Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України Наказ від 04.06.2021 №317
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 04.06.2021

Номер 317

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.06.2021 № 317
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2021 р.
за № 1014/36636
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниЄвген ОЛЕЙНІКОВ
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуРуслан МАГОМЕДОВ
В. о. Голови Національного банку УкраїниЮрій ГЕЛЕТІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 червня 2021 року № 317
Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
1. У Декларації:
1) після рядка 7 доповнити новим рядком 7.1 такого змісту:
"
7.1Повне найменування постійного представництва / відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні _____________________________________ _____________________________________Код ЄДРПОУ постійного представництва 2
Ідентифікатор об'єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ) 2
Місцезнаходження постійного представництва / відокремленого підрозділу нерезидента ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва / відокремленого підрозділу нерезидента ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
";
2) після виноски -"1" доповнити новою виноскою -"2" такого змісту:
" -2 У разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.".
У зв'язку з цим виноски -"2" - -"17" вважати відповідно виносками -"3" - -"18".
2. У додатках до Декларації:
1) додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації:
позицію "Відмітка про відсутність статусу юридичної особи" викласти у такій редакції:
"Відмітка про відсутність статусу юридичної особи -3";
доповнити новою позицією такого змісту:
"
Повне найменування нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу 4
______________________________________
______________________________________
Місцезнаходження нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу 4
____________________
______________________________________
Код нерезидента в країні резиденції 3
Назва країни резиденції нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником)
доходу 1 ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Код країни резиденції 1
Відмітка про наявність офшорного статусу 2
Відмітка про відсутність статусу юридичної особи 3
";
після виноски -"2" доповнити новою виносками -"3, 4" такого змісту:
" -3 Зазначається у разі, якщо нерезидент є утворенням без статусу юридичної особи відповідно до законодавства іноземної держави (території). Інформація зазначається на підставі контракту/договору, реєстраційних даних нерезидента тощо.-
4 Зазначаються дані про нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України, у разі застосування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу.".
У зв'язку з цим виноски -"3" - -"6" вважати відповідно виносками -"5" - -"8";
2) додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації:
у розділі 3 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)" рядок
"
3.1.14Сума витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (підпункт 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України
)
ХХХ
"
замінити рядком
"
3.1.14Сума витрат, пов'язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України
)
3.2.6Сума бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.8 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України
)
";
підрозділ "Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України" розділу 4 "Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 123 -1 глави 11 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)" доповнити новими рядками такого змісту:
"
ХХХ4.2.22Сума отриманої одноразової компенсації суб'єктам господарювання відповідно до Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України
)
ХХХ4.2.23Сума списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 2 3 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 2 4 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України
та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України
)
";
3) у додатку АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації після рядка за кодом А17 доповнити новим рядком такого змісту:
"
КПКапіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України
)
".
Директор Департаменту податкової політикиЛариса МАКСИМЕНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.06.2021 № 317
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2021 р.
за № 1014/36636
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниЄвген ОЛЕЙНІКОВ
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуРуслан МАГОМЕДОВ
В. о. Голови Національного банку УкраїниЮрій ГЕЛЕТІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

30 днiв передплати безкоштовно!