• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про Тимчасову кваліфікаційну комісію приватних виконавців

Міністерство юстиції України  | Наказ, Положення від 05.08.2016 № 2430/5 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Положення
 • Дата: 05.08.2016
 • Номер: 2430/5
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Положення
 • Дата: 05.08.2016
 • Номер: 2430/5
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.08.2016 № 2430/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1123/29253
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3792/5 від 27.11.2017 )
Про затвердження Положення про Тимчасову кваліфікаційну комісію приватних виконавців
Відповідно до пункту 4 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Тимчасову кваліфікаційну комісію приватних виконавців, що додається.
2. Встановити, що Тимчасова кваліфікаційна комісія приватних виконавців здійснює повноваження до скликання з’їзду приватних виконавців України та формування Кваліфікаційної комісії приватних виконавців.
3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1403-VIII "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С.В.
В.о. МіністраА. Янчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
05.08.2016 № 2430/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1123/29253
ПОЛОЖЕННЯ
про Тимчасову кваліфікаційну комісію приватних виконавців
1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін’юсті Тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців (далі - тимчасова кваліфікаційна комісія), її завдання, функції та порядок діяльності.
2. У своїй діяльності тимчасова кваліфікаційна комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.
3. Основними завданнями тимчасової кваліфікаційної комісії є:
визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця.
4. Тимчасова кваліфікаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
визначає дату складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
розробляє та затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
розглядає документи, подані особами, які мають намір отримати право на здійснення діяльності приватного виконавця, на відповідність вимогам, визначеним Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" ;
проводить кваліфікаційні іспити осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
затверджує результати кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
приймає рішення про видачу посвідчення приватного виконавця.
5. До складу тимчасової кваліфікаційної комісії входять семеро осіб.
6. Персональний склад тимчасової кваліфікаційної комісії затверджується наказом Мін’юсту.
7. Головою тимчасової кваліфікаційної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.
8. Голова тимчасової кваліфікаційної комісії організовує роботу тимчасової кваліфікаційної комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, а також розподіляє обов’язки між її членами.
У разі відсутності голови тимчасової кваліфікаційної комісії його обов’язки виконує заступник голови тимчасової кваліфікаційної комісії.
9. Секретар тимчасової кваліфікаційної комісії обирається тимчасовою кваліфікаційною комісією з числа її членів.
Секретар тимчасової кваліфікаційної комісії забезпечує підготовку проведення засідань тимчасової кваліфікаційної комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях тимчасової кваліфікаційної комісії, ведення протоколів засідань тимчасової кваліфікаційної комісії.
10. Засідання тимчасової кваліфікаційної комісії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.
Дату, час і місце проведення засідання тимчасової кваліфікаційної комісії визначає її голова.
11. Засідання тимчасової кваліфікаційної комісії вважається повноважним у разі присутності не менше чотирьох осіб.
12. Засідання тимчасової кваліфікаційної комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови тимчасової кваліфікаційної комісії.
13. Рішення тимчасової кваліфікаційної комісії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.
14. Рішення тимчасової кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії протягом двох робочих днів після засідання тимчасової кваліфікаційної комісії.
15. Засідання тимчасової кваліфікаційної комісії є гласним.
16. Протокол засідання тимчасової кваліфікаційної комісії повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте тимчасовою кваліфікаційною комісією рішення.
17. Член тимчасової кваліфікаційної комісії має право:
ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;
брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;
заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді.
18. Член тимчасової кваліфікаційної комісії зобов'язаний:
заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;
виконувати доручення голови Комісії в межах, передбачених цим Положенням.
19. Член тимчасової кваліфікаційної комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо:
він є членом сім'ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;
стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена тимчасової кваліфікаційної комісії.
Відвід члену тимчасової кваліфікаційної комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання.
Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається тимчасовій кваліфікаційній комісії у формі письмової заяви. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена тимчасової кваліфікаційної комісії із заявою про його відвід.
Рішення про відвід (самовідвід) члена тимчасової кваліфікаційної комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена тимчасової кваліфікаційної комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).
У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається таким, що не прийняте. Член тимчасової кваліфікаційної комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу відводу.
20. На засіданні тимчасової кваліфікаційної комісії розгляд питання про допуск особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту починається із заслуховування доповіді члена тимчасової кваліфікаційної комісії, який попередньо розглядав заяву особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та додані до неї документи, після чого заслуховуються присутні на засіданні тимчасової кваліфікаційної комісії особи, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.
21. За результатами розгляду порядку денного тимчасова кваліфікаційна комісія приймає рішення про:
допуск особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту;
відмову в допуску особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до складання кваліфікаційного іспиту;
затвердження дати складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
затвердження переліку питань автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
затвердження результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
видачу посвідчення приватного виконавця.
22. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності тимчасової кваліфікаційної комісії здійснює Мін’юст.
Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки


О.М. Олійник