезень пасажирів на таких маршрутах;
номер автобусного маршруту (рейсу) - номер автобусного маршруту загального користування, рейсу, що присвоюється йому після відкриття в установленому законодавством порядку організатором пасажирських перевезень на цьому маршруті, вноситься ним до відповідного реєстру та зберігається за таким маршрутом протягом усього часу його існування (при внесенні до Єдиного електронного реєстру на початку номера проставляються дві цифри порядкового номера відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком 1 до цього Порядку).
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про автомобільний транспорт", Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081.
1.3. Формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування здійснюються організатором пасажирських перевезень на відповідних автобусних маршрутах загального користування.
Відомості, що містяться в зазначеному реєстрі, є відкритими, загальнодоступними та оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного організатора пасажирських перевезень.
1.4. Ведення Єдиного електронного реєстру та забезпечення його функціонування з метою підвищення безпеки перевезень автомобільним транспортом загального користування здійснюються Державною службою України з безпеки на транспорті.
1.5. Формування та ведення Єдиного електронного реєстру полягає у реєстрації та відображенні актуального стану маршрутної мережі, внесенні до неї нових, реєстрації змін до діючих, а також виключення з неї автобусних маршрутів загального користування, що здійснюється на підставі інформації, наданої організаторами пасажирських перевезень.
1.6. Відомості, що містяться в Єдиному електронному реєстрі, є відкритими, загальнодоступними та оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті.
1.7. Єдиний електронний реєстр ведеться українською мовою.
ІІ. Процедура формування і ведення реєстрів
2.1. Інформація до реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування вноситься організатором пасажирських перевезень на відповідному автобусному маршруті загального користування протягом трьох робочих днів з дати прийняття ним рішення, передбаченого пунктом 2.2 цього розділу.
2.2. Підставою для внесення відомостей до реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, а також Єдиного електронного реєстру є рішення відповідного організатора пасажирських перевезень про:
відкриття, закриття маршруту, продовження строку дії дозволу на міжнародні регулярні пасажирські перевезення;
визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;
внесення змін постійного характеру до автобусного маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху;
розірвання договору про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування або анулювання дозволу на перевезення.
2.3. Організатор пасажирських перевезень на відповідному автобусному маршруті загального користування не пізніше наступного робочого дня після внесення ним інформації до відповідного реєстру надає Державній службі України з безпеки на транспорті відомості в паперовому та електронному вигляді для включення їх до Єдиного електронного реєстру за формою, наведеною в додатках 2, 3 до цього Порядку.
2.4. Державна служба України з безпеки на транспорті вносить зазначені в пункті 2.3 цього розділу відомості до Єдиного електронного реєстру протягом трьох робочих днів з дня отримання їх від організаторів пасажирських перевезень.
2.5. При закритті автобусного маршруту відомості про нього не виключаються з реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування та Єдиного електронного реєстру. Номер такого автобусного маршруту (рейсу) іншому автобусному маршруту (рейсу) не присвоюється.
ІІІ. Внесення відомостей до Єдиного електронного реєстру
3.1. Єдиний електронний реєстр містить відомості про міжнародні, міжміські та приміські автобусні маршрути загального користування, інформація про які зазначена в пунктах 3.2, 3.3 цього розділу та надана організаторами пасажирських перевезень на відповідних автобусних маршрутах загального користування.
3.2. До реєстрів міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування включається така інформація:
1) найменування організатора пасажирських перевезень;
2) номер автобусного маршруту (рейсу);
3) назва автобусного маршруту;
4) протяжність автобусного маршруту;
5) режим руху (звичайний, експресний, маршрутне таксі);
6) періодичність (за днями тижня та залежно від періоду року);
7) щоденна кількість оборотних рейсів;
8) час відправлення з початкового пункту;
9) час прибуття в кінцевий пункт;
10) розклад руху;
11) мінімальний та максимальний інтервал руху;
12) необхідна кількість водіїв для обслуговування маршруту (рейсу) під час здійснення перевезень з метою забезпечення дотримання вимог положення про робочий час і час відпочинку водіїв;
13) кількість задіяних автобусів на маршруті (рейсі), в тому числі резервних;
14) параметри комфортності автобусів;
15) строк експлуатації автобусів, що були заявлені на конкурс, повних років з дати виготовлення;
16) дата початку та закінчення строку дії договору про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування або дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування;
17) найменування, місцезнаходження автомобільного перевізника - юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання автомобільного перевізника - фізичної особи; серія та номер ліцензії;
18) відомості про відкриття, закриття, внесення змін до автобусного маршруту;
19) дата та номер рішення організатора пасажирських перевезень про відкриття, закриття та внесення змін до автобусного маршруту загального користування.
