• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Міністерство фінансів України  | Наказ, Заява, Довідка, Форма типового документа, Порядок від 03.09.2018 № 733
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Заява, Довідка, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 03.09.2018
 • Номер: 733
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Заява, Довідка, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 03.09.2018
 • Номер: 733
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.09.2018 № 733
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2018 р.
за № 1102/32554
Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою поліпшення обслуговування платників при наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567 "Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374.
3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про електронні довірчі послуги" , але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.
В.о. МіністраО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України


М.В. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03 вересня 2018 року № 733
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2018 р.
за № 1102/32554
ПОРЯДОК
надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
1. Цей Порядок визначає механізм надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі - Довідка) (додаток 1).
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.
3. Для отримання Довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі - Заява) (додаток 2).
Довідка надається платнику безоплатно.
Заява подається платником (на його вибір):
у паперовій формі - до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо Заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі - уповноважений орган);
в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".
Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.
4. Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.
5. Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, здійснюється за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування Довідки з урахуванням наявності/ відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника.
За відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, уповноважений орган формує Довідку.
6. Строк дії Довідки становить десять календарних днів з дати її формування. У Довідці обов’язково зазначається термін її дії.
У разі якщо платник не отримав Довідку, сформовану у паперовій формі, до закінчення строку її дії, така Довідка зберігається в уповноваженому органі.
7. Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві.
Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.
Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
8. За наявності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України .
Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат


Д. Серебрянський
Додаток 1
до Порядку надання довідки
про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено
на контролюючі органи
(пункт 1)
ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
Додаток 2
до Порядку надання довідки
про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено
на контролюючі органи
(пункт 3)
ЗАЯВА
про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи