Про затвердження Змін до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді

Міністерство закордонних справ України Наказ від 01.10.2020 №380
Остання редакція від 01.10.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство закордонних справ України

Тип Наказ

Дата 01.10.2020

Номер 380

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2020 N 380
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2020 р.
за N 1005/35288
Про затвердження Змін до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
Відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України від 18 грудня 2017 року N 558, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2018 року за N 71/31523 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 листопада 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
МіністрД. Кулеба
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної прикордонної служби УкраїниС. Дейнеко
Міністр внутрішніх справ УкраїниА. Аваков
Т. в. о. Голови Державної міграційної служби УкраїниН. Науменко
Перший заступник Голови Служби безпеки УкраїниВ. Малюк
Голова СЗРУВ. Кондратюк
Голова Національного банку УкраїниК. Шевченко
Голова Державної казначейської служби УкраїниТ. Слюз
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниО. Вискуб
Міністр фінансів УкраїниС. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
01 жовтня 2020 року N 380
ЗМІНИ
до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
1. У розділі I:
1) у пункті 6 слово "разова" замінити словами "разова, дворазова";
2) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Департамент консульської служби МЗС забезпечує здійснення перекладу візової анкети та рішення про відмову в оформленні е-Візи англійською, арабською, іспанською, китайською мовами та мовою хінді.".
2. Пункт 1 розділу II викласти в такій редакції:
"1. Для оформлення е-Візи іноземець подає візове клопотання не раніше ніж за три місяці та не пізніше ніж за 1 робочий день (у разі оформлення е-Візи у терміновому порядку) або за 3 робочих дні (у разі оформлення е-Візи у звичайному порядку) до початку запланованої поїздки. Візове клопотання від імені неповнолітньої або недієздатної особи подається одним із батьків або іншим законним представником. ".
3. Пункт 1 розділу III викласти в такій редакції:
"1. Уповноважена особа здійснює розгляд поданого візового клопотання у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом строку, що не перевищує 1 робочий день (у разі оформлення е-Візи у терміновому порядку) або 3 робочих дні (у разі оформлення е-Візи у звичайному порядку).".
4. У пункті 2 розділу IV після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"кількість в'їздів (кратність е-Візи);".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.
5. Абзац перший пункту 1 розділу VI викласти в такій редакції:
"1. За оформлення е-Візи справляється консульський збір відповідно до пунктів 34 і 36 Правил.".
6. Додатки 1 - 3 до Вимог викласти в новій редакції, що додаються.
Т. в. о. директора Департаменту консульської службиР. Недільський
Додатки 1-3
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2020 N 380
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2020 р.
за N 1005/35288
Про затвердження Змін до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді
Відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України від 18 грудня 2017 року N 558, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2018 року за N 71/31523 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 листопада 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
МіністрД. Кулеба
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної прикордонної служби УкраїниС. Дейнеко
Міністр внутрішніх справ УкраїниА. Аваков
Т. в. о. Голови Державної міграційної служби УкраїниН. Науменко
Перший заступник Голови Служби безпеки УкраїниВ. Малюк
Голова СЗРУВ. Кондратюк
Голова Національного банку УкраїниК. Шевченко
Голова Державної казначейської служби УкраїниТ. Слюз
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниО. Вискуб
Міністр фінансів УкраїниС. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО

30 днiв передплати безкоштовно!