3.3. До реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування включається така інформація:
1) номер автобусного маршруту;
2) назва автобусного маршруту;
3) найменування, місцезнаходження автомобільного перевізника –юридичної особи - резидента/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - резидента; серія та номер ліцензії;
4) найменування автомобільного перевізника - юридичної особи - нерезидента/прізвище, ім’я, місце проживання автомобільного перевізника фізичної особи - нерезидента;
5) час відправлення з України;
6) час прибуття в Україну;
7) дні тижня відправлення з України;
8) час прибуття в іншу країну;
9) час відправлення з іншої країни;
10) дні тижня відправлення з іншої країни;
11) пункти перетину державного кордону;
12) строк дії дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів.
Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д.В. Петухов
Додаток 1
до Порядку ведення реєстру міжнародних,
міжміських та приміських автобусних
маршрутів загального користування
(пункт 1.2)
ПОРЯДКОВІ НОМЕРИ
адміністративно-територіальних одиниць, що зазначаються на початку номера автобусного маршруту (рейсу)
Порядковий номерНазва адміністративно-територіальної одиниці
01Автономна Республіка Крим
02Вінницька область
03Волинська область
04Дніпропетровська область
05Донецька область
06Житомирська область
07Закарпатська область
08Запорізька область
09Івано-Франківська область
10Київська область
11Кіровоградська область
12Луганська область
13Львівська область
14Миколаївська область
15Одеська область
16Полтавська область
17Рівненська область
18Сумська область
19Тернопільська область
20Харківська область
21Херсонська область
22Хмельницька область
23Черкаська область
24Чернівецька область
25Чернігівська область
26місто Київ
27місто Севастополь
Додаток 2
до Порядку ведення реєстру міжнародних,
міжміських та приміських автобусних
маршрутів загального користування
(пункт 2.3)
ІНФОРМАЦІЯ
про міжміські та приміські автобусні маршрути загального користування
Найменування організатора пасажирських перевезеньНомер автобусного маршруту (рейсу)Назва автобусного маршрутуПротяжність автобусного маршрутуРежим руху (звичайний, експресний, маршрутне таксі)Періодичність (за днями тижня та залежно від періоду року)Щоденна кількість оборотних рейсівЧас відправлення з початкового пунктуЧас прибуття в кінцевий пунктРозклад рухуМінімальний та максимальний інтервал руху
1234567891011
Продовження таблиці
Необхідна кількість водіїв для обслуговування маршруту (рейсу) під час здійснення перевезень з метою забезпечення дотримання вимог положення про робочий час і час відпочинку водіївКількість задіяних автобусів на маршруті (рейсі), в тому числі резервнихПараметри комфортності автобусівСтрок експлуатації автобусів, що були заявлені на конкурс, повних років з дати виготовленняДата початку та закінчення строку дії договору про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування або дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користуванняНайменування, місцезнаходження автомобільного перевізника - юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання автомобільного перевізника - фізичної особи; серія та номер ліцензіїВідомості про відкриття, закриття, внесення змін до автобусного маршрутуДата та номер рішення організатора пасажирських перевезень про відкриття, закриття та внесення змін до автобусного маршруту загального користування
1213141516171819
Додаток 3
до Порядку ведення реєстру міжнародних,
міжміських та приміських автобусних
маршрутів загального користування
(пункт 2.3)
ІНФОРМАЦІЯ
про міжнародні автобусні маршрути загального користування
Номер автобусного маршрутуНазва автобусного маршрутуНайменування, місцезнаходження автомобільного перевізника -юридичної особи - резидента/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - резидента; серія та номер ліцензіїНайменування автомобільного перевізника - юридичної особи - нерезидента/прізвище, ім’я, місце проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - нерезидентаЧас відправлення з УкраїниЧас прибуття в Україну
123456
Продовження таблиці
Дні тижня відправлення з УкраїниЧас прибуття в іншу країнуЧас відправлення з іншої країниДні тижня відправлення з іншої країниПункти перетину державного кордонуСтрок дії дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів
789101112