Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67

Міністерство фінансів України Наказ від 28.07.2022 №217
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 28.07.2022

Номер 217

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.07.2022 м. Київ № 217
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2022 р. за № 1030/38366
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67
Відповідно до пункту 35.4 статті 35 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67 "Про затвердження форм інформації щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, та порядку їх оприлюднення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 223/26668, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження деяких форм податкової інформації та порядку їх оприлюднення";
2) у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"форму інформації щодо сплати податків і зборів суб'єктами природних монополій, суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним;";
після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"форму інформації щодо фізичних осіб, які мають податковий борг;".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"Порядок формування і оприлюднення деякої податкової інформації.".
2. Внести зміни до форми інформації щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 223/26668, виклавши її в новій редакції, що додається.
3. У формі інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 223/26668 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року № 791):
після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";
слова "податковий орган" замінити словами "територіальний орган ДПС".
4. Внести зміни до Порядку формування і оприлюднення інформації щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 223/26668, виклавши його в новій редакції, що додається.
5. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Державній податковій службі України забезпечити розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 лютого 2015 року № 67
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 липня 2022 року № 217)
Інформація щодо сплати податків і зборів суб'єктами природних монополій, суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним
(станом на 01 число кожного місяця)
N
з/п
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) суб'єкта господарювання (юридична особа або фізична особа - підприємець) Податковий номер-1 Код платежу Назва платежу Сплата, тис. грн
A B C 1 2 3
Суб'єкти природних монополій
...          
           
  УСЬОГО по суб'єкту        
...          
           
УСЬОГО по суб'єктах природних монополій  
Суб'єкти господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами
...          
           
  УСЬОГО по суб'єкту        
...          
           
       
УСЬОГО по суб'єктах господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами  
Суб'єкти господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним
...          
           
  УСЬОГО по суб'єкту        
...          
           
       
УСЬОГО по суб'єктах господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним  
____________
-1Не застосовується для фізичних осіб - підприємців.
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 лютого 2015 року № 67
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 липня 2022 року № 217)
Інформація щодо фізичних осіб, які мають податковий борг
станом на _____________
                         (дата)
Фізична особа Територіальний орган ДПС за місцем обліку податкового боргу Платіж за класифікацією доходів бюджету Податковий борг, грн
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) дата народження код найменування власне ім'я та прізвище керівника код найменування зведений бюджет у тому числі
державний бюджет місцевий бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 лютого 2015 року № 67
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 липня 2022 року № 217)
ПОРЯДОК
формування і оприлюднення деякої податкової інформації
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 35.4 статті 35 розділу I Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375.
2. Інформація щодо: сплати податків і зборів суб'єктами природних монополій, суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним; суб'єктів господарювання, які мають податковий борг; та фізичних осіб, що мають податковий борг, складається на підставі інформації баз даних ДПС.
3. ДПС не несе відповідальності за оприлюднення інформації, передбаченої цим Порядком, що є помилковою внаслідок зазначення платником податків неправильних реквізитів у документах про сплату податків та зборів, невиконання обов'язків щодо надання ДПС чи її територіальним органам інформації про зміну у своїх даних чи даних про об'єкти оподаткування або з інших причин, незалежних від ДПС чи її територіальних органів.
II. Порядок формування і оприлюднення інформації щодо сплати податків і зборів суб'єктами природних монополій, суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним
1. Інформація щодо сплати податків і зборів суб'єктами природних монополій, суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним, складається з:
найменування (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) суб'єкта господарювання (юридична особа або фізична особа - підприємець);
податкового номера суб'єкта господарювання;
сум сплати податків від суб'єктів природних монополій у розрізі суб'єктів та податків;
сум сплати податків від суб'єктів господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, у розрізі суб'єктів та податків;
сум сплати податків і зборів суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним.
2. Формування та оприлюднення інформації щодо сплати податків і зборів суб'єктами природних монополій, суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним здійснює ДПС щомісяця не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Інформація оприлюднюється на вебпорталі ДПС.
III. Порядок формування і оприлюднення інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг
1. Інформація щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, складається з:
податкового номера суб'єкта господарювання;
найменування / прізвища, імені, по батькові (за наявності) суб'єкта господарювання;
податкового номера відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, договорів (угод), учасником (управителем) яких він є та уповноважений виконувати обов'язки платника податків;
найменування відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, договорів (угод), учасником (управителем) яких він є та уповноважений виконувати обов'язки платника податків;
прізвища, імені, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання;
коду, найменування, власного імені та прізвища керівника територіального органу ДПС за місцем обліку податкового боргу;
коду та найменування платежу за класифікацією доходів бюджету;
загальної суми податкового боргу до зведеного бюджету (у тому числі до державного та місцевих бюджетів).
2. Формування та оприлюднення інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, здійснює ДПС щодня. Інформація оприлюднюється на вебпорталі ДПС.
IV. Порядок формування і оприлюднення інформації щодо фізичних осіб, які мають податковий борг
1. Інформація щодо фізичних осіб, які мають податковий борг, складається з:
прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи;
дати народження фізичної особи;
коду, найменування, власного імені та прізвища керівника територіального органу ДПС за місцем обліку податкового боргу;
коду та найменування платежу за класифікацією доходів бюджету;
загальної суми податкового боргу до зведеного бюджету (у тому числі до державного та місцевих бюджетів).
2. Формування та оприлюднення інформації щодо фізичних осіб, які мають податковий борг, здійснює ДПС щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним. Інформація оприлюднюється на вебпорталі ДПС.
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.07.2022 м. Київ № 217
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2022 р. за № 1030/38366
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67
Відповідно до пункту 35.4 статті 35 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67 "Про затвердження форм інформації щодо сплати податків суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, та порядку їх оприлюднення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 223/26668, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження деяких форм податкової інформації та порядку їх оприлюднення";
2) у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"форму інформації щодо сплати податків і зборів суб'єктами природних монополій, суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізовується іншими особами і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним;";
після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"форму інформації щодо фізичних осіб, які мають податковий борг;".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"Порядок формування і оприлюднення деякої податкової інформації.".

30 днiв передплати безкоштовно!