Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки

Міністерство фінансів України Наказ, Заява, Форма типового документа, Довідка, Порядок від 28.07.2022 №219
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Заява, Форма типового документа, Довідка, Порядок

Дата 28.07.2022

Номер 219

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.07.2022 м. Київ N 219
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2022 р. за N 1113/38449
Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки
Відповідно до пункту 137.7 статті 137 розділу III Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
форму довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлександр БОРНЯКОВ
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниТетяна КІРІЄНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 липня 2022 року N 219
ПОРЯДОК
видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі - довідка) особі (юридичній або фізичній), яка не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України.
2. Довідка видається контролюючим органом у паперовій або електронній формі за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або нерезидента, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, або іншого нерезидента, на якого покладено обов'язок сплачувати податок у порядку, встановленому Податковим кодексом України (далі - Кодекс), що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.
3. Довідка видається безоплатно у паперовій або електронній формі на підставі Заяви про видачу довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку (далі - Заява).
4. Заява подається до відповідного контролюючого органу безпосередньо нерезидентом або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або уповноваженою ним особою, яка має підтвердити свої повноваження.
Заява має бути подана українською мовою у паперовій формі або засобами електронного зв'язку в електронній формі з урахуванням вимог, визначених статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу.
5. Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається контролюючим органом у паперовій або електронній формі за підписом керівника контролюючого органу (його заступника або уповноваженої особи) протягом 5 робочих днів від дати одержання Заяви нерезидента або уповноваженої ним особи у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу.
6. Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатку ПН до податкової декларації (розрахунків) з податку на прибуток підприємств за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467), надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку.
Директор Департаменту податкової політикиВіктор ОВЧАРЕНКО
Додатки
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.07.2022 м. Київ N 219
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2022 р. за N 1113/38449
Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки
Відповідно до пункту 137.7 статті 137 розділу III Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
форму довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлександр БОРНЯКОВ
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниТетяна КІРІЄНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО

30 днiв передплати безкоштовно!