Про внесення змін до деяких наказів Міністерства

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 28.09.2011 №65
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2011 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2011 р.
за N 1129/19867
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 10.11.2017 Наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1104 від 16.06.2020 N 1275 від 06.07.2020 N 1599 від 19.08.2020 )
Відповідно до Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" і від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 30.06.2011 N 26 "Про структуру центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказів Міністерства зміни, що додаються.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В.П.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

А.П.Клюєв

Г.Яцишина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.09.2011 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2011 р.
за N 1129/19867
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких наказів Міністерства
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1104 від 16.06.2020 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1599 від 19.08.2020 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1275 від 06.07.2020 )
4. У наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.08.2002 N 232 "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 685/6973 (із змінами):
у пункті 3 наказу слова "департаменту інструментів торговельного захисту", "Відділу моніторингу зовнішньої торгівлі" замінити відповідно словами "департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту", "Відділу прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі";
у тексті Порядку ліцензування імпорту в Україну, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого цим наказом, слова "Міністерство економіки України", "департамент державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності", "відділ моніторингу зовнішньої торгівлі", "відділ державного регулювання зовнішньоторговельних операцій" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", "департамент зовнішньоекономічної діяльності", "відділ прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі", "відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій" у відповідних відмінках;
у пунктах 25 і 27 Інструкції з оформлення спеціальних ліцензій, затвердженої цим наказом, слова "Міністерства економіки України" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
у реквізиті 21 додатка до Інструкції з оформлення спеціальних ліцензій, затвердженої цим наказом, слова "Міністерство економіки України" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України".
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 10.11.2017 )
6. У наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.03.2003 N 52 "Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.03.2003 за N 213/7534 (із змінами):
у пункті 2 наказу слова "управління нетарифного регулювання" замінити відповідно словами "управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності";
у пункті 3 наказу слова "Управлінню нетарифного регулювання", "управлінню торговельних обмежень та недобросовісної конкуренції" замінити відповідно словами "Управлінню регулювання зовнішньоекономічної діяльності", "управлінню з питань торговельного захисту";
у тексті Порядку видачі дозволів на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовані заходи нагляду або регіонального нагляду згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого цим наказом, слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України", "департамент державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю", "управління нетарифного регулювання" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", "департамент зовнішньоекономічної діяльності", "управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках;
у пункті 18 додатка до Інструкції з оформлення дозволів на імпорт, затвердженої цим наказом, слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України".
7. У наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.04.2004 N 122 "Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за N 482/9081 (із змінами):
у пункті 1 наказу слова "Міністерстві економіки України" замінити словами "Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України";
у назві та тексті Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України, затвердженого цим наказом, слова "Міністерство економіки України", "департамент зовнішньоекономічної політики", "відділ моніторингу зовнішньої торгівлі", "відділ митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку", "відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", "департамент зовнішньоекономічної діяльності", "відділ прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі", "відділ політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі", "відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій" у відповідних відмінках.
8. У наказі Міністерства економіки України від 14.09.2007 N 302 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за N 1100/14367:
у назві наказу слова "Міністерстві економіки України" замінити словами "Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України";
у пункті 2 наказу слова "Міністерства економіки України" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
у пункті 3 наказу слова "Міністерстві економіки України", "департаменту зовнішньоекономічної політики" замінити словами "Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України", "департаменту зовнішньоекономічної діяльності";
у пункті 4 наказу слова "департаменту зовнішньоекономічної політики" замінити словами "департаменту зовнішньоекономічної діяльності";
у тексті Положення про порядок ліцензування імпорту товарів, затвердженого цим наказом, слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" у відповідних відмінках;
у пункті 1 Інструкції про заповнення ліцензії на імпорт товарів, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за N 1101/14368, слова "Міністерством економіки України" замінити словами "Міністерством економічного розвитку і торгівлі України".
9. У наказі Міністерства економіки України від 20.01.2009 N 15 "Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.02.2009 за N 117/16133 (із змінами):
у пункті 2 наказу слова "департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності", "Мінекономіки" замінити відповідно словами "департаменту зовнішньоекономічної діяльності", "Мінекономрозвитку України";
у пункті 3 наказу слова "Відділу моніторингу зовнішньої торгівлі", "Мінекономіки" замінити відповідно словами "Відділу прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі", "Мінекономрозвитку України";
у пункті 4 наказу слова "Відділу державного регулювання зовнішньоторговельних операцій" замінити словами "Відділу державного регулювання зовнішньоекономічних операцій";
у пункті 5 наказу слова "Департаменту торговельних переговорів та співробітництва з СОТ" замінити словами "Департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту";
у тексті Положення про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, затвердженого цим наказом, крім підпункту 2 пункту 1, пункту 2 розділу II та пункту 1 розділу IV, слово "Мінекономіки" замінити словами "Мінекономрозвитку України".
10. У наказі Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991 "Про порядок ліцензування експорту товарів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за N 937/16953:
в абзаці третьому пункту 2 наказу слова "департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департаменту зовнішньоекономічної діяльності" та після слова "діяльності" слова "Міністерства економіки України" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
у пункті 3 наказу слова "Міністерстві економіки України" та "департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності" замінити відповідно словами "Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України" та "департаменту зовнішньоекономічної діяльності";
у пункті 4 наказу слова "департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами "департаменту зовнішньоекономічної діяльності";
у пункті 5 слова "Міністерстві економіки України" замінити словами "Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України";
у пункті 1 розділу I, пунктах 4-6, 9 і 11 розділу II Положення про порядок ліцензування експорту товарів, затвердженого цим наказом, слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" у відповідних відмінках;
у пункті 1 Інструкції про заповнення ліцензії на експорт товарів, затвердженої цим наказом, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за N 938/16954, слова "Міністерством економіки України" замінити словами "Міністерством економічного розвитку і торгівлі України".
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В.В.Кравченко
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2011 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2011 р.
за N 1129/19867
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!