• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Інструкції зі статистики кількості працівників

Державний комітет статистики України  | Наказ від 05.10.2006 № 466
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет статистики України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.10.2006
 • Номер: 466
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет статистики України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.10.2006
 • Номер: 466
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.10.2006 N 466
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2006 р.
за N 1121/12995
Про внесення змін до Інструкції зі статистики кількості працівників
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України та з метою подальшого вдосконалення статистичної методології й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (далі - Інструкція), такі зміни.
1.1. У пункті 1.2:
абзац третій виключити;
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;
доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
"Якщо підприємство має структурні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район) або займаються іншими видами діяльності, ніж саме підприємство, та складають значну питому вагу (не менше 30%) у загальній кількості працівників, підприємство подає органу державної статистики за своїм місцезнаходженням форми державних статистичних спостережень з праці щодо структурних підрозділів із зазначенням їхньої території розташування та виду економічної діяльності".
1.2. Пункти 2-4 додатка до Інструкції викласти в такій редакції:
"2) Розрахунок середньої кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості наведено в таблиці.
"
Категорії
працівників за
нормою
тривалості
робочого часу
Норма
тривалості
робочого
часу на
одного
працівника,
годин на
місяць
Оплачений
робочий
час,
людино-
години
У тому
числі
час
над-
уроч-
них
робіт
Оплачений
робочий
час для
розрахунку
кількості
працівни-
ків в
еквівален-
ті повної
зайнятості
Кількість
працівни-
ків в
еквівален-
ті повної
зайнятості
А1234 = 2 - 35 = 4 : 1
Зайняті:
на виробництві
158,463201,643262769,6396
у заводоуправ-
лінні
17610008-1000857
охоронці(496,5 : 3)
= 165,5
2784-278417
молодь до 18
років
158,4158,4-158,41
Усього штатних
працівників
-7615243275720471
Крім того :
працівники,
прийняті за
сумісництвом з
інших
підприємств
(зовнішні
сумісники)176440-4402
працівники, що
виконували
роботи за
договорами
цивільно-
правового
характеру


Х


Х


Х


Х


7
УсьогоХХХХ480
3) Округлення результатів обчислень для відображення у формах державних статистичних спостережень з праці здійснюється за правилом парної цифри. Округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює "4", вона відкидається; якщо - більше або дорівнює "6", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра "5", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін.
У прикладі при розрахунку кількості зовнішніх сумісників маємо результат 440 : 176 = 2,5. При округленні - 2;
4) Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості 471 + 2 + 7 = 480 осіб".
2. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.) надавати роз'яснення щодо застосування Інструкції зі змінами, викладеними у пункті 1 цього наказу.
3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі довести інформацію щодо затвердження та застосування змін до Інструкції до відома респондентів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
О.Г.Осауленко


М.М.Папієв


А.В.Дашкевич