Вимоги щодо розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство. Вимоги від 19.06.2013 №1223/5

Міністерство юстиції України Наказ, Вимоги, Угода, Форма типового документа від 19.06.2013 №1223/5
Остання редакція від 05.11.2019 втрата чинності (наказ від 18.10.2019 N 3204/5 /z1128-19/)
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ, Вимоги, Угода, Форма типового документа

Дата 19.06.2013

Номер 1223/5

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.06.2013 № 1223/5
( Типова форма мирової угоди та Вимоги втратили чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3204/5 від 18.10.2019 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиці № 2305/5 від 06.07.2018 )
ТИПОВА ФОРМА МИРОВОЇ УГОДИ
у справі про банкрутство
( Див. текст )( Типова форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.06.2013 № 1223/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1065/23597
ВИМОГИ
щодо розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство
1. Ці Вимоги розроблені відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою уніфікованого підходу до розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство (далі - Мирова угода). Ці Вимоги містять опис методики заповнення розділів Мирової угоди.
2. Мирова угода оформляється у вигляді систематизованого переліку взаємопов’язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про банкрутство з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та порядку, визначених цією Мировою угодою.
3. Оформлення Мирової угоди здійснюється у вигляді документа, що містить обов’язкові для нього реквізити, а саме: дату і номер документа, номер провадження у справі про банкрутство, повне найменування господарського суду, найменування боржника, зміст Мирової угоди, заголовки до тексту, підпис (підписи), грифи схвалень (погоджень, затверджень), перелік додатків (у разі наявності). При оформленні Мирової угоди можливе використання інших реквізитів, якщо цього вимагає її зміст.
4. Письмове викладення Мирової угоди здійснюється за допомогою друкувальних засобів. Для друкування Мирової угоди використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів (крім заголовків) та папір формату А4 (210 х 297 мм).
5. Сторінки Мирової угоди підлягають обов’язковій нумерації. Нумерація сторінок Мирової угоди починається з другої.
6. Оформлена Мирова угода має бути прошита з підклеєнням на її звороті паперової відмітки: "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено (кількість (арабськими цифрами та словами) аркушів)". Зазначена відмітка підписується керівником боржника та скріплюється печаткою арбітражного керуючого з розміщенням частин підпису та печатки на звороті Мирової угоди і їх інших частин - на підклеєній паперовій відмітці.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
7. Схвалення (затвердження, погодження) Мирової угоди оформляється відповідним грифом на лицьовому боці титульного аркуша Мирової угоди. Мирова угода містить лише ті з грифів схвалення (затвердження, погодження), які передбачені законодавством для конкретної справи про банкрутство.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
8. У пункті 1.1 розділу І Мирової угоди "Загальні положення" слід зазначати найменування боржника (повне і скорочене), ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, номер і дату видачі свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), місцезнаходження, інформацію про засоби зв’язку, особу, яка виконує повноваження керівника боржника на конкретній стадії процедури банкрутства. Від боржника зазначається керівник боржника (особа, яка виконує його повноваження відповідно до законодавства). Від кредитора зазначається голова комітету кредиторів в особі керівника виконавчого органу кредитора (фізична особа, якщо голова комітету кредиторів - фізична особа).
9. У розділі ІІ наводиться заборгованість згідно з реєстром вимог кредиторів з урахуванням черговості, визначеної законодавством, строки, графік та обсяги погашення кредиторської заборгованості боржника із зазначенням джерел, що є предметом цієї Мирової угоди.
10. Розділ ІІІ повинен містити умови та способи виконання боржником зобов’язань, а саме відстрочку/розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, виконання зобов’язань боржника третіми особами, задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечить законодавству, та строки виконання відповідних заходів щодо кожного кредитора всіх черг задоволення вимог кредиторів.
11. Розділ ІV "Прикінцеві положення" містить умови порядку внесення змін, доповнень, розірвання чи визнання недійсної Мирової угоди та може містити гарантії виконання та інші положення, що не суперечать чинному законодавству.
12. До Мирової угоди слід долучити документи, які доповнюють, пояснюють та підтверджують інформацію, викладену в ній, що оформляються як додатки до Мирової угоди.
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.06.2013 № 1223/5
ТИПОВА ФОРМА МИРОВОЇ УГОДИ
у справі про банкрутство
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.06.2013 № 1223/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1065/23597
ВИМОГИ
щодо розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство
1. Ці Вимоги розроблені відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою уніфікованого підходу до розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство (далі - Мирова угода). Ці Вимоги містять опис методики заповнення розділів Мирової угоди.
2. Мирова угода оформляється у вигляді систематизованого переліку взаємопов’язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про банкрутство з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та порядку, визначених цією Мировою угодою.
3. Оформлення Мирової угоди здійснюється у вигляді документа, що містить обов’язкові для нього реквізити, а саме: дату і номер документа, номер провадження у справі про банкрутство, повне найменування господарського суду, найменування боржника, зміст Мирової угоди, заголовки до тексту, підпис (підписи), грифи схвалень (погоджень, затверджень), перелік додатків (у разі наявності). При оформленні Мирової угоди можливе використання інших реквізитів, якщо цього вимагає її зміст.